m.ilbeigi@yahoo.fr                                یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | 18-04-2021  

       

فريدون دانشی که رفت...(زندگينامه)      کمی بلند    PDF   HTM    کوتاه  HTM     PDF 

آخرين همسفر(اشعار)  PDF     HTM    

نوشته های سياسی

پراکنده (ترجمه ها)

Text Box: آوردن اين مطالب ، نه به معنای تائيدست ونه به تبليغ ؛ قصد من تنها آوردن نوشته های فريدون است .