در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mercredi, 12. août 2020    

                   

                                    
   ۱   ۲  ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲   ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷
148- هُما ناطق : سرآغاز ِاقتدار ِ اقتصادی و سياسی ِ مُلايان   يادمانِ بيژن نجدی   150- پری آندرسُن (ترجمهء:خسرو): تفسير تروتسکی از استالينيزم

 145   يرواند آبراهاميان (ترجمهّ لطف الله ميثمی ) :  كودتاي 28 مرداد 1332 در ايران  

  ويژه نامهء کسروی   147- تورج اتابکی : دگرديسی سياست کمونيست های خراسان ، در نخستين سال های 1300
  142 - چند غزل از حسين منزوی : با عشق در حوالی فاجعه    ويژه نامهء «شيونِ فومنی»، شاعر و ترانه سرایِ گيلک    144- • شاهين فاطمی : در رثاء يک سرباز [ارتشبُد اويسی ]       • فرشاد بهرامی : مفسدين فی الارض و محاربين با خدا
  139- هُما ناطق : سرکوب جنبش دانشجوئی (زمان نو، شمارهء 10، آبان  1364 )  140- دوبرچيده از «گونه گون » ،  نشريهء انجمن تاکسيران [پاريس ] : • مظفر : اول جايمان را بجوئيم ، بعد پايمان را بگذاريم/ •مرتضی: مليجک (عزيزالسلطان)    141 - اخگرفراهانی (به اقتباس ازآزاده آزاد): چگونه خدا مرد شد؟ (نشريهء «هشت مارس » ، شماره8 ، دی 1382) 
 136- محمدباقر صدر : پايه های فکری و اساسی جمهوری اسلامی  137- رودرو ، صريح و بی پرده با فلاحيان    (پيام امروز ، شمارهء 45 ، ويژه نوروز 1380)  

 

  138- محمدرضا شفيعی کَدکَنی : روانشناسی اجتماعی شعر فارسی  (درنگاه به تخلص ها ) 
    133- جمالزاده / تقی زاده : نوروز گردان و نوروز پابرجا /  • جعفر رائد : نخستين کنگره توده های شرق در باکو  

 

134- خانه ملت: فرهنگ لغات پارلمانی   

 135- زندگينامه ، آثار و مبارزاتِ سياسیِ دهخدا  
130- • « امام خمينی از ولادت تا رحلت» : • «انديشه های عرفانی و شعر امام خمينی » /• « يک غزل و يک شعر منتشر نشده از امام خمينی »/ • «وصيت نامه سياسی»       131- محمد چوپانزاده : گوشه هائی از مبارزات سياسی خلق آذربايجان   132- م . دهنوی :  چند سند منتشر نشده از دکتر محمد مصدق  
  127-  محمد گُلبن :  دو نامه از ايرج ميرزا و سه نامه از مصدق محمدعلی موحد : کودتا و وصايای مصدق / حسن نراقی : دگماتيسم و جزم انديشی ما     128- ناهيد طباطبائی : سالشمار زندگی ولاديمير ناباکوف (ترجمه )  / • قدرت الله مهتدی : از آخرين گفتگوهای با ناباکوف (ترجمه) 129-   محمد شريعتی: مازندران در شاهنامهء فردوسی  / محمد بهتوی : گفتگو با م . الف. به آذين

124- مصطفی شعاعيان :  نظری به خلع سلاح عمومی 

     125.اسب‌ ستارخان‌ بي‌ سوار برگشت / منشاء دين چيست؟/ نگاهي‌ به‌ رويدادهاي‌ مهم‌ ايران‌ و جهان‌ در  سال1382

   126- «  به ياد مرضيه احمدی اسکوئی و 6  شعر [به آذری با ترجمهء فارسی ]  از او»

 
رصا کاويانی : زيبائی ( بحثی در مبانی هنر) 122 - نسيم‌ شمال‌ ، افتخار روزنامه‌نگاري‌ گيلان‌ زمين  123- بهائيت , مذهب استعمار ساخته براي مقابله با اسلام  
118. محمود راسخ : زمينه های تاريخی - سياسی - اقتصادی و اجتماعی قيام 22 بهمن 119. "عريضه"ای از "علم" به "شاه" (با پيشگفتاری از علينقی عاليخانی)   120. مسافرت های افراد خانواهء پهلوی به خارج از کشور
115. آثار ِ ناصر خسرو و ديدگاهها در بارهء او 116. پيراندللو (برگردان:ب.بهارلو) : اسير 117. تئودور درايزر (پرويز داريوش) : جف سياهه
 "مردمشناسی ِ نمائی" (133 عکس ِ ِ ِ "نصراله کسرائيان" از شمال ِ ايران) 113. غلامحسين ساعدی : سنگ روی سنگ (طرحی منتشر نشده برای يک فيلم) علی دشتی : [ناصر خسرو ،] شاعر ِ پرخاشگر
110. پايان ِ زنده گی ِ شاه

      ايرج اسکندری :داروی اعتراف + اسماعيل خوئی : سنجش(برای آقای احسان طبری)

 زيبا عرشی : شمال

107. علی همدانی [ناصر پاکدامن] : آعاسی گری / سيچقان ئيل / يک نامه در حاشيهء يک گفتگو 108. ناصر پاکدامن : آزادی انديشه 109. پيشگفتارهای ِ مجموعهء  "روزشمار ِ انقلاب ِ اسلامی"
104.  هما ناطق: مسألهء زن در برخى از مدونات چپ (از نهضت مشروطه تا عصررضاخان)

  105.  ناصر پاکدامن : بوف کور به روايت حزب الله

+ مصطفی رضوی اصطهباناتی : کشف نسخهء جديد بوف کور و اسرار قتل صادق هدايت

  106 . ناصر پاکدامن : بررسی و ارزيابی ِ يک تجربه ( "ده شب شعر")
 101. "يادبود ِ ملاصدرا " ويژه نامهء فريدون آدميت 103. هما ناطق : نگاهي به برخي نوشته‌ها و مبارزات زنان در دوران مشروطيت

بالای صفحه