xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

        ۴

     ۱  ۲  ۳   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷

                                   

۷

۶

۵

۳

۲

 ۱

در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...
 542 - قتل و مرگ و تشييع جنازهء "عشقی"  و تحصنِ جرايد اقليت  543 - غلامحسين ساعدی: چشم در برابر

 

 

 

 544- يادمانِ «بيژن مفيد » و يادی از «شهر قصه»

 

 

 546- طرحها و عکسهائی از داريوش رادپور

 

 

 536- از (و در بارهء) غلامحسين ساعدی 

538- قهاری                   (گزيده ای از ادب فارسی - گردآورندهء علی اصغر خبره زاده)        با آثاری از اسکندر بيگ ترکمان ، نصراله فلسفی و...  539- ايران را از ياد نبريم !       با نوشته هائی از : محمد علی اسلامی ندوشن ، مهدی اخوان ثالث ، نصراله فلسفی ، جمال الدين عبدالرزاق اصفهانی    540- محمد رضا شفيعی کدکنی : عرفان ، نگاه هنری با الاهيات
513-  محمد قزوينی : آذری يا زبان باستان آذربايگان 514-  علی اکبر کسمائی : صادق چوبک   516- آقا جمال خوانساری: کلثوم ننه (طرح ها: بيژن اسدی پور)    517-دو داستان کوتاه  : (1- داريوش کارگر : تيرباران ؛ 2- علی اشرف درويشيان: ميرزا)
  500. روشنک منصور : چهره زن درجرايد مشروطيت  506- يکی از هفت داستانِ « محمود کيانوش » با نامِ « غصه ای و قصه ای»   509-  ماکسيم گورکی       (برگردان: عبدالله جاويدی): شهر شيطان زرد 512- خود زندگی نوشت « بهار»
 491 - دوشهادت نامه ازجهانِ کارگران («بگذار سخن بگويم » / « مادر جونز » )   492 - «سهند » ، دفترِ اول ، بهارِ 1349  (با نوشته ها و طرحهائی از : فروغ، مسعودی ، شاملو ، ميرفطروس، زهری، نيری، امه سزر، حاج سيدجوادی، آريانپور)  493-  با بختياری ها  498-  حسين محمدزاده  صديق : عاشيقلار 

  479 - صمد بهرنگی : «تعليمات روستائی چگونه بايد باشد  »  

  480. انتشارگفتگوئی [ با « به آذين»]  که پس از8 سال زندان ، مدت ها انتظارش می رفت

   481 - دو شعر از : حسن هنرمندی 

   489. گاهنامه آنزمان /  اينزمان  - داستانی از اصغرِ الهی : يلدا  /   سهرابِ دادستان  :   گشت و گذاری در «کوچه باغهای نيشابور »  /  خسرو گلسرخی : تو !  /   طرح هائی از : محمودِ موحد  ( پرحجم است و کمی دير باز می شود )
 473- چند کاريکاتور از "آهنگر " (در تبعيد ) + يک طنز ِ کوتاه از "صمد بهرنگی   474- جليل دوستخواه: نيمايوشيح کيست و حرفش چيست ؟ + دوشعر از نيما (شهر صبح  و  مرغ سحر ) + يدالله رويائي : نيمايوشيج

   476-کاريکماتورهای پرويز شاپور  

  - 478  چند شعر از : حسنِ هنرمندی (همراه با  کارنامه های ِ "زندگی " و "ادبیِ" او )
 466-    سبزواری ، شاعر «شعرها و سرودهای انقلابی»    467-  علی کشتگر : بی نيازی از تملق ، شرط آزادگی است ؛  اسماعيل خوئی : جدالی درونی با احمد شاملو ؛  اسماعيل خوئی : پيوند "کانون" با "کليت" آزادی در ايران .  468-   جلال آل احمد: پيرمرد  چشم ما  بود  + دو نامه از " نيما

  469- احمد  محمود : بريده اي از رمانِ  مدارِ صفر درجه 

 454 -   ايرج افشار: زندگينامهء طالبوف (+تاليفات +  مکتوبات + اشعار + سفرها + مآخذ)   

 460-  اشعاری از ميرزا آقا خان

+ نامه ای از « وزير اکرم » در بارهء چگونگیِ دستگيری و قتلِ روحی ، ميرزا آقا خان و خبيرالملک 

 463- «اربابان ِمنبر » در ضرب المثل های ِ فارسی (1) به نقل از «امثال وحکم » علی اکبر دهخدا  464 -«اربابان ِمنبر » در ضرب المثل های ِ فارسی (2) به نقل از «کتاب کوچه»   احمد شاملو
   442 - محمد جعفر محجوب : ديوان هایِ چاپی حافظ از آغاز تا امروز    450-دوفصل از کتابِ «محمد رضا شفيعی کدکنی» : موسيقیِ شعر

451 - Frantz Kafka: (Biographie + )  L’Artiste du jeű

   453- حبيب يغمائی : [از خودگوئی ها و دربارهء]  فردوسی در شاهنامه
 433- احمد محمود : پسرکِ بومی 437-       "چندتا شعر از منوچهر نيستانی : خراب" (متنِ کامل)   438  - ذبيح الله بهروز : جيجک عليشاه    ( اوضاعِ سابقِ دربارِ ايران - با پيشگفتارِ : حسين کاظم زاده ايرانشهر ) 439- ماکسيم گورکی: قلبِ فروزانِ دانکو 
 417- سندباد نامه 420- پرويز ناتل خانلری : چند نکته در تصحيحِ ديوانِ حافظ    424 - داستانی کوتاه از « امين فقيری » : سيری در جذبه و درد    432- بخشي از کتابِ پنج جلدي «مسعود نقره کار » در موردِ «کانون نويسنده گان » : 1- «چگونگيِ شکل گيريِ کانون نويسندگان ايران» ؛ 2- «فعاليتِ کانون نويسندگانِ ايران، دورهء اول»