مجموعه ای از کتابها / نشرياتِ گوناگون /نوشته هائی با ديدگاه هایِ متفاوتِ ديگران ۱و ۲ / فرستاده های ديگران

    

             

                   xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoof.r                              jeudi, 27. juin 2024   

تاريخی                                            ۱۸۸

    

 

 1. آخرین دفاعیات دکتر ارانی

 2. افتخاری ، یوسف : دستگیری "گروه پنجاه و سه نفر"

 3. تاریخچهء گروه ارانی    بخش نخست (نوشته)     بخش دوم    (توضیحات)

 4. شاکری ، خسرو : فرقهء جمهوری انقلابی ایران (گروه نخستین ِ دکتر ارانی) و فرقهء انقلابی ایران (اسنادی چند : 1307-1305)

 5. عرفان واصول مادی

 6. علوی ، بزرگ  : فعالیت در گروه ارانی    

 7. مومنی ، باقر  : «"دنیا"ی روشنگر دکتر ارانی »     (1)  (2)   (3)

 8. یادی از دکتر تقی ارانی چهاردهم بهمن ماه، سالروز شهادت یک دانشمند انقلابی

 

 1. اطلاعیهء بخش مارکسیستی ـ لنینیستی سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر شده در مهرماه ۱۳۵۷

 2. بازرگان ، پوران ( از و در بارهء او )

 3. بخشهائی از کتابِ « تحلیل آموزشی بیانیهء اپورتونیستهای چپ نما» ی ِ مجاهدین

 4. بیانیهء اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران ، نوشتهء محمد تقی شهرام ، چاپ اول ۱۳۵۴

 5. سازمانهای جبهه ملی ايران خارج از کشور : پيرامون تغيير مواضع ايدئولوژيک سازمان مجاهدين خلق ايران

 6. پاسخ سازمان مجاهدین خلق ایران به  اتحادیه دانشجویان ایرانى در آمریكا 

 7. پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به کلیه نیروهای انقلابی میهن: دمکرات های انقلابی و انقلابیون کمونیست ،  اسفند ۱۳۵۶

 8. پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به دانشجویان مبارز خارج از کشور

 9. تحلیلی بر:  تغییر و تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق ایران  (۵۴-۱۳۵۲)

 10. «حماسهء پیکارگران شهید در سپیده دم اعدام»

 11. دو مقاله درباره وحدت

 12. مجاهد - نشریه ارگان خارج از کشور سازمان مجاهدین خلق ایران – ضمیمه شماره 1 – آذر ماه 1355

 13. " مصاحبه با رفیق تراب حقشناس پیرامون یاوه هایِ شیخ محمد منتظری"

 14.  "مصاحبه با رفقا حسین روحانی و تراب حقشناس پیرامون تماسِ  [مجاهدین] با آیت الله خمینی در نجف"

 15. مسائل حاد مجاهدین ! یا «مسائل حاد ما»  

 16. مسائل حاد جنبش ما، دومین «نشریه بحث» بین سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران

 17. نامهء «محرمانهء » بنی صدر به  [«پدرِ عزیز » ] خمینی

 18. یادداشت های زندان پیکارگر شهید محسن فاضل

 1. اصلاح طلبان واقعی   

 2. به بهانه ۸ مارچ ؛ روز جهانی زن      

 3. به زنان زحمتکش

 4. بیوگرافی جعفر پیشه وری   

 5. تاریخچه ی حزب عدالت  

 6. تشکیل فرقهء دمکرات  و ایدهء خودمختاری + سرانجامِ پیشه وری

 7. روزنامهء آژیر

 8. فرقه دموکرات آذربایجان : دوازدهم شهریور بیست و چهار     1        2

 9. فرقه دموکرات آذربایجان : دوازدهم شهریور بیست و پنج

 10. نطق پیشه وری (جوادزاده) در سومین کنگره ی کمینترن

 11. نظر ما درباره مسئله آذربایجان و ایران

 12. یادداشتی چند از تاریخ پرافتخار سازمان کارگران

 13. آخرين سنگر آزادی ( مجموعهء مقالات میرجعفرپيشه وردی در روزنامهء حقيقت، ارگان اتحاديهء عمومی کارگران ايران 1301 ـ 1300)     1    2   3    4    5    6    7     8

