xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

                  ۱۴

                                    

    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲   ۱۳  ۱۵   ۱۶   ۱۷

در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...
  700. شعر امروز آفريقا (برگردان : کامبيز فرخی)

     

   
  697.3- بخش سوم ، با اين نوشته ها:

حسن روز پيکر : کندوکاو در مسايل تربيتی ايران / ع. فرزانه : مرگ بهرنگ / همکاران و شاگرادان صمد بهرنگی در باره او سخن می گويند :  عباد احمدزاده : راستی صمد مرده است ؟ ؛ علی - شاگرد صمد : صمد برای مردم زيست ؛ عزت دلالی : آيا اورا دوباره خواهم ديد؟ ؛ مجيد تبريزی وند : همکار خوب من ؛ رحيم رئيس نيا : معلم خوبی که حکم کيميا داشت / اوختای [عليرضا نابدل] : صمد کونلو مده دير ("صمد" در قلب من است ) / ب.ق.سهند : قربانيمی قبول ايله آراز (ارس قربانيم را بپذير!) / علی کاتبی : ارس ! / نياز يعقوبشاهی : روشنائی خائن... / کارنامه قلمی صمد بهرنگی

     

698. آندره ای پلاتونوف (برگردان : احمد ميرعلائی) : فرو

     

 

699. احمد فتوحی : فروغ فرخزاد (" به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد")

     

696. آلبر کامو (برگردان: مسعود يزدی / بهزاد آرش: خلاقيت

     

  697.1- ويژه نامهء "آرش" پس از "مرگ ِ" ناگهانی ِ "صمد بهرنگی"

(شمارهء 18 ، آذرماه 1347) بخش اول ، با اين نوشته ها :

بيانيهء "کانون نويسندگان ايران" / اسلام کاظميه : چرا صمد مُرد؟ / جلال آل احمد : صمد و افسانهء عوام / مفتون امينی : زخم شيشه / غلامحسين ساعدی : گجه دور ، باخ ، گجه دور - هست شب ، آری شب/ منوچهر هزاخانی : جهان بينی ماهی سياه کوچولو / اسد بهرنگی : ياد برادر

     

  697.2- بخش دوم  ، با اين نوشته ها :

يک نمونه از مقالات تحقيقی صمد : آذربايجان در جنبش مشروطه / رضا بالنده : جانبدار و نه سرگردان / يک نمونهء ديگر از مقالات تحقيقی صمد : مشخصات قهرمان در افسانه های آذربايجان / غلامحسين فرنود : قهرمان مردم / نامه ای از صمد به نويسندهء يک داستان / علی کبيری : کنون ره او "برکدامين بی نشان قله است ، در کدامين سو ؟" / داريوش نواب مراغی (امصای مستعار صمد) : راهنمای شهر تبريز

     

693. کی کی اووچيا (برگردان : احمد ميرعلائی) : براس

     

  694. نصرالله فتحی : يک نامهء تاريخی از طالبوف تبريزی + "انسان آنروز انسان شد که لفظ چون و چرا گفتن ، و ماهيت هرچيز را جستن گرفت" (طالبوف)

     

695. الکساندر سولژنيتسين (برگردان: هوشنگ مستوفی): دست راست

     

690.  ولاديمير کارلنکو (برگردان: جواد محبی) : خواب ماکار

     

691. آلبر کامو (برگردان : مسعود يزدی / بهزاد آرش) : ضرورت هنر

     

692. آنتوان چخوف (برگردان : محمدعلی جمالزاده): گفتاری دربارهء نمايشنامه (درام)

     

  687 . فئودور داستايوسکی (برگردان: عبدالله نعيمی) : کريسمس و جشن عروسی

     

    688.  هما ناطق : ارمنيان ايران / در سدهء نوزده

     

689. عزيز نسين (برگردان: ثمين باغچه بان) : دوئل در طول تاريخ

     

  684. مارک تواين (برگردان :عموئی) : يادداشتهائی از "آدم"

     

