xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      samedi, 18. mai 2024   

   85

     تاريخی /

  1. آخرین نطق سالوادور آلنده

  2. آشنائی با ایرانیان یهودی   عزیز دانش راد : یهودیان در ایران باستان 

  3. آگاهی ، عبدالحسین  : تاریخ احزاب سیاسی در ایران

  4. آمار دارالخلافهء ايران (اسنادی از تاريخ اجتماعی تهران در عصر قاجار) . سيروس سعدونديان - منصوره اتحادیه (نطام مافی)

  5. آمیر ، پل (برگردان : ذبیح الله منصوری) : حسن صباح ،    1    2   3

  6. آلمانی ها در ایران: نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسه. الیور باست. ترجمه حسین بنی احمد.  

  7. آوریانوف و همکاران : تاریخ عصرجدید - جلد دوم

  8. ابن اسفندیار :تاریخ طبرستان   1     2

  9. ابوبکر نَرشَخی : تاريخ بُخارا

  10. اساطیر و افسانه های ِ ایرانیان ارمنی  

  11. اوليانفسکی ، ر : مسائل  معاصر آسیا و آفریقا 

  12. ایران در دورهء جنگ جهانی اول

  13. باهنر ،محمد جواد  / علی اکبرهاشمی رفسنجانی: ایران در عصر بعثت

  14. بزرگ مردی از تبار گيلان (يادنامهء ابراهيم فخرائی)  

  15. بخشی از کتابِ لو دوکا Lo Duca  : تاریخِ سینما

  16. بهمنش  ، عطاء الله : تاریخ شفاهی مطبوعات ایران

  17. بیهقی دبیر ، ابوالفضل محمدبن حسین : تاریخ بیهقی

  18. پارسی ، آرشام  : پیشینه پرچم هزاران سالهء ایران

  19. پیرن ، ژاک  (برگردان : رضا مشایخی ) : عهدنامه ورسای و ایجادگروههای سیاسی در اروپا   (۱)  

  20. پیرنیا ، حسن . ایران باستانی    1    2   

  21. تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در دورهء معاصر (از آغاز سلطنت قاجارها تا پايان نخستين جنگ با روسيه)

  22. تاریخ ایران زمین(تاریخ ایران از دورترین دوران تا سال 628میلادی)

  23.  تاريخ ايران برای تدريس در سال پنجم و ششم ابتدائی ، 1309

  24. تاريخِ تبرستان :   اردشير برزگر    جلدِ اول : پيش از اسلام     جلدِ دوم :  پس از اسلام      جلدِ سوم : دانشورانِ تپوری    (در يک جلد)

  25. تاريخ عصر جديد ( ازانقلاب انگلستان تا کمون پاريس)

  26. تاريخ عصر جديد (از کمون پاريس تا انقلاب اکتبر)

  27. تاريخ ماد (ا.م.دياکونوف / برگردان : کريم کشاورز)

  28. تاريخِ مازندران (از آغاز تا جمهوری اسلامی)   :  رمضانی پاچی ، علی/ علی اکبر عنايتی    

  29. تاریخچه آموزش زبان و ادبیات كُردی در ایران

  30. تاریخچه تکامل پرچم ایران /  آرش داور : سیر تحول پرچم ایران

  31.   تاریخ سیستان

  32. تامر ، عارف  (برگردان : حمیرا زمردی ) : اشتراکیت در جنبشِ اسماعیلیه - قرامطه + مراتبِ دعوتِ اسماعیلیه - قرامطه 

  33. تقوی مقد ، مصطفی م : تاریخ سیاسی کهکیلویه

  34. پیرنیا ، حسن  : ایران باستان - جلد سوم

  35. جمالزاده ، محمدعلی : تاريخ روابط زوس و ايران

  36. حاجبی تبريزی ، ويدا : دادِ بی داد (نخستين زندان سياسی زنان 1357-1350 )   1    2

  37. خامه ای ، انور  : پان تركیسم وارزش علمی وتاریخی آن

  38. خاورشناسان فرانسوی : تمدن ايرانی

  39. خنجی ، امیرحسین  : تاریخ ایرانزمین

  40. خنجی ، امیرحسین  : نهضت مساوات طلبانه بابک   خرم دین  

  41. دانشگاه تهران ( گذر از فرمانبری به استقلال ــ  و بالعكس )