 14. بخش هایی از کتابِ «گذشته چراغ راه آینده است » :    1- تشکیل حزب توده ؛   2- آذربایجان درنخستین ماههای استقرار حکومت ملی ؛      3-   چرا نهضت آذزبایجان شکست خورد؟  

 15. حسن نظری (غازيانی) : گماشتگی های بدبرجام (گوشه ای از فراز و فرود حکومت پيشه وری در ايران)    1     2     3 

 1. جنگ سازش و یک نامه و یک شعر

 2. چرا حزب ِ توده اتهام می زند ؟

 3. دست ِ کم انتقاد ِ مارکسیستی را نکُشیم 

 4. سخنی در پیرامون «طبقه» و «روشنگر»

 5. شورش نه ، قدمهای سنجیده در راه انقلاب

 6. نظری به خلع سلاح عمومی 

 7. نگاهی به روابط شوروی و نهضت جنگل  1  2  3

 8. وهابزاده : تک اندیشی شعاعیان و برخورد ِ چپ آئینی

 9. هوشنگ ماهرویان : مصطفی سعاعیان ، یگانه متفکر تنها

 10. محمود طوقی : بازخوانی تاريخ معاصر (مصطفی شعاعيان)

 

       

 1. شوری ، داریوش  : و این استادِ [ خلیلِ ملکی] زنده‌یادِ ما...

 2. آموزش های سنديکائی

 3. ابراهيموف ، ت.ا. : پيدايش حزب کمونيست ايران

 4. اتابکی ، تورج  : دگردیسی سیاست کمونیست های خراسان ، در نخستین سال های

 5.  اردلان ،   یوسف (در نشستی با   (1)   ( 2)   (3)

 6. امید ، حسین  : ماجرایِ اولین حزبِ کمونیست ِ ایران

 7. برومند ، محمد تقی  (ب. کیوان) : شناخت و آرمان

 8. پاکنژاد  ، شکراله   : ویژه نامه

 9. پاک نژاد ، شکرالله  (زندگینامه ودفاعیات)

 10. پیدایش خلق ترکمن

 11. پرورش ، نيما  : نبردی نابرابر (گزارشی از هفت سال زندان / از 1361 تا 1358)

 12. توانچه ، عابد : من یک مارکسیست - لنینیست هستم !

 13. جاوید ، س .  :  دو قهرمان آزادی [شرح حال حیدر عمو اوغلی]

 14. خراسانی ، شرف الدين  : تاريخ نگاری فلسفه از نطرگاه مارکس و انگلس

 15. دانشیان ، کرامت  : " من باید از عقیده ام دفاع کنم"  ( پرحجم است و کمی دیر باز می شود)

 16. دلاشوب . م :سازمان انقلابيون کمونيست / اتحاديه کمونيستهای ايران (سربدان) / حزب کمونيست ايران (م.ل.م)

 17. دلاشوب . م  : يادمان شکراله پاکنژاد

 18. آذبیح ، سپهر : حزب کمونیست ایران / شوروی / جنبشِ گیلان

 19. جعفر رائد : نخستین کنگره توده های شرق در باکو

 20. زرکاری ، یوسف : گزارش تجربهء جنگل

 21. سلطانزاده ،  : انکشاف اقتصادی ايران و امپرياليسم انگلستان

 22. سلطانزاده : موقعیت زن ایرانی  (  شامل تصحیحات  )

 23. سولماز رستمووا - توحيدی : مطبوعات کمونيستی ايران در مهاجرت (در سالهای1311 ـ 1296 / 1932 - 1917)     1    2

 24. سندی در بارهء "پیکار"

 25. شاکری ، خسرو  : پیرامون زندگی آوتیس سلطانزاده  (۱)    (۲)    (۳)

 26. ـ ، ـ  و ديگران : نقش ارامنه در سوسيال دموکراسی ايران (1911 ـ 1905 )

 27. ـ ، ـ : سازماندهی شورائی

 28. ـ ، ـ : زندگی غزل نبود ( "يادها و تاملات در گفتگو با رحمت بنی اسدی")

 29. - ، - :اول ماه مه (سه سند ، سه گفتار)

 30. ـ ، ـ : تکوين و گسترش جنبش سنديکائی در ايران

 31. ـ ، ـ : خليل ملکی ، سياستمدار لجوج

 32. - ، - : اسناد تاریخی جنبش کارگری ، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد سوم  :  اسناد پراکنده از اولین هسته های سوسیا دموکراسی تا...

