xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

          ۶

     ۱  ۲  ۳   ۴   ۵    ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷

                           

۷

۵

۴

۳

۲

 ۱

در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...
 750. اسلاومير مروژک : جشن تولد + آنتوان چخوف : نشان شير و خورشيد 753. يادنامهء صمد ("کتاب جمعه" ، شمارهء 6 ، 15 شهریور 58) 754. محمود دولت آبادی : فيلمنامهء "سربداران"  758. برانيسلاو نوشيچ : کودک با استعداد من + روديس روفوس : سيم - جین ( "کتاب جمعه" ، شماره 7 ، 22 شهریور 1358)
743. علی باباچاهی : جريانهای شعری از دهه چهل تا امروز  744. میلان کوندرا : کلاه کلمنتیس ("کتاب جمعه" ، شماره3، 18 مرداد58)  746.  ناصر پاکدامن : بودها و نبودها ("بزرگداشت یاد و خاطرۀ منصور خاکسار، شاعر و نویسنده")  748. نادر ابراهیمی : يک روز قبل از هميشه ...
731.نامهء پارسی (ارگان کنفدراسيون...)،  شمارهء سوم ، شهريور  1344 732. و.ت.ستيس (برگردان: حميد عنايت): فلسفهء هگل / اخلاق اجتماعی    740. محسن يلفانی: نمايشنامهء  "آموزگاران" (نامه پارسی ، سال 13 ، شمارهء1 ، 1353)  به خواست نويسنده اين چاپ اول حذف شد و "متن چديد" جايگزين آن شد . به اينجا برويد . 739. محس يلفانی : ملاقات ("کتاب جمعه" ، شماره 1 ، 4 مرداد 1358)   742. ابوالقاسم سهيلی : کاربُرد ِ واژه های "زن" و "خانم" در زبان ِ فارسی ("نيمه ديگر"، دوره دوم ، شمارهء 2 ، پائيز 1374)
 727. نامهء پارسی ، دورهء اول ، شمارهء 3، دی 1338 (با نوشته هائی از:اميربينادل،کوکب صفاری،محمدجاسمی،اصغرشيرازی، خسروپاکدامن،منوچهرهزارخانی،ژيلاسياسی و...)  728. از ( و در بارهء) غلامحسين ساعدی(2)   با نوشته هائی از : محسن يلفانی ، فريدون بابائی خامنه و نامه هائی از "ساعدی" به "آرشاک"  729. نامهء پارسی ، دورهء دوم ، شمارهء اول، آذر 1340 - دسامبر 1961 730. نامهء پارسی (ارگان کنفدراسيون...)،  شمارهء دوم ، آبان  1343
715.  تسليمه نسرين (برگردان : شهرام قنبری): برای منوچهر کريم زاده 719. بزرگ علوی : باد ِ سام 722. نامهء پارسی، دورهء اول ،شماره 1، ارديبهشت 1338 (با نوشته هائی از : حسين ملک ، حميد عنايت ، هوشنگ ساعدلو ، پرويز مرآت ، ناصر پاکدامن ، م. فرزانه ، مهرداد بهار و ...) 723. نامهء پارسی ، دورهء اول،شماره 2 ، مهر 1338 (با نوشته هائی از : علی اصغر حريری ، مسعود فرزاد ، هوشنگ ساعدلو ، مهرداد بهار ، خسرو پاکدامن ، مهدی آريان  و ...)
 710.1. آرامش دوستدار: آغاز "روشنفکری"ما وپايان دورهء کنونی اش - فتحعلی آخوندزاده 710.2 . آرامش دوستدار :پايان کنونی دورهء "روشنفکری" - جلال آل آحمد

  713. نسيم خاکسار : بنای يادبود

  714. ناصر پاکدامن : "فول مون"
700. شعر امروز آفريقا (برگردان : کامبيز فرخی)  703. جمال ميرصادقی : مهاجرت 704.  آنتونيو گرامشی (برگردان : منوچهر هزارخانی) : آنچه در هنر "جالب" است+معيارهای انتقاد ادبی  709. مرتضا ميرآفتابی : ملاقات با دريا در صبح سحر [صادق چوبک]
  697.2- بخش دوم  ، با اين نوشته ها :