  42. دانشنامهء ایران و اسلام : آذربایجان و زبانِ آذری

  43. دریفوس ،  روبرت  : بازی شیطانی 

  44. دورانت ، ویل  : تاریخ ِ تمدن     جلد اول   1   2   3   4    جلد دوم  1   2   3    جلدسوم   1   2   3    جلد چهارم    1   2   3   4     جلد پنجم    1   2   3   4    جلد ششم      1   2   3   4    جلد هفتم    1   2   3   4    جلد هشتم    1    2    3   4     جلد نهم   1    2   3   4   5   6     جلد دهم    1   2   3   4   5   6     جلد یازدهم    1    2   3   4

  45. راسخ ، نرگس  : زنان دوره ی هخامنشی 

  46. راوندی ، مرتصي : حکومتِ هخامنشيان     1- ايران در عهدِ هخامنشيان           2- وضع اجتماعی و اقتصادی ملل در دورهء هخامنشی

  47. راوندی ، مرتضی : تاريخ تحولات اجتماعی

  48. رائین ، اسماعیل : فراموشخانه و فراماسونری در ایران    1    2

  49. رناسی ، احمد  : فراگشایی  تاریخ معاصر ایران   1   2   3   4   5   6 

  50. زرین کوب ، عبدالحسین : دو قرن سکوت

  51. زعیتر ، اکرم  ( هاشمی رفسنجانی) : تاریخچهء فلسطین

  52. زمینه های تاریخی اختلافات ایران و عراق

  53. سفری ، محمدعلی : تاریخ  شفاهی مطبوعات ایران

  54. شرح حال کلنل محمدتقی خان پسيان

  55. سیاسی ، علی اکبر  : دانشگاهِ تهران و گذشتهء آن

  56. شهبازی ، عبدالله  : جُستارهایی از تاریخ بهائی گری در ایران 
  57. شهبازی ، عبدالله  :پنهانكاری انگلیسیو اسرار دو كودتا

  58. صفا ، ذبيح الله : سرگذشت سه هزار و پانصد سالهء ايران

  59. طبری ، محمد ابن جریر  : تاریخ طبری یا تاریخ‌ الرسل‌ و الملوك   1‌    2    3   4   5   6    7   8    9    10   11   12   13   14   15   16

  60. علیزادگان ، امیر ‌ : تاریخچه‌ تئاتر در تبریز

  61. غفاری ، فرخ  : ناریخِ سینمایِ ایران

  62. عکسهائی از پایان قاجار تا کودتای دست نشانده گان استعمار

  63. فرهمند ، جلال  : دروازه هایِ دارالخلاقهء طهران 

  64. قاسمی ،  ابوالفضل  :سه قهرمانِ ضدِ استعمارِ

  65. قیام افسران خراسان

  66. کحال زاده : یکی از رازهای مهم جنگ بین الملل اول

  67. کسری ، نیلوفر  : فعالیت مدارس فرانسوی در ایران

  68. کوزمیجوف و همکاران : تاریخ عصرجدید - جلد سوم

  69. گیلانی ، شیخ علی  : تاریخ مازندران

  70. لوموند دیپلوماتیک : رویای شکسته شده سالوادور آلنده

  71. ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری

  72. متین ، افشِن  : دربارهء تاریخ بیست سالهء کنفدراسیون     بیاسن تبال : بیانیهء کنفدراسیون محصلین ایرانی دراروپا برگزاری کنگرهء هالدبرگ (مصاحبه با بهمن نیرومند)  

  73. محجوب ،  محمد جعفر  : شهریار و شهر ِ یاران

  74. مِسکوب ، شاهرخ  : تاریخ نویسی و استنباط دینی از تاریخ

  75. مظاهری ، علی اکبر (برگردان : عبدالله توکل) : خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام    1    2

  76. نوری اسکندری ، اسدالله : تاریخ خانواده اسکندری

  77. ناجی ، مهدی  : پايان تمدن کاريزی درايران

  78. نعمانی ، فرهاد : تکامل فئوداليسم در ايران

  79. نفیسی ، سعید : بابک خرم دین ، دلاور آذربایجان

  80. نیویورک تایمز : چگونه سیا آلنده را هدف گرفت       

  81. محمد جواد باهنر / علي اکبرهاشمی رفسنجانی: ايران در عصر بعثت

  82. م.ح.کوير : انقلاب شوروی

  83. نهرو ، جواهر لعل (برگردان : محمود تفضلی) : نامه های پدری به دخترش

  84. هایزر ، آرنولد  (برگردان سیمین دانشور): تاریخ اجتماعی هنر /  تمدنهای شهرنشینی شرق باستان

  85. هُلوی ، ران  ( با برگردانیِ : سروس شهرزاد ) : فراماسونی چگونه بوجود آمد ؟ 

  86. یاسمی ، رشید  : تاریخ کُرد ؛ تحقیقات علماء درخصوص لفظ کُرد      (۱)   (۲)

   

 •