m.ilbeigi@yahoo.fr           vendredi, 12. juillet 2024 

                    

 پناهندگان لهستانی

1942-2024 میلادی؛ واکاوی ورود مهاجران لهستانی به بندر انزلی در آستانه هشتاد دومین سالگرد

 

 

از اين و آن تارنما 4

فرامرز طالبی : تاريخ ارمنيان گيلان

کتابخانهء "خلوت"/ مسيحيت و يهوديت

 
رجبعلی کاوانی : وضعيت و نقش ارامنه در تحولات ايران در سالهایِ 1218 ـ 1135 / 1804ـ 1722  

منتخبی از قراردادهایِ مهمِ استعماری و تاريخیِ بین ايران و دولِ خارجی

 کتابخانهء "خلوت"/ تاريخی/ متفرقه 

  

شلومو ساند (برگردان: بهروز عارفی ـ تقی تام) : یک نژاد تخیلی

 کتابخانهء "خلوت"/ سياسی

  

رنو سولر (برگردان : شروين احمدی): ماکسیم رودنسون ، آنچه مارکسیسم می تواند درباره تاریخ اسلام به ما بیاموزد

از اين و آن تارنما 4 

حوريه قره داعی : واحد 400 (ترورهایِ برون مرزی سپاه پاسدارانِ ج. اسلامی
حميد مومنی (م.بيدسرخی) : تاريخِ جامعه

 

 کتابخانهء "خلوت"/ تاريخی/ "کارگری"/ طيف های گوناگونِ فدائيان

 

فکاهيات روحانی (با نوشته ای از محمدعلی جمال زاده)

 

 کتابخانهء "خلوت"/ شاعران/ متفرقه

 

تقی ارانی : پسيکولوژی (علم الروح)

 

 کتابخانهء "خلوت" / "کارگری" / بخشِ ارانی

 

علی اصغر حقدار : آرامش دوستدار و هنرِ نينديشِدن

 کتابخانهء "خلوت"/ سياسی

  

خسرو پارسا : سواری ناهموار بر ترک دو اسب بالدار! / در کشاکش ائتلاف ها و منشورها

 

از اين و آن تارنما

 

 کمال رفعت صفائی : از "شاه بازیِ مذهبی" مسعود رجوی ، موسوم به "انقلابِ ايد ئولوژيک"

اينرا هم ببينيد :

 *کمال رفعت صفائی : خودکشی شاعر

کتابخانهء خلوت/ سياسی

اردشير برزگر : تاريخِ تبرستان

جلدِ اول : پيش از اسلام

جلدِ دوم :  پس از اسلام

جلدِ سوم : دانشورانِ تپوری

(در يک جلد)

کتابخانهء "خلوت" / تاريخی / متفرقه

علی رمضانی پاچی/ علی اکبر عنايتی : تاريخِ مازندران (از آغاز تا جمهوری اسلامی)

کتابخانهء "خلوت" / تاريخی / متفرقه

تاريخی / متفرقه / نام کتاب

تاريخی / متفرقه / نام نويسنده

 

فتح الله عبدالله يف (برگردان : غلامحسين متين) : گوشه ای از تاريخ ايران  افسانه نجم آبادی : حکايت دختران قوچان (از ياد رفته هایِ انقلابِ مشروطه)

  

  :      

    :          

     

 

حسین منزوی : شاعری با یادگار چهار گلوله بر سینه! + شیرکو بی‌کس : میهن! باید دوستت داشته باشم؟

* منزوی  : چند غزل از  "با عشق در حوالی فاجعه "

*م.ايل بيگی: فرياد! (با يادِ حسين منزوی – غزلسرایِ بزرگِ معاصر)  17 ارديبشتِ 1383

خسرو گلسرخی : نوگرائی و حقيقتِ خاکی

 

کتابخانهء خلوت/ادبيات/ شاعران./ شاعران 2 (دربخشِ گلسرخی)

 

ابوالحسن ، احمد بن يحيا بلاذری(برگردان : محمد توکل ـ به کوشش: امير حسين خُنجی) : فُتوج  اُلبُلدان

 

کتابخانهء خلوت/ دينی/ اسلام (دربخشِ متفرقه)

 

الياس خوری (برگردان : بهروز عارفی) : ميراثِ [عرفات]

کتابخانهء خلوت/ سياسی

داستان جسين کُرد شبستری

 

کتابخانهء خلوت/ ادبيات/ کلاسيک (در بخشِ نقد و بررسی)

مويسیِ پِريستس (برگردان : حميد احمدی) : بلشويک ها و تهضت جنگل محمد علی تاج پور : تاريخ دو اقليت مذهبیِ يهود و مسيحيت در ايران

 آرتوش و ویگن، نفرین (سنگ قبر آرزو)