 33. - ، - : اسناد تاریخی جنبش کارگری ، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد هشتم : آثار آوتیس سلطانزاده (2)

 34. - ، - : اسناد تاریخی جنبش کارگری ، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد نوزدهم : سوسیال دم.کراسی و انقلاب

 35. - ، - : اسناد تاریخی جنبش کارگری ، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد بیستم : آثار آوتیس سلطانزاده (3)

 36. موقعيت زن ايرانی ( منبع: اسناد تاريخی جنبش کارگری سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران، جلد ۴، چاپ دوم، انتشارات .١٠۵- مزدک، فلورانس، ايتاليا، ١٩٧۴ . ص ١٠۶ )

 37. شوکت ، حميد: نگاهی از درون به جنبش چپ ايران (گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی)    1     2     3    4     5    6

 38. دهگان ، بهمن : کتابشناسی و راهنمای مارکسيسم   1     2     3

 39. سُليرانی : گلچينی از چند کتاب و ايميل در بارهء کرامت دانشيان

 40. گلستان ، ابراهیم  : به یادِ اپریم

 41. گلسرخی ، خسرو  : ویژه نامه

 42. متین ، افشِن  : اردربارهء تاریخ بیست سالهء کنفدراسیون     • بیاسن تبال : بیانیهء کنفدراسیون محصلین ایرانی دراروپا • برگزاری کنگرهء هالدبرگ (مصاحبه با بهمن نیرومند) 

 43. مرادی مراغه ای ، علی : تاریخچهء حزبِ  "عدالت"مرادی مراغه ای ، علی : تاریخچهء حزبِ  "عدالت" 

 44. مرامنامهء جمعیت اجتماعیون ایران + سندی از جنبش شورائی ایران

 45. مطبوعات کمونيستی ايران در مهاجرت (1311 - 1296)    1    2

 46. ملکی ، خلیل : یادمان   

 47. نامه ی ماکسیم گورکی به کمیته ی ایران (لندن) به مناسبت تجاوز روسیه به ایران در سال 1290 خورشیدی (1911)

 48. دربارهء " جبههء ضد ديکتاتوری: حزب توده : (دفترهای تئوريک ـ سياسی "کاوش" ، سال 1 ، شمارهء 1)

 49. ويدا حاجبی تبريزی : دادِ بی داد ( نخستين زندانيان سياسی زنان 1357 - 1350)  1    2

 

برای دیدن نوشته های حزب توده واعضاء و وابستگان آن

 به اينجا برويد :  

 

 

 1. آموزش ‌هایی برای جنگ چریکی در شهر

 2. احمدزاده ، مسعود  : مبارزه مسلحانه - هم استراتژی هم تاکتیک

 3. احمدی اسکوئی ، مرضيه : نخستين تجربهء مرگ

 4. احمدی اسکوئی ، مرضيه :خاطراتی از يک رفيق

 5. احمدی اسکوئی ، مرضيه :داستانی برمبنای زندگی رفيق علی اصغر هريسی

 6. احمدی اسکوئی ، مرضيه :سلام آقا معلم

 7. احمدی اسکوئی ، مرضيه :دختران کُولی

 8. احمدی اسکوئی ، مرضيه :شش شعر به آذری (با ترجمهء فارسی)

 9. اشرف ، حمید  : تحلیل از یكسال جنگ چریكی در شهر و كوه

 10. اشرف ، حمید  : جمعبندی سه ساله

 11. اعظمی (گروه دکتر)  و یاران (سازمان اتحادفداییان خلق ایران)

 12. "اقلیت" (درگیری های درونی) - ر. شیوا :   :  فاجعه استالینیسم  (نقدی بر یک نمایش هولناک ) +  راه کارگر :   فشرده تحقیقات و ارزیابی ما از فاجعه دردناک 4 بهمن

 13. اکثریت (سازمان فداییان خلق ایران)

 14. اکثریت و "کا.گ.ب" (اتابک فتح اله زاده ) + گفتگوی "پرویز قلیچ خانی" با "فرخ نگهدار" در این رابطه

