m.ilbeigi@yahoo.fr                lundi, 10. juin 2024 

فريدون دانشی که رفت...   (زندگينامه)          کمی بلند :          کوتاه :           

آخرين همسفر (منتخبِ اشعار)      

نوشته های سياسی  

پراکنده (ترجمه ها)

عکسها  

  ريچارد رايت (برگردان فريدون ايل بيگی): مردی که به شيکاگو رفت 

۱   ۲   ۳   ۴       دريک بخش

 

د. بهروزی (فريدون ايل بيگی) : قانون اساسي ايران يا شمشير چوبين مبارزه

جلد اول  ( پيشگفتار )  -   متنِ کامل        يا در اينجا

      ما برخلاف كسانيكه بر روي كاغذ ماركسيست اند و نه در تحليل ، تكيه كردن برروي خطراتِ  عظيمي كه جناحِ "راديكال" [ جناح خميني ] و نه مذهب (مبارزهء ماركسيستها و طبقه، كارگر بارژيم سرمايه داري وابسته به  امپرياليسم ، مبارزهء طيقاتي است و نه مبارزه با مذهب)  براي جنبشِ  خلقهايِ ايران دارد را ضربه زدن به جنبشِ توده أي نميدانيم . كاملا برعكس  معتقديم كه اگر همين امروز [ سالِ 1356]، در اين لحظاتِ  بسيار حساس از تاريخ كشور ما ، برعليه اين جناح موضع نگيريم و ماهيتِ  واقعي آنرا افشاء نكنيم  به جنبشِ  خلق و طبقهءكارگر ضربه زده وبه آن خيانت كرده ايم...        ... ادامه

  •  برچيده هائي از كتاب : قانون ِ اساسي ِايران ياشمشيرِ چوبين مبارزه

  HTM   PDF

  انوشه[فريدون ايل بيگی]: اينکه ميرسد ز راه

آفتابِ صاف لحظه ای نمانده تيره شد / آفتاب را نيامده به پشتِ ابر رانده اند / باد را مهار می کنند / خاک را به خون کشيده اند / ـ به خونِ کُرد و ترک و ترکمن.

 

 

ادامه

KHN018P001.jpg  ويلی دواسپن : کامو و بدبينی (برگردان: فريدون ايل بيگی)

 

 

 

برتولت برشت  : تفنگ های ننه کارار  

   روبر مِرل : سی زيف و مرگ / ترجمهء آزاد با: احمد شاملو

متنِ کاملِ کتابِ "برتولت برشت : سقراط مجروح "        در دو بخش : 1- سقراط مجروح 2 - سزار و سربازِ رومی اش

 دو ترجمه از "برتولت برشت: سقراط مجروح"          

1- با برگردانی : هوشنگ ازبيجاری و فريدون ايل بيگی  (از متن آلمانی)         ؛  2- بابرگردانی : م. قائد (از متن انگليسی)

طغيان 

بمناسبت سالروز شهادت گلسرخی و دانشيان

جلاد بدنهاد/ دژخيم رذل وپست/ عفريت کينه جو/ جامی زخون بدست/ فريادمی کشد:/ زندان/ شکنجه/ خون.    

 ادامه

مالکم ایکس : انقلاب سياه

 راه پيمائی سياه پوستان يا يک جنبش قلابی ؟

(ترجمه ای از "فريدون" در  مجلهء "نگين" ، شماره های 18 و 19 ، آبان و آذر  1345

PDF     HTM

  مرگ يک هنرمند قهرمان [ويکتور خارا ] فريدون ايل بيگی : مقررات تدوين شده ای از دوران توحش و بربريت

گذشته

خواهم عطر بهاران بنوشم / رنگ و روی خزان را نبينم / خواهم  ای دل  شوی چون گذشته / تا زتو  خوشهء غم نچينم .      

