xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                          mardi, 15. mars 2022 

          کمی بلند :          کوتاه :                                    

 

 

 

 
 

KHN018P001.jpg  ويلی دواسپن : کامو و بدبينی (برگردان: فريدون ايل بيگی)

 

 

 

 

 

 

   روبر مِرل : سی زيف و مرگ / ترجمهء آزاد با: احمد شاملو

 

 

 

 

 

 

مالکم ایکس : انقلاب سياه

 راه پيمائی سياه پوستان يا يک جنبش قلابی ؟

(ترجمه ای از "فريدون" در  مجلهء "نگين" ، شماره های 18 و 19 ، آبان و آذر  1345

 

PDF     HTM

 

  فیدل میدود، میدود

گزارشگر : گراهام گرین؛ مترجم : ایل بیگی، فریدون؛

نگین » ، شماره 22 ،  ویژه نوروز 1346 -  ‏(4 صفحه - از 34 تا 37)

PDF     HTM

 

 

مصاحبه شونده: ژان پل سارتر

مصاحبه کننده: لئونس پی یلار

مترجم: ایل بیگی، فریدون

نگين- شماره 11 ، فروردین 1345 ـ 4 صفحه،  از 21 تا 24

PDF     HTM

 

نگين ،  شمارهء 13 ، خرداد 1345

PDF     HTM

    

پای صحبت سویفت

مترجم : ایل بیگی، فریدون

نگين ،شماره 3 ،  مرداد 1344

PDF     HTM

ترجمه ای از "فريدون" در  مجلهء "نگين" ، شمارهء 2، تير 1344

          PDF     HTM

  : معراج

مترجمان :

نگين ، ،  2 صفحه - از 16 تا 17     PDF     HTM

 

 

 

 

 

Gide 1920 cropped.jpg آندره  ژيد: داستايووسکی

PDF      HTM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat de recherche d'images pour "‫پل الوار‬‎"  

  پُل اِلوآر : کارِ شاعر

PDF      HTM

 

 

برتولت برشت  : تفنگ های ننه کارار  

متنِ کاملِ کتابِ "برتولت برشت : سقراط مجروح "        در دو بخش : 1- سقراط مجروح 2 - سزار و سربازِ رومی اش

 دو ترجمه از "برتولت برشت: سقراط مجروح"          

1- با برگردانی : هوشنگ ازبيجاری و فريدون ايل بيگی  ( از متن آلمانی )         ؛

 2- بابرگردانی : م. قائد (از متن انگليسی)

ولاديمير ماياکوفسکی / سيامک آزاده [ فريدون ايل بيگی  ] : گفتگو با رفيق لنين     ماجراها و رسوائی ها تلمبار شده / جنجالی از وقايع و اتفاقات / روز محو  می شود

 

 

  مرگ يک هنرمند قهرمان [ويکتور خارا ]

  با برگردانی ِ " انوشه "    [فريدون ايل بيگی]         همه مان ... همه مان / خيره بر مرگ و نظاره گر مرگ /  چهرهء پست فاشيسم / چه شوم است ، چه شوم !

 

اله آنور مارکس (برگردان: شاهين/ فريدون ايل بيگی ) : فريدريش انگلس

 

 

 

 

کارل مارکس (برگردان : آذرمبشر /  شمسی مقدم نژاد [هردو : فريدون ايل بيگی ]) : قدرت پول در جامعه بورژوائی/ بعدازپيدايش حزب واقعا انقلابی / مبارزه طبقاتی ، قانون تاريخی/ دستمزد چيست؟ 

 

رژيس دبره : در بارهء اروگوئه (برگردان : بهرام يا بهرامی [فريدون ايل بيگی  ]  ) 

1   2    3   4  در يک بخش

 

آلبر کامو: قرن ِ وحشت

PDF    HTM

 

 

 

 

ما توپاماروها (تجربيات جنگ چريکی شهری در اروگوئه - جلد سوم -  با پيشگفتار " رژيس دبره " : " از آنها بيآموزيم ")    

  1    2   3   دزيک بخش

 

 

 

 کاميليو تورس : ضد شورش يا جنگ انقلابی   1    2   3  4   6  7  8  9  

دريک بخش

 