 15. انشعاب اقلیت - اکثریت (سازمان اتحادفداییان خلق ایران)

 16. پویان ،امیر پرویز  : ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء

 17. - ، -  : بازگشت  به ناكجا آباد   و    برگردیم

 18. - ،-   : استحاله 

 19. - ،-   : اکنون ره او "برکدامین بی نشان قله است،در کدامین سو؟" ( در باره ی صمد بهرنگی)

 20. _ ، ـ (برگردان) : اچ.ای.پيترز : بزغاله و ستارگان

 21. - ، -   : خشمگین از امپریالیسم ، ترسان از انقلاب

 22. - ، - (برگردانی از : پُل فولکز  : دانش جدید و مابعدالطبیعه)

 23. Pouyan , Amir-Parviz  : Nécessité  de  la  lutte armée  et   réfutation de la théorie de «survie »   

 24. پیروانی ، تیمور : حمید اشرف ، آمیزه ی سرود و فلز

 25. جنگ اول گنبد - فروردین ١٣٥٨سازمان اتحادفداییان خلق ایران )

 26. چوپانزاده ، محمد  : گوشه هائی از مبارزات سیاسی خلق آذربایجان

 27. حرمتی پور ، محمد  / دهقانی ، اشرف   : در بارهء شرایط عینی انقلاب

 28. حیدری بیگوند ، تورج : تئوری «تبلیغ مسلحانه» انحراف از مارکسیسم - لنینیسم

 29. دانشگری ، رقیه / فتاپور ، مهدی : در برابرِ خطِ سازش همچنان از خط امام بدون کوچکترین تزلزل دفاع خواهیم گرد

 30. دانشگری ، رقیه (به مناسبت ِ 19 بهمن :  «  استحاله :   چه بود و جه اش کردند ... » )

 31. دو مقاله درباره وحدت 

 32. دهقانی ،  اشرف : حماسه مقاومت (در یک چلد)   

 33. دهقانی ،  اشرف : حماسه مقاومت   1   2   3   4

 34. دهقانی ، اشرف  : فراز هائی از تاریخ چریکهای  فدائی خلق ایران  

 35. دهقانی ، اشرف  : بذرهای ماندگار

 36. دهقانی ،  اشرف  : "فرار از زندانِ قصر" در روایت غیرواقعی / حقایقِ ناگفته در رابطه با فرارِ من از زندان

 37. ـ ، ـ : ياد رفيق کبير فريدون (علی اکبر) جعفری يادباد!    

 38. دهقانی ، اشرف  / محمد حرمتی پور : در بارهء شرایط عینی انقلاب

 39. زندگينامه و دفاعيات  رفيق  تره گل / مختصری از تاريخچه رفيق اشرف دهقانی

 40. سامع ، مهدی (کریم حقی : سخنی چند با آقای) 

 41. سپهری ، ایرج  : از جبههء نبرد فلسطین

 42. سلطانپور ،  سعید (ویژه نامه)

 43. صفائی فراهانی ، اکبر  : آن چه یك انقلابی باید بداند

 44. کشتگر ، علی  [اقدامِ  توطئه گرانه ونفاق افکنانه باهلیل رودی:«گامِ سترگِ   [...] رهبریِ سازمان در راهِ وحدت با حزبِ توده»

 45. « گامِ سترگِ   [...] رهبریِ سازمان در راهِ وحدت با حزبِ توده» و « اقدامِ  توطئه گرانه و نفاق افکنانه   کشتگر – هلیل رودی»      

 46. گروه منشفب از چریک‌های فدایی خلق : اعلامیه توضیحی مواضع ایدئولوژیک

 47. چريکهای فدائی خلق : متن پياده شدهء مذاکرات بين دو سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و بخش مارکسيست شدهء سازمان مجاهدين خلق ايران      نوار يک:    قسمت اول     قسمت دوم      قسمت سوم      قسمت چهارم                 نوار دوم :  قسمت اول      قسمت دوم      قسمت سوم     قسمت چهارم     نوار سوم :   قسمت اول     قسمت دوم       نوار چهارم :   قسمت اول      قسمت دوم       قسمت سوم       نوار پنجم :    قسمت اول     قسمت دوم     قسمت سوم

 48. مومنی ، حمید (م. بيدسرخی) : رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی ایران