 
زندگی غزل نبود ( "يادها و تاملات دکتر خسرو شاکری در گفتگو با رحمت بنی اسدی")

بی بی سی فارسی : چند کشور دنیا مجازات اعدام دارند؟

آثول فوگارد (برگردان: محمود کيانوش) : سلام . خداحافظ ايرج افشار : برگهایِ جنگل (نامه های رشت  و اسنادِ جنگل) شاهرخ وزيری (برگردان : مرتضی ثاقب فر): نفت و قدرت در ايران (از قنات تا لولهء نفت)
محمد باقر ويجويه : تاريخِ انقلابِ آذربايجان و بلوایِ تبريز   بيداری (نشريه ی کانون فرهنگی خرافه زدائی)

* علی صدر : گپ با بيژن اسدی پور / می گويند (طنزهایِ بيژن اسدی پور) / عليرضا حسامی : گپِ مکتوب / نگاهی اجمالی به آثار بیژن اسدی‌پور آبکنار      * تفريح نامه (طرح هایِ مشترک بيژن اسدی پور و پرويز شاپور )  * بيژن اسدی پور با عمران صلاحی  : طنزآوران امروز ايران (51 داستان طنز از 40 نويسنده)  

مارک آنسل (برگردان: مصطفی رحيمی) : اعدام

مسعود پورهادی : زبان گیلکی

تمام زبانهای ایرانی خویشاوند، قدیم و جدید، مکتوب و غیر مکتوب، با سخنگویان بسیار یا کم، تماماً گویش هایی هستند که از ایرانی مشترک مشتق شد ه اند و در جریان یک تحول طولانی به صورت زبانهای مستقل در  آمده اند.[...] گیلکی یکی از همین زبانهاست که هم اکنون در شرق و مناطقی از غرب استان گیلان رایج است. ارانسکی گیلکی را یکی از گویشهای گروه زبانهای شمال غربی و مرکزی ایران میداند که مانند یک خط کمربندی در دامنه ی جنوبی البرز کشیده شده است.

مهرداد خامنه ای : نخستينِ روزِ انقلاب ، روزِ زن بود (به مناسبتِ 8 مارس ـ روز جهانیِ زن)

 

مارکس در اوایل سال 1844 در دست نوشته هاي اقتصادي و فلسفی 1 خود مطرح کرد که موقعیت زن در جامعه می تواند به عنوان معیاري براي توسعه جامعه درکلیت آن در نظر گرفته شود. براي مارکس، این بیانیه بیش از یک فراخوان جهت گیري شده به طورمشخص به سوي مردان براي تغییر موقعیت زنان بود.

ژانت آفاری : سیاست جنسیتی در ایران مدرن

(به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن)

شولتز هولتوس (برگردان: جمشيد بيگلری) : اسرار جاسوسی آلمان در عشايرِ فارس

کتابها و نوشته هائی از و در بارهء مرضيه احمدی اسکوئی

خاطراتی از يک رفيق / نخسين تجربهء مرگ / داستانی برمبنای زندگی رفيق علی اصغر هريسی / سلام آقا معلم / دختران کُولی / شش شعر به آذری (با ترجمهء فارسی) 

باقر مومنی ، رهروی در راهِ بی پايان (با گردآوری و ويراستاریِ ناصر مهاجر      1    2

 بخشیی ازشمارهء 38 گاهنامهء "آوای تبعيد" : درنکوداشت باقر مومنی بعد از رفتنش

جمعيت دفاع از جبهه ی  جمهوری و دموکراسی در ايران ـ بلژيک ، دفتر دوم (گفتارهایِ سياسی) : 

باقر مومنی :  دموکراسی

 ويزه نامهء مومنی را در اينجا ببينيد.

 

کودتای 28مرداد 32در مجلهء هفتگی "تهران مصور" (ازشمارهء 30مرداد تا شمارهء 13 شهريور32)

*کتابهایِ نوشته شده در بارهء  :

مصدق / فاطمی /  کودتا

را هم ببينيد

 شماره هایِ کاملِ دوره های قديم (سالهای 1331ـ 32) و چديد (سالهای58 ـ 1357) هفتگیِ تهران مصور

احمد شاملو: آخر بازی

تو را چه سود / فخر به فلک برفروختن / هنگامی که / هر غبار راه لعنت‌شده نفرینت می‌کند.         ادامه

 بزرکترش در اينجا

رای "بياندازيم" يا "نياندازيم"؟

می گويند "شورایِ نگهبان" هست، «شورایِ تشخيص ِمصلحتِ نظام»، و وزارتِ کشور هم ( اگر شما را «گُوز» می آيد بياندازيد ) هم هست و مجلس هم هست و قربانش بروم بی بُخار رئيس ِجمهور هم هست ... و يادم رفت بگويم «وزارتِ اطلاعاتِ» (جهنمی؟حاشا!) بنيانگذار شده توسط ِ «سردَمدار ِ اصلاحات» (يعنی جناب ِ عاليجناب، والامقام سعيد حجاريان ) هم هست ...        15 دی 82         ادامه 