 ادامه

 پای صحبت سویفت

مترجم : ایل بیگی، فریدون

نگين ،شماره 3 ،  مرداد 1344

PDF     HTM

 

آلبر کامو: قرن ِ وحشت

PDF    HTM

 

  و. رازی (فريدون ايل بيگی) :فدائيان اسلام / تقلب در تاريخ ،  سکهء رايج در جمهوری  اسلامی

      فدائيانِ اسلام ، امروز ديگر آن مفهومِ  محدودِ سالهايِ بيست را ندارد كه توسط چهار تروريستِ قشري پايه گذاري شد . فدائيانِ اسلام ، امروز يك جريانِ وسيعِ فكري است با زير بنايِ مشروعه طلبي و ولايتِ فقيه كه مبتكرِ و بنيانگذار اصليِ آن  شيخ قضل الله نوري  ، " پيشوايِ كبيرِ " آن آيت الله كاشانيl ، قهرمانِ آن نوابِ صفوي ، خطيبِ آن  حجت الاسلام فلسفي ، بازويِ مسلحِ آن سپاه پاسداران  ، حاكمِ شرعِ آن حجت الاسلام خلخالي و رهبر آن آيت الله خميني است .  

1  2  3  4  5  6

 در یک بخش    يا در اينجا

HTM   PDF

 

  و . رازی [ فريدون ايل بيگی ] : سير مشروعه طلبی در ايران

 

ای عروسکها ، مترسکها

  

شعری از: فريدون ايل بيگی    

 نگين ، شمارهء 11 ، فروردین 1345 

 

 PDF     HTM

 

Résultat de recherche d'images pour "‫پل الوار‬‎"     

  پُل اِلوآر : کارِ شاعر     PDF      HTM

  فیدل میدود، میدود

گزارشگر : گراهام گرین؛ مترجم : ایل بیگی، فریدون؛

نگین » ، شماره 22 ،  ویژه نوروز 1346 -  ‏(4 صفحه - از 34 تا 37)

PDF     HTM

 

کل ِ اشعارِ زير را در اينجا و اينجا بيابيد

 

به تو که از من هيچ ساخته ای

دوستی

 با تو تنها ...

فرياد خاموش     

گودال

عصيان

چوپان

خسته

لبخند

وسوسه های گريز

آخرين همسفر

تنهائی

پُل

 در عظيم خلوت من  

     پيام       

 انسان    

گذرگاه

برکه

  پيغام

خاطره ها

 به خاطر هيچ زيستن چه شيرين است

 به تو مي نگرم ، به تو        

ناشناخته

ميهمان    

مجسمه هاي گوشتي     

آه! اي خاموش...   

 يکبار ديگر     

در رهگذار ِ باد  

 کوه

مرثيه ای از برای هيچ

گريز ِ عبث

انتظار 

نالهء يک برگ  

نفرت

 طرحي برايِ سه سايه

مردي که..  

رفتن ... هستن      

مرگ در بستر

اعتقاد 

زنده جاويد

 تکرار

رهگذر

 

 

  ولاديمير ماياکوفسکی / سيامک آزاده [ فريدون ايل بيگی  ] : گفتگو با رفيق لنين     ماجراها و رسوائی ها تلمبار شده / جنجالی از وقايع و اتفاقات / روز محو  می شود .

 

مصاحبه شونده: ژان پل سارتر

مصاحبه کننده: لئونس پی یلار

مترجم: ایل بیگی، فریدون

نگين- شماره 11 ، فروردین 1345     PDF     HTM

کارل مارکس (برگردان : آذرمبشر /  شمسی مقدم نژاد [هردو : فريدون ايل بيگی ]) : قدرت پول در جامعه بورژوائی/ بعدازپيدايش حزب واقعا انقلابی / مبارزه طبقاتی ، قانون تاريخی/ دستمزد چيست؟ 

اله آنور مارکس (برگردان: شاهين/ فريدون ايل بيگی ) : فريدريش انگلس

م . شاهين [ فريدون ايل بيگی ] : جنگِ دو رژيمِ حاکم بر ايران و عراق/  1 - کی ، چگونه و چرا آغاز شد ؟

