xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

                   ۱۶

                                  

   ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶   ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۷  ۸۱

در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...
 798. ژاک پره ور : اپرای ماه + شعرهای کودکان (کانادا، کره،فلسطين،سیاهپوست آمریکائی)

     

  799. ويژه نامهء  روز کارگر

     

 800  . آنتوان دو سنت اگزو په ری (برگردان : احمد شاملو) : شاهزاده کوچولو  1          

 2       

  795. هانس کريستين اندرسون (برگردان:محمد قاضی) :قوهای وحشی

     

 796. فرخ صادقی : در بارهء تاریخ ادبيات کودک در ايران + بازسازی نقش ادبیات کودک

     

 797. سيروس طاهباز : قدیمی ترین شعر برای کودکان [ايران]

     

   792. يکم آذر (صورتجلسهء نشست ِ  احمد کسروی با "پاک دينان") ، 1323

     

    793. حسينقلی سررشته - خاطرات من (يادداشتهای 1334-1310) : توطئهء ربودن و قتل سرتيپ افشار طوس

     

 794. زيور آندلژ : انقلاب در دهکدهء ما

     

 789. هنری ميلر (برگردان : هما ناطق) : آمريکا ، جامعه مجانين  +  چارلز بوکوفسکی : زندگی در يک نجيب خانهء تگزاس

     

790. محمد مختاری : بررسی شعارهای دوران قيام + قدسی قاضی نور : کتابهای درسی جدید

     

791.  فرناندو آرابال : همهء عطرهای عربستان

     

 786.ماکسيم گورکی : انسانی زاده می شود + انديشه های نابهنگام

     

 787. داستايوسکی و نوشته هايش + ديدگاه های شولوخُف در بارهء ادبيات و زندگی

     

788.  کريس کوچرا : کردستان و حمهوری مهاباد

     

 783. عادله ک . فردوس (برگردان: ايرج هاشمی زاده) : چهرهء زن ازنگاه علی شريعتی

     

 784. نامه ای از لوئی آلتوزر به رژيس دبره + میشل بوسکه : هربرت مارکوزه ، استاد آزادی + تزهائی در بارهء فوئرباخ

     

 785.  آندره ی آنيکين : سفر پنجم گاليور

     

 780. بهرام مقدادی : نوشته های سياسی کافکا

     

 781.مهدی اخوان ثالث : آورده اند که ، فردوسی

     

 782. ایرج هاشمی زاده: حزب توده ايران به روايت حزب توده ايران ( در مسير انقلاب / پا به پای روزنامه "نامهء مردم" ، ارگان حزب توده ايران )

     

 777. دو شعر از برتولت برشت : اگر کوسه ماهی ها آدم بودند ... / سرود صلح

     

   778. ارنست فيشر : تقسيم کار و بيگانگی + گفتگوئی درباب انجطاط (سارتر ، فيشر ، گلدشتوگر، کوندرا)

     

    779. آلبرت اينشتین : در بارهء آزادی (آزادی دانشگاهی ، فاشيسم و علم ، آزادی ، روش های نوين تفتيش عقايد،حقوق بشر)

     

 774. بهرام بیضائی : مرگ ِ يزدگرد (نمايشنامه)

     

  775. محمد مختاری : شوراهای شهر (استقبال یا عدم استقبال ؟)

     

 776. غلامحسين ساعدی : نصرت کريمی و صورتک هايش

     

 772. غلامحسین ساعدی : کلاته کار

     

 گفتگوی "ويدا حاجبی" با"ناصر پاکدامن"   در بارهء 16 آذر و جنبش دانشجوئی             

 769 . محمد قاضی : رومن رولان              

      

 770. آلیس در سرزمين عجايب

     

 771.غلامحسين ساعدی : کلاته نان

     

 766. ويژه نامهء "شيلی" : آخرین نطق آلنده/نرودا:آلنده/مرگ پابلو/تقويم زندگی نرودا/خارا:استادیوم شيلی/شبنامه برای پینوشه/آخرین ساعات زندگی آلنده/آراگون :مرثیه برای پابلو/تقویم کودتای شيلی

     

 767. مرامنامهء جمعيت اجتماعيون ايران+ سندی از جنبش شورائی ايران

 

 

     

   768.روزبه قهرمان : ناشنوايان از نگاه شاعران ایران (مروری گذرا به جايگاه ناشنوايان در اشعار فارسی)

     

763. نسیم خاکسار:سِدی +هارولد پينتر: درخواست دهنده +ياروسلاو هاشک : خاطراتی از ادارهء امنيت+تاریخچهء کتابسوزان

     

 764. کنگرهء بین المللی مارکس - پيشگفتار ؛ برنامهء کنگره ؛ مصاحبهء "لوموند" با ژاک بيده : مارکسیسم در انتقاد از خود ، باید تا مارکس پيش رود

     

 765. ژاک بیده : چه بدیلی برای سرمایه داری ؟ سوسيالیسم

     

 760. ايگلتون:ادبيات و ایدئولوژی + پلخانوف: هنر برای هنر + آرنولد هاوزر:تبليغ،ايدئولوژی وهنر

     

 761. هاوارد لاوسن (برگردان : محسن يلفانی) : سینمای شوروی و انقلاب اکتبر + سرگئی آیزنشتاین و ... (برگردان :احمد ضابطی جهرمی): بیانيه  ای  در بارهء فیلم ناطق

     

 

   762. کاميليو تورز(برگردان:آزاده) : گروه های فشار چگونه در حکومت نفوذ می کنند+ کاميليو تورز: پلاتفرم جبههء متحد خلق کلمبیا+ چه گوارا (برگردان:م.معلم):يادداشت های روزانه

     

 757. کاميليو تورز : سخنی با کارگران ("کتاب جمعه" ، شماره 7 ، 22 شهریور 1358)

     

758. برانيسلاو نوشيچ : کودک با استعداد من + روديس روفوس : سيم - جین ("کتاب جمعه" ، شماره 7 ، 22 شهریور 1358)

     

759. عباس ميلانی : شريعتی و ناکجاآباد؟

     

754.  محمود دولت آبادی : فيلمنامهء "سربداران"

     

 755. ضياءالدین شادمان : هویدا و مسجد جمکران ("ایران شناسی" ، سال 16 ، شمارهء 2 ، تابستان 83)

     

756. غلامحسين صدیقی : در بارهءانحلال مجلس و رفراندوم ("ایران شناسی"،سال ِ18 ، شمارهء 2 ، تابستان 85)

     

751. سمير امین (برگردان : تقی مقدم) : آیا پروژه ای چينی وجود دارد؟

     

752. سمیر امین:مروری دیگر بر مسالهء گذار سوسیالیستی

     

753. يادنامهء صمد ("کتاب جمعه" ، شمارهء 6 ، 15 شهریور 58)

     

بالای صفحه