xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      samedi, 22. juin 2024   

   70 

       تاريخی /      

 1. آگاهی ، عبدالحسین  : تاریخ احزاب سیاسی در ایران

 2. آمیر ، پل (برگردان : ذبیح الله منصوری) : حسن صباح ،    1    2   3آ

 3. آوریانوف و همکاران : تاریخ عصرجدید - جلد دوم

 4. الیور باست. ترجمه حسین بنی احمد:  : آلمانی ها در ایران: نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسه.

 5. ابن اسفندیار :تاریخ طبرستان   1     2

 6. ابوبکر نَرشَخی : تاريخ بُخارا

 7. آلنده ، سالوادور : آخرین نطق

 8. (لوموند دیپلوماتیک : رویای شکسته شده سالوادور آلنده

 9. نیویورک تایمز : چگونه سیا آلنده را هدف گرفت)

 10. اوليانفسکی ، ا.ر : مسائل  معاصر آسیا و آفریقا 

 11. تحادیه ، منصوره ا(نطام مافی) : آمار دارالخلافهء ايران (اسنادی از تاريخ اجتماعی تهران در عصر قاجار)

 12.  باهنر ،محمد جواد  / علی اکبرهاشمی رفسنجانی: ایران در عصر بعثت

 13.  اردشير برزگر :    تاريخِ تبرستان    جلدِ اول : پيش از اسلام     جلدِ دوم :  پس از اسلام      جلدِ سوم : دانشورانِ تپوری    (در يک جلد)

 14. بهمنش  ، عطاء الله : تاریخ شفاهی مطبوعات ایران

 15. بیهقی دبیر ، ابوالفضل محمدبن حسین : تاریخ بیهقی

 16. پارسی ، آرشام  : پیشینه پرچم هزاران سالهء ایران

 17. پسيان ، کلنل محمدتقی خان (شرح حال)

 18. پیرن ، ژاک  (برگردان : رضا مشایخی ) : عهدنامه ورسای و ایجادگروههای سیاسی در اروپا   (۱)  

 19. پیرنیا ، حسن . ایران باستانی    1    2    جلد سوم

 20. تامر ، عارف  (برگردان : حمیرا زمردی ) : اشتراکیت در جنبشِ اسماعیلیه - قرامطه + مراتبِ دعوتِ اسماعیلیه - قرامطه 

 21. تقوی مقد ، مصطفی م : تاریخ سیاسی کهکیلویه

 22. جمالزاده ، محمدعلی : تاريخ روابط زوس و ايران

 23. حاجبی تبريزی ، ويدا : دادِ بی داد (نخستين زندان سياسی زنان 1357-1350 )   1    2

 24. خامه ای ، انور  : پان تركیسم وارزش علمی وتاریخی آن

 25. خنجی ، امیرحسین  : تاریخ ایرانزمین

 26. خنجی ، امیرحسین  : نهضت مساوات طلبانه بابک   خرم دین

 27. دانش راد ، عزیز عزیز آشنائی با ایرانیان یهودی    : یهودیان در ایران باستان

 28. داور ، آرش : سیر تحول پرچم ایران  /   تاریخچه تکامل پرچم ایران

 29. دریفوس ،  روبرت  : بازی شیطانی 

 30. دورانت ، ویل  : تاریخ ِ تمدن     جلد اول   1   2   3   4    جلد دوم  1   2   3    جلدسوم   1   2   3    جلد چهارم    1   2   3   4     جلد پنجم    1   2   3   4    جلد ششم      1   2   3   4    جلد هفتم    1   2   3   4    جلد هشتم    1    2    3   4     جلد نهم   1    2   3   4   5   6     جلد دهم    1   2   3   4   5   6     جلد یازدهم    1    2   3   4 

 31. دياکونوف ، ا.م./ برگردان : کريم کشاورز) : تاريخ ماد

 32. راسخ ، نرگس  : زنان دوره ی هخامنشی 

 33. راوندی ، مرتصي : حکومتِ هخامنشيان     1- ايران در عهدِ هخامنشيان           2- وضع اجتماعی و اقتصادی ملل در دورهء هخامنشی