 چگونه قاضی محمد و سيف قاضی را بدار آويختند

 خليل طهماسبی : چگونه رزم آرا را کشتم

 

علامحسين ساعدی : ايلخچی

ده چگونه ساخته شد؟ / خلاصه ای در باره ده / اقمار ايلخچی / هوا (سرما و گرما) / ساختمانها / جمعيت / سازمان ده / تعلقات ذهنی / مرگ و سوگواری / جشن و سرور / زيارتگاه ها / قصهء مردی که به آن دنيا رفت و برگشت ...

ادامه

* نخستين کنگرهء حزبِ تودهء ايران ، 10 مرداد1323     *دومين کنگره ، 5 ارديبهشت 27    *سومين کنگره ، بهمن 70    *چهارمين کنگره ، بهمن 76     *پنجمين کنگره ("کنگرهء ارانی") ، مهر 82    * ششمين کنگره ، بهمن 91    * کتابها و نوشته ها در بارهء حزبِ تودهنيد

 تهرانمصور: "محاکمهء تاريخی دکتر مصدق در تالار آئينه سلطنت آباد" [همراه با عکسهایِ دادگاه]

" زبانِ زنان ": نشریه ای که فقط زنان در آن می نوشتند. 

مهکامه (سرور) محصص  (مادرِ اردشير محصص)

شاعر و خوشنویس ایرانی و فعال حقوق زنان بود. او عضو هیئت رئیسه کنگره نویسندگان نیز بود و از وی بیش از ۵۰۰۰ بیت شعر برجا مانده‌است. بانو سرور یا سرورالدوله لاهیجانی در سال ۱۲۹۱ در لاهیجان زاده شد.

ادامه

نهال تابش: افروختن چراغ در شبِ تاریک؛ یادی از سیما کوبان، نخستین زن ناشر ایرانی /  ناصر زراعتی:سیما کوبان؛ یکی از مادرانِ جنبشِ زنانِ ایران/ بیانیه ۱۳۴ نویسنده

* 5 شماره از "چراخ" و نوشته هائی از آن 

م .ايل بيگی : ...و هنوز !

در بيست و هفت ساليگيم،

 

شاه رفت و خمينی آمد؛/ در هفتاد و دو ساليگيم ، / هم شاه هست و هم  خمينی /و مرا نبود در آنزمان و اينزمان / بازگشت به زادگاه (و نمی گويم به "وطن") م .

 13 اسفند 1402

6 شماره , رشت ، صاحب امتياز : روشنک نوع دوست  : سال اول ، شنارهء 1، مهر  و آبان 1306 ؛ ش 2، دی 1306 ؛ ش 3 ، اسفند 1306 ؛ شماره های 4،5، ارديبهشت و تير 1307 ؛ ش 6، شهريور 13

روشنک نوعدوست، بنیانگذار مجله ، در سر سخن نخستین شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى آن، هدف از انتشار پیک را چنين شرح داد: ... خامه ی ناتوان به دست گرفته ایم که تا حد امکان عوامل و وسایل تبه روزی را نشان داده، اصلاحات اساسی آنها را خواستار شویم ... مجله ما نیز خود را برای مبارزه ی اجتماعی تجهیز کرده در سلک مطبوعات عالم نسوان ایران ... شمع ضعیفی است که در راه ترقی و سعادت نسوان گذاشته میشود و ... امیدوار است قدمهای سریعی در راه تعالی و نجات و تثبیت حقوق مدنی نسوان از پیش بردارد.

بامديريت و سردبيری : شهناز آزاد (رشديه) و + ابوالفضل آزاد مراغه ای: مرامنامهء گروه بانوان و بانوئيانِ ايران (باهتمام و مقدمهء علی اصغر حقدار).  12 شماره ، از مرداد 1299 تا ارذيبهشت 1300                در سرلوحهء "نامهء بانوان" آمده است :  "زنان نخستین آموزگار مردانند"؛ "این روزنامه برای بیداری ورستگاری زنان بیچاره و ستمکش ایران است." در مرامنامه این انجمن آمده است: « ازآنجایی که ایران از هر جهت در آتش بی علمی می سوزد و تعلیم و تربیت بایداز مادران آغاز شود و تمام خرابی های خانوادگی و اقتصادی و ادبی و اجتماعی حتی سیاسی ایران از روگیری زنان است که مانع از دخول در اجتماعات میباشد." دغدغه آزادی حجاب شهناز رشدیه و همسرش را بر آن داشت که"مجمع کشف حجاب"را در سال1302 در تهران تاسیس کنند. اما از آن جا که نظر دولت هنوز بر آزادی حجاب نبود، ابوالقاسم آزاد به خاطر آن تبعید و زندانی شد.فعالیت این مجمع در همان سال تعطیل شد. 
گئورگی پله خانُف (برگردان : شهرام کامکار) : هنریيک ايبسن     *ديگر کتابهای پله خانُف در اينجا         *آريان پور ، امير حسين : ايبسن آشوب گرا (کاوشی در زمينهء جامعه شناسی هنر)         * ديگر کتابهای آريان پور در اينجا