 

ديويد کات  :  فرانتس فانون در چند کلمه / الجزاير

PDF      HTM

 

نامه های فدريکو گارسيا لورکا

PDF      HTM

 

 

 

 

 

 

حقایقی درباره فرهنگهای لغات

 

 

 

د. بهروزی (فريدون ايل بيگی) : قانون اساسي ايران يا شمشير چوبين مبارزه

جلد اول  ( پيشگفتار )  -   متنِ کامل        يا در اينجا

      ما برخلاف كسانيكه بر روي كاغذ ماركسيست اند و نه در تحليل ، تكيه كردن برروي خطراتِ  عظيمي كه جناحِ "راديكال" [ جناح خميني ] و نه مذهب (مبارزهء ماركسيستها و طبقه، كارگر بارژيم سرمايه داري وابسته به  امپرياليسم ، مبارزهء طيقاتي است و نه مبارزه با مذهب)  براي جنبشِ  خلقهايِ ايران دارد را ضربه زدن به جنبشِ توده أي نميدانيم . كاملا برعكس  معتقديم كه اگر همين امروز [ سالِ 1356]، در اين لحظاتِ  بسيار حساس از تاريخ كشور ما ، برعليه اين جناح موضع نگيريم و ماهيتِ  واقعي آنرا افشاء نكنيم  به جنبشِ  خلق و طبقهءكارگر ضربه زده وبه آن خيانت كرده ايم...

... ادامه

  •  برچيده هائي از كتاب : قانون ِ اساسي ِايران ياشمشيرِ چوبين مبارزه  HTM   PDF

فريدون ايل بيگی : مقررات تدوين شده ای از دوران توحش و بربريت

 

 

 

 

م . شاهين [ فريدون ايل بيگی ] : جنگِ دو رژيمِ حاکم بر ايران و عراق/  1 - کی ، چگونه و چرا آغاز شد ؟

 

 

  و. رازی (فريدون ايل بيگی) :فدائيان اسلام / تقلب در تاريخ ،  سکهء رايج در جمهوری  اسلامی

      فدائيانِ اسلام ، امروز ديگر آن مفهومِ  محدودِ سالهايِ بيست را ندارد كه توسط چهار تروريستِ قشري پايه گذاري شد . فدائيانِ اسلام ، امروز يك جريانِ وسيعِ فكري است با زير بنايِ مشروعه طلبي و ولايتِ فقيه كه مبتكرِ و بنيانگذار اصليِ آن  شيخ قضل الله نوري  ، " پيشوايِ كبيرِ " آن آيت الله كاشانيl ، قهرمانِ آن نوابِ صفوي ، خطيبِ آن  حجت الاسلام فلسفي ، بازويِ مسلحِ آن سپاه پاسداران  ، حاكمِ شرعِ آن حجت الاسلام خلخالي و رهبر آن آيت الله خميني است .  

1  2  3  4  5  6

 در یک بخش

HTM   PDF

  اسلام بربسترچه شرايط تاريخي بوجود آمد؟  ( مروري در کتاب "محمد"  اثر ماکسيم  رودنسون)  

            (1)  (2) (3)  (4)  (5)  (6)

 

 

برچيده هائي از توضيحات ِ فريدون ايل بيگي در کتاب ِ : " ما توپاماروها"  (جلد ِ سوم)

اين متاسفانه نه فقط نزد  ما ، بلكه  يك كم در همهء جايِ  دنيا بصورت  يك عادت ، يك مرضِ  مزمن ، يك سنت ، يك مذهب درآمده است : پس ازهزاران سال ، همچنان به نوحه سرائي و به به گوئي ِ قهرمانان  ملي و مذهبي گذشته ميپردازند . ما اين حرف  مسخرهء  عده أي را قبول نداريم كه : بايد تاريخ را از عددِ  صفر شروع كرد . نه ، فقط در يك جمله حرف دراين است كه آن   قهرمانانِ   شماره ناپذير  ( چه با نام و آوازه ، وچه ناشناس و گمنام ) به اين منظورشقه شقه نشده اند، تويِ  شعله هايِ آتش خاكستر نگرديده اند ، خنجرنخورده اند ، بزيرِ گيوتين نرفته اند، وحشيانه ترين شكنجه ها را تحمل نكرده اند ،  درمقابل  جوخهءآتش قرار نگرفته اتد تا ديگران در مرگشان نوحه  و زاري سر دهند يا به به و چه چه بگويند.  

