xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                     mardi, 30. mai 2023   

           

     ۱  ۲  ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷

                               

۷

۶

  ۵

۴

۳

۲

 ۱  

در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...
چندنوشته و ترجمه ار صمدبهرنگی    سيف فرغانی : هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد     ادامه (بازندگی نامه و ديوان اشعار)

چند شعر و نوشته از سيمين بهبهانی: برما چه ها گذشت ؟  / کليد و خنجر / ماتاريخ گزار بوديم / يادی از محمد مختاری و محمدجعفر پوينده / در انتظار تناسخ / پنج شعر

 

829. گفتگوی مسعود نقره کار با بزرگ علوی : 1.          بزرگ علوی : من زنده می مانم ؛ 2.           بزرگ علوی : من خودم را رثاليست می دانم   //   مسعود نقره کار : حادثه ای پرمعنا در زندگی فرهنگی و اجتماعی امروز ايران// بزرگ علوی : من هيچوقت قهرمان نبودم 830.- 1. به بهانهء درگذشت زنده ياد احمد ميرعلائی ؛ 2. علی بهزادی : باباشمل ، واقعا باباشمل بود ؟!

  835. چند نوشته و ترجمه از بهروز دهقانی

  115. علی دشتی : [ناصر خسرو،] شاعر ِ پرخاشگر

 116. پيراندللو (برگردان:ب.بهارلو) : اسير 117. تئودور درايزر (پرويز داريوش) : جف سياهه

 رصا کاويانی : زيبائی (بحثی در مبانی هنر)

   106 . ناصر پاکدامن : بررسی و ارزيابی ِ يک تجربه ("ده شب شعر")

 107. علی همدانی [ناصر پاکدامن] : آعاسی گری / سيچقان ئيل / يک نامه در حاشيهء يک گفتگو

 108. ناصر پاکدامن :  آزادی انديشه

 113. غلامحسين ساعدی : سنگ روی سنگ (طرحی منتشر نشده برای يک فيلم)

   98.  سه داستان ِ کوتاه از هرمز شهدادی

    طرحهائی از "خاور"

  101. "يادبود ِ ملاصدرا "

69. دو نوشته از "ناصر پاکدامن" : 1. (با "کوچک اصفهانی") : کاشان ، قزوين ، همدان در  صد سال پيش؛  2. گفتار سياسی خمينی : حزب الله  رحمت ، رحمت و معرفت الله

 90. طرحهائی از براد هولاند Brad Holland

    92.  بهرام بيضائی : عيار ِ تنها (فيلمنامه)

96. ويژه نامهء " کتاب ِ زمان "در بارهء "ژان پُل سارتر"

 97. ژان پُل سارتر (محمود کيانوش ) : ژان ژنه ونمايشنامهء کلفتها

  71.   بهروز [دهقانی] تبريزی : "ملخ ها" (چند داستان  کوتاه)

 73.  مرتضی عريضی : تاريخچهء عکاسی 

  76. پرويز ناتل خانلری : خطابه ای در رثاء صادق هدايت

 89. فرانتس فانون / عليرضا ميرسپاسی : دربارهء فرهنگ ِ ملی

   58- غلامحسين يوسفی : جهان مطلوب ِ سعدی در بوستان

   61. ولاديمير ناباکوف(احمد ميرعلائی ) :  آتش ِ بی رنگ

   62 . گاوين بنتاک  (احمد ميرعلائی ) :ايگور

 64. طرح هائی از "کِتِه کولويتس"

    51.  باقر پرهام : تجارب گذشتهء کانون نويسندگان ايران  و صرورتهای کنونی

   52. ناصر موذن : شبهای دوبه چی

    56-  ناصر پاکدامن : "کلاس سنگی " (در ياد ِ "پری حاجبی")

    ويژه نامهء پرويز اوصياء

 43. ويژه نامهء اردشير محصص

 44. ويژه نامهء منوچهر نيستانی  (زندگينامه ، از نگاه ديگران، اشعار )

   45- "خود زنده گی گُفت و نوشت ِ" غلامحسين ساعدی

 50.  نوذر دماوندی : از وفات ِ يک "امام" تا وفات ِ يک "امامزاده"

  32-  مهدی اخوان ثالث : چند کلمه همراه ارعنون

 

33. خوزه لوئيس دبيايونگا [برگردان : قاسم صنعوی ، با "دستکاری"  احمد شاملو] : آخرين شب زندگی " لورکا "

 

   34 - برچيده هائی از "اوشو : عشق ، رقص زندگی"

   42. اردشير محصص از "نگاه" ديگران           احمد شاملو ، سيروس طاهباز ، کريم امامی ، جواد مجابی ، قاسم هاشمی نژاد ، علی اصغر حاج سيدجوادی ، نيکول وان دوون، رحمن هاتفی ، فريدون رهنما ، خسرو گلسرخی  و...

23.2  - بزرگ علوی : فعاليت در محفل صادق هدايت 

   26- نودار  دومبادزه : در مسئله چه سئوال ميشود؟    

   27. ويژه نامه عبدالحسين نوشين

31 . قصه ای از  نيما يوشيج [ گردآورنده : سيروس طاهباز] : مرقد آقا 
7- ويژه نامهء سيمين بهبهانی

   9.  ايوان سرگه يويچ تورگينف

21- داستانی از نورمراد  ساريخانوف (نويسنده  ترکمن) : کتاب

    22- محمد رضا فشاهی : نهصت ترجمه

3. لوئيجی پيراندللو (بهمن فرزانه ) : همسرم و دماغم / قاضی وقت می خواهد

  4-  ماکسيم گورکی : خُرده بورژواها و داستانها

5 - ويژه نامهء محمد علی افراشته

6- ويژه نامهء نادر ابراهيمی