 34. راوندی ، مرتضی : تاريخ تحولات اجتماعی

 35. رائین ، اسماعیل : فراموشخانه و فراماسونری در ایران    1    2

 36. رناسی ، احمد  : فراگشایی  تاریخ معاصر ایران   1   2   3   4   5   6 

 37. رمضانی پاچی ، علی/ علی اکبر عنايتی   : تاريخِ مازندران (از آغاز تا جمهوری اسلامی) 

 38. زرین کوب ، عبدالحسین : دو قرن سکوت

 39. زعیتر ، اکرم  ( هاشمی رفسنجانی) : تاریخچهء فلسطین       

 40. سردار اسعد بختیاری (ماجرای قتل)

 41. سعدونديان ، سيروس : آمار دارالخلافهء ايران (اسنادی از تاريخ اجتماعی تهران در عصر قاجار)

 42. سیاسی ، علی اکبر  : دانشگاهِ تهران و گذشتهء آن

 43. سفری ، محمدعلی : تاریخ  شفاهی مطبوعات ایران

 44. شهبازی ، عبدالله  : جُستارهایی از تاریخ بهائی گری در ایران 
 45. شهبازی ، عبدالله  :پنهانكاری انگلیسیو اسرار دو كودتا

 46. صفا ، ذبيح الله : سرگذشت سه هزار و پانصد سالهء ايران

 47. طبری ، محمد ابن جریر  : تاریخ طبری یا تاریخ‌ الرسل‌ و الملوك   1‌    2    3   4   5   6    7   8    9    10   11   12   13   14   15   16

 48. علیزادگان ، امیر ‌ : تاریخچه‌ تئاتر در تبریز 

 49. غفاری ، فرخ  : ناریخِ سینمایِ ایران

 50. فرهمند ، جلال  : دروازه هایِ دارالخلاقهء طهران 

 51. قاسمی ،  ابوالفضل  :سه قهرمانِ ضدِ استعمارِ

 52. کحال زاده : یکی از رازهای مهم جنگ بین الملل اول

 53. کسری ، نیلوفر  : فعالیت مدارس فرانسوی در ایران

 54. کوزمیجوف و همکاران : تاریخ عصرجدید - جلد سوم

 55. گیلانی ، شیخ علی  : تاریخ مازندران

 56.   لو دوکا Lo Duca  : بخشی از کتابِ تاریخِ سینما

 57. متین ، افشِن  : دربارهء تاریخ بیست سالهء کنفدراسیون     بیاسن تبال : بیانیهء کنفدراسیون محصلین ایرانی دراروپا برگزاری کنگرهء هالدبرگ (مصاحبه با بهمن نیرومند)  

 58. محجوب ،  محمد جعفر  : شهریار و شهر ِ یاران

 59. مِسکوب ، شاهرخ  : تاریخ نویسی و استنباط دینی از تاریخ

 60. مظاهری ، علی اکبر (برگردان : عبدالله توکل) : خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام    1    2

 61. نوری اسکندری ، اسدالله : تاریخ خانواده اسکندری

 62. ناجی ، مهدی  : پايان تمدن کاريزی درايران

 63. نعمانی ، فرهاد : تکامل فئوداليسم در ايران

 64. نفیسی ، سعید : بابک خرم دین ، دلاور آذربایجان

 65. م.ح.کوير : انقلاب شوروی

 66. نهرو ، جواهر لعل (برگردان : محمود تفضلی) : نامه های پدری به دخترش

 67. هایزر ، آرنولد  (برگردان سیمین دانشور): تاریخ اجتماعی هنر /  تمدنهای شهرنشینی شرق باستان

 68. هُلوی ، ران  ( با برگردانیِ : سروس شهرزاد ) : فراماسونی چگونه بوجود آمد ؟

 69. همت 12 : منتخبی از قراردادهایِ مهمِ استعماری و تاريخیِ بین ايران و دولِ خارجی 

 70. یاسمی ، رشید  : تاریخ کُرد ؛ تحقیقات علماء درخصوص لفظ کُرد      (۱)   (۲)