  

سیاهه دولت ملی به روایت روزنامه اطلاعات (فروردین 1330 – اسفند 1332) دوره هشت جلدی

 

مريم فومنی : شهلا لاهيجی ، ناشری عليه سانسور و همگام با جنبشِ زنان

خاور : قفسِ شرقی (تلخ نگاری ها ، با پيشگفتارِ اسماعيل خوئی)

*کارل مارکس (برگردان: :حسن مرتضوی): سانسور وآزادیِ مطبوعات

*کارل مارکس (برگردان :مرتضی محيط) : توضيحاتی دربارهء آخرين دستورالعملِ سانسورِ دولتِ پروس

   * کانون و "بيانِ آزاد" (به مناسبت 13 آذر روزِ مبارزهِ با سانسور)

مرتضی کیوان؛ گنجشکی که پرید...

 مرتضی کیوان؛ گنجشکی که پرید...

 شرح عشق جاودانۀ پوری سلطانی: از مرتضی سخن می‌گویم / پوران‌دخت سلطانی همسر مرتضی کیوان و مادر کتاب‌داری نوین ایران / بنیان گذار کتابداری نوین ایران درگذشت

*گذری بر زندگی ادبی مرتضی کیوان چهره محبوب روشنفکران ایران – شبنم کهن‌چی

بزرگ مردی از تبار گيلان (يادنامهء ابراهيم فخرائی) گفتگوی سیاوش رنجبر دائمی با نصرت‌الله نوح-“چلنگری” دیگری که از میان ما رفت
"آوای تبعيد" ، شمارهء 37 : ویژه نامه چشم انداز به یاد ناصر پاکدامن

* ويژه نامهء ناصر پاکدامن

* شماره ها و نوشته هائی از "چشم انداز

 

طرحهائی از ايرانيان و فرانسويان در بارهء زن ، زندگی ، آزادی (به کوششِ مرجان ساتراپی)

 

بهروز جليليان : تاريخ نويسى آشفته     مرورى بر مجموعه دو جلدى : تاريخ صد ساله احزاب و سازمان هاى سياسى ايران  (۱۲۸۴-۱۳۸۴)"

نسرين ستوده نامه هایِ زنان 

 

  گيل و گيلک ها  همراه با نامهایِ دخترانه و پسرانهء گيلکی و معانی آنها يادنامه ای برای خسرو گلسرخی

 با اين نوشته ها :

خفته در باران سروده‌ای از خسرو گلسرخی / ترانهٔ شقایق‌ مرثیه‌ای از اردلان سرفراز  / تا گل سُرخ شدن مرثیه‌ای از ایرج جنتی‌عطایی / قبل از اعدام آخرین سرودهٔ خسرو گلسرخی

 محمود عنايت : 29 راپرت (همراهء چند نوشتهءديگر از نگين ـ در غربت) با پيشگفتارِ ع.ا.حاج سيدجوادی و مقدمهء ن.پاکدامن

با اين نوشته ها : / رضا حائری: آشنایی با م. فرزانـــه / رضا حائری : گفتگو با م. فرزانه / سعید عقیقی : پیچ و خم ِ فرزانگی / محمدرضا اصلانی : آقای فرزانه / محمد تهامی نژاد : مينياتورهای ایرانی، تفسیری از تاریخ هنر و تعامل بینا فرهنگی / همایون امامی : درنگی بر «جزیره ی خارک» ؛ ساخته ی  مصطفی فرزانه / بریده جراید / فیلمشناسی، م. فرزانه / فری فرزانه، کارگردان.

علی اکبر دهخدا : مشروحه ای دربارۀ حکومت دکتر مصدق

 اين را هم ببينيد:   

مصدق در لغت نامهء دهخدا

 

خسرو پارسا : «شکوه پادرجائی» (شاملو و سیاست از نگاه من)

فرريدون  و "وحدتِ کمونيستی"  (درپاسخ به نوشتهء خسرو پارسا)

سیدعلی صالحی سفر بخیر مسافر غمگين

ما سه نفر بودیم/دستهامان بی سایهسایه هامان بر دیوارو چشمهامان رو به رد پای پرندگانیکه در اوقات رویاها رفته بودند،بعد هم اندکی باران آمد      ادامه

 
 احمد حريری : ضرب المثالهای ِ فارسی و معادلهایِ آنها

بالای صفحه