 

 کاميليو تورس : ضد شورش يا جنگ انقلابی

   1    2   3  4   6  7  8  9  

دريک بخش

 

ما توپاماروها (تجربيات جنگ چريکی شهری در اروگوئه - جلد سوم -  با پيشگفتار " رژيس دبره " : " از آنها بيآموزيم")    

 

 

  1    2   3   دزيک بخش

برچيده هائي از توضيحات ِ فريدون ايل بيگي در کتاب ِ : " ما توپاماروها"  (جلد ِ سوم)

اين متاسفانه نه فقط نزد  ما ، بلكه  يك كم در همهء جايِ  دنيا بصورت  يك عادت ، يك مرضِ  مزمن ، يك سنت ، يك مذهب درآمده است : پس ازهزاران سال ، همچنان به نوحه سرائي و به به گوئي ِ قهرمانان  ملي و مذهبي گذشته ميپردازند . ما اين حرف  مسخرهء  عده أي را قبول نداريم كه : بايد تاريخ را از عددِ  صفر شروع كرد . نه ، فقط در يك جمله حرف دراين است كه آن   قهرمانانِ   شماره ناپذير  ( چه با نام و آوازه ، وچه ناشناس و گمنام ) به اين منظورشقه شقه نشده اند، تويِ  شعله هايِ آتش خاكستر نگرديده اند ، خنجرنخورده اند ، بزيرِ گيوتين نرفته اند، وحشيانه ترين شكنجه ها را تحمل نكرده اند ،  درمقابل  جوخهءآتش قرار نگرفته اتد تا ديگران در مرگشان نوحه  و زاري سر دهند يا به به و چه چه بگويند.  

    ... ادامه        PDF      HTM

رژيس دبره : در بارهء اروگوئه (برگردان : بهرام يا بهرامی [فريدون ايل بيگی ]) 

 

 

1   2    3   4 در يک بخش

 

 

نگين ،  شمارهء 13 ، خرداد 1345         PDF     HTM

نامه های فدريکو گارسيا لورکا

PDF      HTM

 

از ويتنام تا اروگوئه و درسهائی از آنان (با نام مستعارِ سيامک آزاده)

Gide 1920 cropped.jpg

آندره  ژيد: داستايووسکی

ديويد کات  :  فرانتس فانون در چند کلمه / الجزاير

PDF      HTM

 

 و . سخن (فريدون ايل بيگی) : انقلاب پنجم يا گروگانگيری دوم

 

 

 

حقایقی درباره فرهنگهای لغات

  : معراج

مترجمان :

نگين ، ،  2 صفحه - از 16 تا 17   

PDF    HTM

نگاهی به " ميثاق " بنی صدر" برای استقلال ، آزادی، جمهوری اسلامی " و گذشتهء بی افتخار او 

 

* توضيحي بر يخشي از کتاب ِ حسن ماسالي  PDF      HTM         * "احکام اسلام" يا تلاش برای استحکام حکومت آخوندی   *"بندج" ريسمان ِ پوسيده برای ِ بندبازی ِ جديد            *"بيانيهء الجزاير" :  سند پرداخت وجوه شرعيه به امپرياليسم امريکا !        * از مبارزهء جاری تا مبارزهء توده ای  [نوشته ای مشترک  فريدون  با "کسی  ديگر"]          *دولت آيت الله کنی "کابينهء آشتی اسلامی"        *انفجار . حريق در کاخ نخست وزيری ( آنانکه باد ميکارند)          *وقتی « ايثارگران مکتبی » ماست ها را کيسه می کنند.         *ربودن ناوچهء تبرزين : آخرين دسته گُل « ارتش مکتبی »            *فدک به جای صمد بهرنگی

د . قباد (فريدون ايل بيگی) : کمونيست ها و ضرورت برخورد با دين  1   2 

 

 

 و . سخن (فريدون ايل بيگی) : انقلاب پنجم يا گروگانگيری دوم

 

بالای صفحه