    ... ادامه        PDF      HTM

  و . رازی [ فريدون ايل بيگی ] : سير مشروعه طلبی در ايران

 

 

 

 

 و . سخن (فريدون ايل بيگی) : انقلاب پنجم يا گروگانگيری دوم

 

 

 

 

 

نگاهی به " ميثاق " بنی صدر" برای استقلال ، آزادی، جمهوری اسلامی " و گذشتهء بی افتخار او 

 

 

 

 

 د . قباد (فريدون ايل بيگی) : کمونيست ها و ضرورت برخورد با دين  1   2     

 

 

 

از ويتنام تا اروگوئه و درسهائی از آنان (با نام مستعارِ سيامک آزاده)

 

 

طغيان  بمناسبت سالروز شهادت گلسرخی و دانشيان

جلاد بدنهاد/دژخيم رذل وپست/عفريت کينه جو/جامی زخون بدست/فريادمی کشد:/زندان/شکنجه/خون.     ادامه

گذشته

خواهم عطر بهاران بنوشم

رنگ و روی خزان را نبينم

خواهم  ای دل  شوی چون گذشته

تا زتو  خوشهء غم نچينم .       ادامه

ای عروسکها ، مترسکها   شعری از: فريدون ايل بيگی

نگين ، شمارهء 11 ، فروردین 1345   

 PDF     HTM

 به تو که از من هيچ ساخته ای

به : همهء آنانی که در افسون ِ تو مسخ شده اند

شاخه را بادی نجنباند .
کوچه را پائی نلرزاند .
خفته را دستی نخيزاند .

رهروان در خواب و بيداری .
خستگان ، در بند ِ بيزاری .
گزمه و عابر ، براه اندر
اينک تنها ، آنک تنهاتر .
خنده ها و گريه ها ، توام .
کينه ها و مهرها ، درهم .
دوستی و دشمنی ، همرنگ .
مهربانی و ريا ، نيرنگ .
طعنه ها غم ، دلنوازی غم .
جشن ها ماتم ، عزا ماتم .
بادها بر کينه پيوسته .
کينه ها از بندها خسته .
خستگان برخويش دل بسته .

    ... ادامه 

مسافر

در دشتهاي ِ خالی و خشک و گداخته،
مرد ِ مسافري
با کوله بار ِ درد
با توشهء سرود
تنها براه بود .

    ... ادامه

افسانهء باد و سرگذشت ِ باد

برف مي بارد و يخ بسته هوا .
سخت بسته است در و پنجره ها .
نه فغاني است بجز نا
لهء رعد .
نه خروشي است بجز غرش ِ باد .
- ناله گر هست چنان کوتاهست
کا
يچ نتراود بيرون زاتاق -
دردل ِ هر آواز
غرش ِ باد چنان
بيم و هراس افکنده ست
که عبث پندار
د هر فرياد
دردل ِ شام
چنين سرد و سيه مي ماسد

    ...ادامه

کل ِ اشعارِ زير را در اينجا و اينجا بيابيد

به تو که از من هيچ ساخته ای

دوستی

 با تو تنها ...

فرياد خاموش     

گودال

عصيان

چوپان

خسته

لبخند

وسوسه های گريز

آخرين همسفر

تنهائی

پُل

 در عظيم خلوت من  

     پيام       

 انسان    

گذرگاه

برکه

  پيغام

خاطره ها

 به خاطر هيچ زيستن چه شيرين است

 به تو مي نگرم ، به تو        

ناشناخته

ميهمان    

مجسمه هاي گوشتي     

آه! اي خاموش...   

 يکبار ديگر     

در رهگذار ِ باد  

 کوه

مرثيه ای از برای هيچ

گريز ِ عبث

انتظار 

نالهء يک برگ  

نفرت

 طرحي برايِ سه سايه

مردي که..  

رفتن ... هستن      

مرگ در بستر

اعتقاد 

زنده جاويد

 تکرار

رهگذر