يک نمونه از مقالات تحقيقی صمد : آذربايجان در جنبش مشروطه / رضا بالنده : جانبدار و نه سرگردان / يک نمونهء ديگر از مقالات تحقيقی صمد : مشخصات قهرمان در افسانه های آذربايجان / غلامحسين فرنود : قهرمان مردم / نامه ای از صمد به نويسندهء يک داستان / علی کبيری : کنون ره او "برکدامين بی نشان قله است ، در کدامين سو ؟" / داريوش نواب مراغی (امصای مستعار صمد) : راهنمای شهر تبريز

 697.3- بخش سوم  ، با اين نوشته ها :

حسن روز پيکر : کندوکاو در مسايل تربيتی ايران / ع. فرزانه : مرگ بهرنگ / همکاران و شاگرادان صمد بهرنگی در باره او سخن می گويند :  عباد احمدزاده : راستی صمد مرده است؟؛ علی - شاگرد صمد : صمد برای مردم زيست ؛ عزت دلالی : آيا اورا دوباره خواهم ديد؟ ؛ مجيد تبريزی وند : همکار خوب من ؛ رحيم رئيس نيا : معلم خوبی که حکم کيميا داشت / اوختای [عليرضا نابدل] : صمد کونلو مده دير ("صمد" در قلب من است ) / ب.ق.سهند : قربانيمی قبول ايله آراز (ارس قربانيم را بپذير!) / علی کاتبی : ارس ! / نياز يعقوبشاهی : روشنائی خائن... / کارنامه قلمی صمد بهرنگی

698. آندره ای پلاتونوف (برگردان : احمد ميرعلائی) : فرو

 

 699. احمد فتوحی : فروغ فرخزاد ( " به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد")

 
 693. کی کی اووچيا (برگردان : احمد ميرعلائی) : براس 695. الکساندر سولژنيتسين (برگردان: هوشنگ مستوفی): دست راست  696. آلبر کامو (برگردان: مسعود يزدی / بهزاد آرش): خلاقيت   697.1-ويژه نامهء "آرش" پس از "مرگ ِ" ناگهانی ِ "صمد بهرنگی" (شمارهء 18،آذرماه1347)

بخش اول، با اين نوشته ها:

بيانيهء "کانون نويسندگان ايران" / اسلام کاظميه : چرا صمد مُرد؟ / جلال آل احمد : صمد و افسانهء عوام / مفتون امينی : زخم شيشه / غلامحسين ساعدی : گجه دور ، باخ ، گجه دور - هست شب ، آری شب/ منوچهر هزاخانی : جهان بينی ماهی سياه کوچولو / اسد بهرنگی : ياد برادر

 689. عزيز نسين (برگردان: ثمين باغچه بان) : دوئل در طول تاريخ  690.  ولاديمير کارلنکو (برگردان: جواد محبی) : خواب ماکار  691. آلبر کامو (برگردان : مسعود يزدی / بهزاد آرش) : ضرورت هنر  692. آنتوان چخوف (برگردان : محمدعلی جمالزاده): گفتاری دربارهء نمايشنامه (درام)
   684. مارک تواين (برگردان:عموئی) : يادداشتهائی از "آدم"    685.  عزيز نسين (برگردان:رصا[همراه؟]): بابا نوئل توقيف شد  686 . هانس کريستين هاندرسن (برگردان : کارو) : دخترک کبريت فروش    687 . فئودور داستايوسکی (برگردان: عبدالله نعيمی) : کريسمس و جشن عروسی
 679. جان اشتين بک (برگردان : ايرج قريب) : شبگرد + سگِ من ، آمريکا و خودم 680. تئودور درايزر (برگردان: پرويز داريوش) : رودخانه و محافظ آن   681.عزيز نسين (برگردان: ثمين باغچه بان): آدم حلال زاده  683. عزيز نسين (برگردان: ثمين باغچه بان) : دختری از استامبول فرار کرد