xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      samedi, 03. février 2024   

      109

تروتسکی         گرامشی    لوکزامبورگ   لنين     مارکس ـ انگلس     مندل    

 1. آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی : امپریالیسم   

 2. آلتوسر ، لوئی  : فلسفه و مارکسیسم

 3. - ، - : ایدئولوی و دستگاههای ایدئولویک یک دولت

 4. - ، - : بحران مارکسیسم

 5. - ، - : پیشگفتاری بر جلد اول "سرمایه" و دو اثر دیگر

 6. - ، - : تحول فکری مارکس جوان

 7. آلتوزر ، لوئی : نامه ای  به رژیس دبره + میشل بوسکه : هربرت مارکوزه ، استاد آزادی + تزهائی در بارهء فوئرباخ

 8. - ، - و کولتی ، لوچیو : سه مقاله فلسفی

 9. آوتیس میکائیلیان (سلطان زاده) 

 10. آندرسُن ، پری  (ترجمهء : خسرو) : تفسیر تروتسکی از استالینیزم

 11. آندرسون ، پری  : تولد مارکسیسم غربی

 12. آندرسون ، پرری : حدود و امکانات عمل اتحادیه صنفی

 13. انور خوجه : امپرياليسم و انقلاب

 14. استالین : آنارشیسم یا سوسوسیالیسم ؟

 15. امین ، سمیر  (برگردان : تقی مقدم): آیا پروژه ای چینی وجود دارد؟

 16. امین ، سمیر :مروری دیگر بر مسالهء گذار سوسیالیستی

 17. امین بیگی ،  هدایت

 18. آنگراند ، سسیل (برگردان : خسرو روزبه) : مقدمهء دورهء فلسفه

 19. ایگلتون:ادبیات و ایدئولوژی

 20. باگدانف ، الکساندر : مذهب، هنر و مارکسیزم

 21. بلانکی بودن (مجموعه مقالاتی از لوئی آگوست بلانکی)

 22. بیده ، ژاک -  مصاحبه با "لوموند"    : مارکسیسم در انتقاد از خود ، باید تا مارکس پیش رود

 23. بیده  ، ژاک : چه بدیلی برای سرمایه داری ؟ سوسیالیسم

 24. پانه کوئک ، آنتونیو : دموکراسی واقعی یعنی چه؟

 25. پانه کوئک ، آنتونیو : سازمان دهی شورائی    

 26. پانه کوئک ،آنتونیو :  حزب و طبقه

 27. پلاستون ، و. ن. : شرکت ایرانیان در انقلاب اکتبر

 28. پلیتسر ، ژرژ (برگردان : فریدون گیلانی) : اصول مقدماتی فلسفه

 29. خراسانی ، شرف الدین  : تاریخ نگاری فلسفه از دیدگاه مارکس و انگلس

 30. تاریخچه ی روز بین المللی زنان  (کولنتای)

 31. تورز ، کامیلیو  : سخنی با کارگران

 32. تورز ، کامیلیو (برگردان:آزاده) : گروه های فشار چگونه در حکومت نفوذ می کنند +  پلاتفرم جبههء متحد خلق کلمبیا

 33. دبره ، رژیس : در بارهء اروگوئه (برگردان : بهرام یا بهرامی [فریدون ایل بیگی ]  ) 1   2    3    4    در یک بخش

 34. دریدا ، ژاک  : تروریسم چیست ؟

 35. دوشهادت نامه ازجهانِ کارگران («بگذار سخن بگویم » / « مادر جونز » )

 36. ذبیح ، سپهر : حزب کمونیست ایران / شوروی / جنبشِ گیلان

 37. ریازانف : اساسنامهء بین الملل اول / باکونین و مارکس / کمون پاریس ، مبارزه بین مارکس و باکونین و...

 38. زینوویف ، گئورگی  : خطابیه به جوانان پرولتر

 39. سرود انترناسیونال به زبانهای محتلف

 40. سوسیالیسم ( پس پرده ی فروپاشی اتحاد شوروی )

 41. سینکلر  ، آندرو : چه گوارا

 42. شاکری ، خسرو  : پیرامون زندگی آوتیس سلطانزاده  (۱)   (۲)      (۳)  

 43. شرح جلسات کنگره دوم حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه   1   2  3   4

 44. فیشر ، ارنست  : تقسیم کار و بیگانگی + گفتگوئی درباب انجطاط (سارتر ، فیشر ، گلدشتوگر، کوندرا)

 45. کانن ، جیمز  : حزب انقلابی طبقه کارگر

 46. کاسترو ، فيدل : زندگانی من

 47. کُرش ، کارل : موقعیت کنونی مسأله ی "مارکسیسم و فلسفه"

 48. کروپسکایا ، ن.  [همسر «لنین »] :  آخرین ماههای مهاجرت     انقلاب فوریه / حرکت بسوی روسیه  ؛ در پتروگراد ؛ دوباره در  زیرزمین ؛ در شب قیام

