xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      mardi, 15. février 2022   

   ۶۷ 

     تاريخی / متفرقه /

 1. آگاهی ، عبدالحسین  : تاریخ احزاب سیاسی در ایران

 2. آمیر ، پل (برگردان : ذبیح الله منصوری) : حسن صباح ،    1    2   3آ

 3. آوریانوف و همکاران : تاریخ عصرجدید - جلد دوم

 4. الیور باست. ترجمه حسین بنی احمد:  : آلمانی ها در ایران: نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسه.

 5. ابن اسفندیار :تاریخ طبرستان   1     2

 6. ابوبکر نَرشَخی : تاريخ بُخارا

 7. آلنده ، سالوادور : آخرین نطق

 8. (لوموند دیپلوماتیک : رویای شکسته شده سالوادور آلنده

 9. نیویورک تایمز : چگونه سیا آلنده را هدف گرفت)

 10. اوليانفسکی ، ا.ر : مسائل  معاصر آسیا و آفریقا 

 11. تحادیه ، منصوره ا(نطام مافی) : آمار دارالخلافهء ايران (اسنادی از تاريخ اجتماعی تهران در عصر قاجار)

 12.  باهنر ،محمد جواد  / علی اکبرهاشمی رفسنجانی: ایران در عصر بعثت 

 13. بهمنش  ، عطاء الله : تاریخ شفاهی مطبوعات ایران

 14. بیهقی دبیر ، ابوالفضل محمدبن حسین : تاریخ بیهقی

 15. پارسی ، آرشام  : پیشینه پرچم هزاران سالهء ایران

 16. پسيان ، کلنل محمدتقی خان (شرح حال)

 17. پیرن ، ژاک  (برگردان : رضا مشایخی ) : عهدنامه ورسای و ایجادگروههای سیاسی در اروپا   (۱)  

 18. پیرنیا ، حسن . ایران باستانی    1    2    جلد سوم

 19. تامر ، عارف  (برگردان : حمیرا زمردی ) : « اشتراکیت در جنبشِ اسماعیلیه - قرامطه» + مراتبِ دعوتِ اسماعیلیه - قرامطه 

 20. تقوی مقد ، مصطفی م : تاریخ سیاسی کهکیلویه

 21. جمالزاده ، محمدعلی : تاريخ روابط زوس و ايران

 22. حاجبی تبريزی ، ويدا : دادِ بی داد (نخستين زندان سياسی زنان 1357-1350 )   1    2

 23. خامه ای ، انور  : پان تركیسم وارزش علمی وتاریخی آن

 24. خنجی ، امیرحسین  : تاریخ ایرانزمین

 25. خنجی ، امیرحسین  : نهضت مساوات طلبانه بابک   خرم دین

 26. دانش راد ، عزیز عزیز آشنائی با ایرانیان یهودی  •  : یهودیان در ایران باستان

 27. داور ، آرش : سیر تحول پرچم ایران  /   تاریخچه تکامل پرچم ایران

 28. دریفوس ،  روبرت  : بازی شیطانی 

 29. دورانت ، ویل  : تاریخ ِ تمدن     جلد اول   1   2   3   4    جلد دوم  1   2   3    جلدسوم   1   2   3    جلد چهارم    1   2   3   4     جلد پنجم    1   2   3   4    جلد ششم      1   2   3   4    جلد هفتم    1   2   3   4    جلد هشتم    1    2    3   4     جلد نهم   1    2   3   4   5   6     جلد دهم    1   2   3   4   5   6     جلد یازدهم    1    2   3   4 

 30. دياکونوف ، ا.م./ برگردان : کريم کشاورز) : تاريخ ماد

 31. راسخ ، نرگس  : زنان دوره ی هخامنشی 

 32. راوندی ، مرتصي : حکومتِ هخامنشيان     1- ايران در عهدِ هخامنشيان           2- وضع اجتماعی و اقتصادی ملل در دورهء هخامنشی

 33. راوندی ، مرتضی : تاريخ تحولات اجتماعی

 34. رائین ، اسماعیل : فراموشخانه و فراماسونری در ایران    1    2

 35. رناسی ، احمد  : فراگشایی  تاریخ معاصر ایران   1   2   3   4   5   6 

 36. زرین کوب ، عبدالحسین : دو قرن سکوت

 37. زعیتر ، اکرم  ( هاشمی رفسنجانی) : تاریخچهء فلسطین       

 38. سردار اسعد بختیاری (ماجرای قتل)

 39. سعدونديان ، سيروس : آمار دارالخلافهء ايران (اسنادی از تاريخ اجتماعی تهران در عصر قاجار)

 40. سیاسی ، علی اکبر  : دانشگاهِ تهران و گذشتهء آن

 41. سفری ، محمدعلی : تاریخ  شفاهی مطبوعات ایران

 42. شهبازی ، عبدالله  : جُستارهایی از تاریخ بهائی گری در ایران 
 43. شهبازی ، عبدالله  :«پنهانكاری انگلیسی»و اسرار دو كودتا

 44. صفا ، ذبيح الله : سرگذشت سه هزار و پانصد سالهء ايران

 45. طبری ، محمد ابن جریر  : تاریخ طبری یا تاریخ‌ الرسل‌ و الملوك   1‌    2    3   4   5   6    7   8    9    10   11   12   13   14   15   16

 46. علیزادگان ، امیر ‌ : تاریخچه‌ تئاتر در تبریز 

 47. غفاری ، فرخ  : ناریخِ سینمایِ ایران

 48. فرهمند ، جلال  : دروازه هایِ دارالخلاقهء طهران 

 49. قاسمی ،  ابوالفضل  :سه قهرمانِ ضدِ استعمارِ

 50. کحال زاده : یکی از رازهای مهم جنگ بین الملل اول

 51. کسری ، نیلوفر  : فعالیت مدارس فرانسوی در ایران

 52. کوزمیجوف و همکاران : تاریخ عصرجدید - جلد سوم

 53. گیلانی ، شیخ علی  : تاریخ مازندران

 54.  « لو دوکا Lo Duca  » : بخشی از کتابِ تاریخِ سینما

 55. متین ، افشِن  : دربارهء تاریخ بیست سالهء کنفدراسیون     • بیاسن تبال : بیانیهء کنفدراسیون محصلین ایرانی دراروپا • برگزاری کنگرهء هالدبرگ (مصاحبه با بهمن نیرومند)  

 56. محجوب ،  محمد جعفر  : شهریار و شهر ِ یاران

 57. مِسکوب ، شاهرخ  : تاریخ نویسی و استنباط دینی از تاریخ

 58. مظاهری ، علی اکبر (برگردان : عبدالله توکل) : خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام    1    2

 59. نوری اسکندری ، اسدالله : تاریخ خانواده اسکندری

 60. ناجی ، مهدی  : پايان تمدن کاريزی درايران

 61. نعمانی ، فرهاد : تکامل فئوداليسم در ايران

 62. نفیسی ، سعید : بابک خرم دین ، دلاور آذربایجان

 63. م.ح.کوير : انقلاب شوروی

 64. نهرو ، جواهر لعل (برگردان : محمود تفضلی) : نامه های پدری به دخترش

 65. هایزر ، آرنولد  (برگردان سیمین دانشور): تاریخ اجتماعی هنر /  تمدنهای شهرنشینی شرق باستان

 66. هُلوی ، ران  ( با برگردانیِ : سروس شهرزاد ) : فراماسونی چگونه بوجود آمد ؟ 

 67. یاسمی ، رشید  : تاریخ کُرد ؛ • تحقیقات علماء درخصوص لفظ کُرد      (۱)   (۲)