 49. - ، -  : پاسخ به فرصت طلبان درمورد « مبارزه مسلحانه - هم استراتژی هم تاکتیک»

 50. ـ ، ـ : پيدايش انسان

 51. - ، - : مقدمه ای بر تاریخ

 52. - ، -  : دربارهء مبارزات کردستان

 53. ـ ، ـ  : تاريخِ جامعه
 54. نگهدار ، فرخ  (گفتگو با "پرویز قلیچ خانی" ) +  اتابک فتح اله زاده: اکثریت و "کا.گ.ب"

 55. نگهدار ، فرخ  (میزگرد با مصباح یزدی/ سروش/ طبری: جهان بینی مادی وجهان بینی الهی)

 56. نبرد خلق ، شماره 6 ، 1353

 57. «نبردخلق»  (سرمقالهء شمارهء7، خرداد 1355) 

 58. "نبرد خلق" ، ارگان سازمان چریکهای فدیی خلق ایران، شماره 7، خرداد 1355

 59. "نبرد خلق " - فهرست مطالب دوره اول (بهمن 1352- خرداد 1355)

 60. «نشریه بحث» بین سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایرانمسائل حاد جنبش ما(دومین نشریه)

 61. نشریهء کار [اقلیت] - شماره های 61 تا 224 ، خرداد ماه 1359 تا فروردین ماه 1367

 62. نشریه کار شماره 1 تا 60

 63. 19 بهمن سال ۱۳۵۳ : علل ، نحوه تشكیل و سیر تاریخی جریانات منشعب از حزب توده ایران

 64. نوزده بهمن تئوریک، شماره 2 ، 1355

 65. نوزده بهمن تئوریک، شماره 2 ، 1355

 66. هلیل رودی [اقدامِ  توطئه گرانه ونفاق افکنانه باعلی  کشتگر]:«گامِ سترگِ   [...] رهبریِ سازمان در راهِ وحدت با حزبِ توده»

 1. انقلاب مشروطيت ايران : نيروها و هدفها

 2. پیشاهنگ انقلاب ورهبری خلق

 3. تروریسم ِدولتیِ پهلوی (جزنی و ...) ( نگین ، شماره 12، دورهء جدید، 1379

 4. جمعبندی مبارزات سی ساله اخیر ایران / بخش اول     بخش دوم

 5. چگونه مبارزه مسلحانه توده ای می شود

 6. حزب طبقه کارگر ایران

 7. درباره روانشناسی اجتماعی

 8. درباره آگاهی وخودانگیختگی

 9. درباره مارکسیسم انقلابی و مارکسیسم بورژوازی

 10. طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژیك جنبش انقلابی ایران

 11. ماركسیسم اسلامی یا اسلام ماركسیستی

 12. مبرم ترین مسائل جنبش انقلابی ما در لحظه کنونی

 13. مسائل جنبش ضداستعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمده ترین وظایف کمونیست های ایران درشرایط کنونی

 14. مشی سیاسی و  کار توده ای 

 15. نامه ای از زندان

 16. وحدت و نقش استراتژیک چریک های فدائی خلق

 17. ویزه نامهء بیژن جزنی (زندگی نامه/زندان/ کشتارو...)   (1)    (2)     (3)     (4)

  1. انتشارات ِ " راه کارگر "

  2. برچیده هائی از چند شمارهء  "راه کارگر" 1367 

  3.  برچیده هائی از چند شمارهء  "راه کارگر" 1366  

  4. برچیده هائی از چند شمارهء " راه کارگرِ" 1365

  5. برچیده هائی از چند شمارهء "راه کارگرِ" 1364

  6. برچیده هائی از چند شمارهء " راه کارگرِ" 1363  

  7. بابا علی  : نکاتی پیرامون کنگرهء بیست و هفتم حزب کمونیست اتحاد شوروی
  8. دلاشوب . م   : يادمان شکراله پاکنژاد  
  9. دلاشوب .م: يادمان عليرضا شکوهی (گروه ستاره سرخ+راه کارگر)
  10. شورای ملی مقاومت و سیاست ائتلافی چپ

  11. فراهانی . ر : نکاتی در باره راه رشد غیرسرمایه داری

  12. فشرده تحقیقات و ارزیابی ما از فاجعه دردناک 4 بهمن

   

 
 

                                                 

بالای صفحه