 49. کلیف ، تونی : اعتصابات توده ای و انقلاب

 50. کمینترن : اصول تشکیلاتی حزب

 51. کودتای شيلی

 52. کورنفورت ، موریس  (برگردان : "سچفخا") : فلسفهء حزبی

 53. کورنفورت ، موریس : ماتریالیسم دیالتیک

 54. کولنتای : تزهایی در باره اخلاق کمونیستی در روابط زناشوئی

 55. کیران ، روجر  / توماس کنی ( محمد علی عموئی ) : خیانت به سوسیالیسم

 56. گری ، کامیلا  / سیما کوبان : انقلاب اکتبر و هنرمندان

 57. گورباچف ، میخائیل : فصلی از کتاب دومین انقلاب روسیه (پروستریکا)

 58. گولیتزر ، ژرژ  : اصول مقدماتی فلسفه

 59. لاکوتور ، ژان  (برگردان : هوشنگ وزیری) : [هوشی مین] روستائی، مهاجر ، مبارز

 60. لندن ، جک  : چگونه سوسیالیست شدم ؟

 61. لووی ، میشل  : انقلاب مرحله ای یا مداوم   1    2

 62. لوئیز میشل ، یک عمر سرشار از مبارزه

 63. لینتیف ، ل. : اقتصاد سیاسی / شیوه های تولید ماقبل سرمایه داری

 64. مارکس ، اله آنور  (برگردان : شاهین [فریدون ایل بیگی ] ) : فریدریش انگلس

 65. مالی شف ، سرگئی : شورای بیکاران سن پطرزبورگ 1905

 66. مارکوزه ، هربرت  : انسان تک ساختی

 67. مالی شف ، سرگئی : شورای بیکاران سن پطرزبورگ 1905

 68. محیط ، مرتضی  : تا سرمایه داری هست ، آثار مارکس خواندن دارد    + دانیل سینگر ( بابک پاکزاد ) : چرا به یک مانیفست جدید نیاز داریم

 69. مائو :  هدف جنگ برانداختن جنگ است

 70. -،- : گفتگو در بارهء مسائل فلسفه

 71. مدودف ، روی  (برگردان : منوچهر هزارخوانی) : نتایجِ استالینیسم در زمینهء هنرها و علوم

 72. لیساگاره ،  اولیویه (برگردان : بیژن هیرمن پور) : تاریخ کُمون پاریس

 73. نریمانف - پیشوای انقلاب ملل شرق

 74. «نیک بین» دبیرکل «حزب کمونیست ایران»

 75. ویژه نامهء "شیلی" : آخرین نطق آلنده/نرودا:آلنده/مرگ پابلو/تقویم زندگی نرودا/خارا:استادیوم شیلی/شبنامه برای پینوشه/آخرین ساعات زندگی آلنده/آراگون :مرثیه برای پابلو/تقویم کودتای شیلی

 76. هاوزر ، آرنولد :تبلیغ،ایدئولوژی وهنر

 77. هلموت واگنر : تزهائی در مورد بلشویسم

 78. هورلمان ، یورگن : آیا تلاشی اتحاد جمهوری شوروی دال بر پریایان یافتن سوسیالیسم است [؟]

 79. یک سند تاریخی درباره ی میرزا کوچک جنگلی        

 80. یک سند محرمانه درباره ی شورش کرونشتات      

 81. یوسف زاده  ، آقابابا

 

 1. (برگردان : شهرام کامکار) : هنریيک ايبسن

 2. ازایده آلیسم تا ماركسیسم  

 3. تكامل نظرمونیستی تاریخ

 4. مسایل اساسی ماركسیسم      

 5. نقش شخصیت درتاریخ   

 6. هنر برای هنر

 1. انسان وسوسیالیسم در کوبا 

 2. سینکلر  ، آندرو : چه گوارا

 3. خاطرات سفر با موتورسیکلت

 4. یادداشت های روزانه

 5. پيام

 1. انسان سوسیالیستی

 2. بحثی در مقام ادبی لئون تروتسکی (برگردان : هوشنگ وزیری)

 3. جامعهء شوروی در دوران خروشچف (برگردان:علی همدانی [ناصر پاکدامن])

 4. مارکسیسم جادوی نخستین       

 5. وجدان کمونیست سابق

 

 1.  لنین و مسأله زنان 

 2. مسئله زن و مبارزه علیه رفرمیسم 

 

 1. پُل سوئیزی:چکسلواکی ، سرمایداری و سوسیالیسم؛شارل بتلهایم : عبور بین سرمایداری و سوسیالیسم؛جوابِ سوئیزی  

 2. گفتگو با پل سوئیزی   1    2    3

 3. مباحثی پیرامون ساختار و ماهیت جامعه شوروی           بخشِ اول      بخشِ دوم                              دریک بخش

 4. مصاحبه هیات تحریریه "اندیشه رهائی" با پل سوئیزی

 

 1. انسان از دیدگاه ماركس - محمد راه رخشان 

 2. خودکاوی. واقف گشتن بر خویشتن - محمد راه رخشان

 3. دستمالچی ، پرویز  : نگاهی به زندگی و آثار رایش 

 1. انگلس و کائوتسکی : سوسیالیسم قضائی

 2. پاسخ کائوتسکی به  گروپ تبریز

 3. مبارزه طبقاتی    1     2    3   4    5    6    7    8

 4. مسئلهء ارضی