  685.  عزيز نسين (برگردان : رصا[همراه؟]) : بابا نوئل توقيف شد

     

686 . هانس کريستين هاندرسن (برگردان : کارو) : دخترک کبريت فروش

     

 

  681. عزيز نسين (برگردان : ثمين باغچه بان) : آدم حلال زاده

     

682 .نوشته ها و نقدهائی از روزنامه های ادبی فرانسوی (برگردان: ايرج قريب) دربارهء "جان اشتين بک" بخاطر دريافتِ "نوبل"

     

683. عزيز نسين (برگردان : ثمين باغچه بان) : دختری از استامبول فرار کرد

     

  678. پرويز شاپور : کاريکلماتور

     

679. جان اشتين بک (برگردان : ايرج قريب) : شبگرد + سگِ من، آمريکا و خودم

     

680. تئودور درايزر (برگردان : پرويز داريوش) : رودخانه و محافظ آن

 

     

675 . ابراهيم صفائی : سندی نويافته از نخستين رئيس الوزرای دوران مشروطه

     

676 .ابراهيم صفائی : نخستين وزير علوم و کارهايش

     

677. فريدون تنکابنی : مرد خيالاتی و سوسمار

     

672. ايزاک دويچر (برگردان: هوشنگ وزيری) : بحثی در مقام ادبی لئون تروتسکی

     

673.  آلبرتو مُراويا (برگردان:سيمين دانشور) : ماه عسل آفتابی

     

  674.  آنتونيو گرامشی (برگردان : منوچهر هزار خانی) : پيدايش روشنفکران

     

669. جلال آل احمد:گلدسته ها و فلک

     

  670. ولاديمير يرميلوف : آنتوان چخوف هنرمندی بزرگ و نوآور ("روش چخوف در بازنمود واقعيت")

     

  671. ژان پُل سارتر / آلبر ممی (برگردان : هما ناطق) : چهرهء استعمار زده

     

666.  ناصرالدين صاحب الزمانی: نقدی بر شيوهء ترجمه وتاليف در ايران

     

    667. هوشنگ کاووسی : عبدالحسين سپنتا ، پايه گزار سينمای ايران

     

668.  علامحسين ساعدی : گمشدهء لب دريا

     

663. ناصر پاکدامن :  ياد،نوار و تاريخ (ششم ادبی در دارالفنون در 30-1329)

     

 

664. رونالد گری (برگردان : محمد تغی فرامرزی) : تئوری ها و انديشه های برتولت برشت

     

665. علی ميرفطروس :  نهصت "پسيخانيان" (نقطويان)

     

 .660. مهدی پرهام : استعمار ماوراء نو / استعمار مافوق نو / فرهنگ سکوت / خود سانسوری

     

661. زمانيکه ارانی(در 1302 ) از رویِ دستِ امير ممبينی ( در 1382  ) می نويسد !

         

662. علی ميرفطروس : زمينه های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جنبش "حروفيه" و نهصت "پسيخانيان" / جنبش "حروفيه"

     

  658.هانری کُربن : تصوف و اشراق

     

658. دفاعيات ِ تقی ارانی در بيدادگاه رضاخانی

     

659 . نشريهء "مجاهد" ، سال اول ، شمارهء 1، مرداد58

     

  654. حسين کوهی کرمانی : ترانه های روستائی ايران (باترجمهء انگليسی)

     

655.  شاپور رواسانی : نهضت ميرزا کوچک خان جنگلی و اولین جمهوری شورائی درایران           

656.  "اعترافات ِ "  سرانِ  "حزبِ توده"

     

  651 . ابوالفضل قاسمی : قرباتيان استعمار در ايران

     

652. بابا مقدم : نيمکت ِ سياه

     

  653. انورالسادات : سرزمين من مانند قلب من بروی ايرانی ها باز است / شاه بروايت هيکل / علی امينی : نا اميدی از جوانها مرا به ميدان کشاندند / فروهر امريکائی

     

بالای صفحه