xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

                

                                    

    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲   ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷
در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...

 349-  علی اصغر حاج سيدجوادی : الله اکبر ... اين  صدایِ انقلاب ايران است

350- بخشی از کتابِ "خيانت به اميد"  ابوالحسن بنی صدر : گروگانگيری 

 

 346- محمدجواد  صاحبی  :       کسروی و مخدوشگری در انديشهء اسلامی 

 347- يان ريشار (برگردان : حميد احمدی): :  علی شريعتی ، انقلابی شيعه

  348-   برچيده هائی از کتابِ عباسعلی محمودی [قاضی دادگستری]: مفسد فی الارض و مستضعفين

  343-  حميد عنايت : خشن  ترين شکلِ حکومت ... خودکامگی شرقی/ شيوه توليد آسيائی (جامعه آسيائی) +  تاملی در معنای آزادی

 344- مارگوت بيکل (برگردان آزاد : شاملو- زرين بال) : سکوت سرشار از ناگفته هاست

  345- مهدی هاشمی :   شخصيت فرهنگیِ [...] محمد منتظری

  340- مسعود بهنود : جبهه بی مصدق و مصدق بی جبهه ؛ حسين مکی : مصدق را اصرار ِ من به سياست کشاند .  

  341- اکبر رادی: شب رویِ سنگفرش خيس 

   342- تشکيل فرقهء دمکرات  و ايدهء خودمختاری + سرانجامِ پيشه وری

  337- سفر هايزر و ملاقات با مخالفين رژيم شاه 

  338- باقر مومنی:صوراسرافيل 

339 - ايرج پزشکزاد : هُد هُد صبا

  334-    قيام افسران خراسان   

  335-زياد ابو عمرو : جنبش حماس / علت وجودی ، موقعيت و خطر آن

  336- هوشنگ باديه نشين : چهرهء طبيعت

 331- زمينه های تاريخی اختلافات ايران و عراق

 332- تصويری از  زندگی ِ داريوش فروهر  

  333- ايران در دورهء جنگ جهانی اول 

  328- اصغر آقا ، شمارهء 75 ، 17 مرداد 60 ( اندر حديثِ فرارِ بنی صدر و رجوی)

  329- مصطفی رحيمی: در حکومت جمهوری  حاکميت برچه پايه ای استوار  است  ؟ 

  330- زندگينامه و نظرکاه هائی در موردِ مظفر بقائی  

325- باقر پرهام : ماکس وبر و نظريهء قدرت  

 

  326 . چندنوشته از مارکس و انگلس 

327- بهرام بيضائی : هدايت 

 

322- "ديوارنوشته هایِ انقلاب"

 

 323 - کارل مارکس (برگردان : آذرمبشر /  شمسی مقدم نژاد [هردو : فريدون ايل بيگی ]) : قدرت پول در جامعه بورژوائی/ بعدازپيدايش حزب واقعا انقلابی / مبارزه طبقاتی ، قانون تاريخی/ دستمزد چيست؟ 

324- به مناسبت ِ 19 بهمن :    استحاله : رقيه دانشگری چه بود و جه اش کردند ...

 

 319 -  يادنامهء ناظم حکمت  

 

  320 - ابراهيم گلستان : به يادِ اپريم  

321 - به کارگران جهان ، به همه اتحاديه ها و سازمانهاي مترقي / هجوم به اعتصاب ما را محکوم کنيد / اطلاعيه سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ( با  ترجمهء فرانسوی ) 

  316-کارل  مارکس  (برگردان : محمد پوينده ) : درستايش مطبوعات آزاد

317-دانشنامهء ايران و اسلام : آذربايجان و زبانِ آذری  

318- اله آنور مارکس (برگردان : شاهين [فريدون ايل بيگی ] ) : فريدريش انگلس

  313- مدافعات سقراط (بقلم افلاطون / برگردان : يحيی مروستی)  

314- فرهنگ فرهی : شاملو و من +  سالشمار زندگی  و کتابشناسیِ شاملو 

  315-  اردشير محصص  هنرمندی که به پيش ميرود  

310.روابط ايران و روسيه تزاری و امتيازاتی که روسها در ايران تحصيل کرده اند

311 - محمد حقوقی : ابهام و ايجاز [درشعر ] 

312- منوچهر آتشی : شعر فروغ / شعر شورش ، شعر مفهوم و شعر آزادی زبان

 

301 -  ويژه نامهء م . آزاد  

 

302- حسن مقدم : جعفر خان از فرنگ برگشته 

  303 -  بخش هائی از کتابِ شاپور بختيار : سی و هفت روز  ، پس از سی و هفت سال  

بالای صفحه