xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      mardi, 30. mai 2023   

                

                                    

   ۱  ۲  ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷

در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...
  657.هانری کُربن : تصوف و اشراق 759. عباس ميلانی : شريعتی و ناکجاآباد؟ 783. عادله ک . فردوس (برگردان: ايرج هاشمی زاده) : چهرهء زن ازنگاه علی شريعتی
565- عکسهائی از    قتل عامِ ارامنه درترکيه 

 567. امير نجات : «سيدٍ هندی» [خمينی]

 

626-601

 

  30 خرداد 1360 

 553- روژه گارودی در تهران

 

 

 

554- هما  ناطق: "فرنگ و فرنگ مآبی" و رساله انتقادی "شيخ و شيوخ

559- " چرا امامرضا [...] ولايتعهدی  را پذيرفت ؟!  "
507- محمد حسينی بهشتی : مالکيت در اسلام  516- آقا جمال خوانساری: کلثوم ننه (طرح ها: بيژن اسدی پور)

547- فريدون کمالی : آئين بهائی، زادهء ايران 

  499 - مرآت خاوری : "خمينيه"وتحول تاريخی تشيع 501- برچيده هائی از کتابِ  «تصوف اسلامیِ» نيکلسون ( با برگردانیِ شفيعی کدکنی )  در رابطه با «حلاج»

  

505- پيشگفتارِ محمود طالقانی برکتابِ « تنبيه الامه و تنزيه الملهِ » محمد حسين نائينی
488-   محمدتقی شريعتی ، « مدافع شريعت در برابر الحاد و طاغوت »  490 -   جهان بينی مادی وجهان بينی الهی (ميزگردِ مصباح يزدی/ سروش/ طبری/ نگهدار ) 495 - «جبههء ملی (سنجابی  ،  بختيار )  در رابطه  با جمهوریِ اسلامی» 
482 - "رهنمودهایِ اقتصادیِ " حسينعلی منتظری  483 - زندگينامه و "آثار ِ" علی شريعتی   484 -   در سرآسياب دولاب با "سيد" [ نواب صفوی ] 
 470- برچيده هائی از : " قرآن ِ مجيد ِ " (فارسی) ابوالقاسم پاينده    471 - برچيده هائی از   : " واژه هایِ قرآنی " ، نوشتهء : حبيب الله پيمان   472 - " ائمه و زنان "، برچيده هائي از کتاب ِ  شجاع الدين شفا : توضيح المسائل (پاسخهائی به پرسشهایِ هزارساله /  دربارهء تشييع  دين و تشييع دکانداران دين)
464 -«اربابان ِمنبر » در ضرب المثل های ِ فارسی (2) به نقل از «کتاب کوچه»   احمد شاملو 465 - جهان وهم آلود پنداربافان حرفه ای (درنقدنوشته ای از علی شريعتی )  466-    سبزواری ، شاعر «شعرها و سرودهای انقلابی» 
-447   دفاعيهء امير انتظام از زندان اوين +  پاسخِ "رضا براهنی" به امير انتظام + بازرگان : شورایِ انقلاب در جريانِ کارهایِ امير انتظام و ميناچی بود.    457 -   شاهرخ مِسکوب : تاريخ نويسی و استنباط دينی از تاريخ 463- «اربابان ِمنبر » در ضرب المثل های ِ فارسی (1) به نقل از «امثال وحکم » علی اکبر دهخدا
444-  عبدالکريم لاهيجی : تشيعِ تاريخی  + مرآت خاوری : نقدی بر تشيعِ تاريخی 445 -   ابراهيم خواجه نوری :   1- مدرس و نخست وزيریِ سردار سپه 2- مدرس و جمهوريت  3- مدرس برهم زنندهء جمهوريت  4- مدرس و مظفريت   446- مهدی بازرگان  :   " انقلاب ما به کجا می رود؟ "
440 - خليل ملکی : مبارزهء علم با خرافات از مظاهرِ انقلابِ صنعتی است + باقر مومنی : در بارهء روحانيتِ شيعه   441- اکرم زعيتر / هاشمی رفسنجانی : تاريخچهء فلسطين    443 - مرآت خاوری : تشيعِ "علی شريعتی"
434- بخشی از خاطراتِ "حسينعلی منتظری" در بارهء"زندان"، "مجاهدين"  ... و "نجاستِ کمونيست ها"  435- حسنی : « خطبه هایِ نمازِ جمعهء اروميه »  («اگر بگوئيد اصلاحات مرتد هستيد واز شاه هم بدتريد»  و ... ) 436- انجيلِ يوحنا

427- نامهء «محرمانهء » بنی صدر به  [«پدرِ عزيز»] خمينی

428 - " مصاحبه با رفيق تراب حقشناس پيرامون ياوه هایِ شيخ محمد منتظری"

429-    "مصاحبه با رفقا حسين روحانی و تراب حقشناس پيرامون تماسِ  [مجاهدين] با آيت الله خمينی در نجف"
415 - عارف تامر (برگردان : حميرا زمردی ) : « اشتراکيت در جنبشِ اسماعيليه - قرامطه» + مراتبِ دعوتِ اسماعيليه - قرامطه    422-   بخشی  ازکتابِ  «شناختِ» «مجاهدينِ خلقِ ايران»: تصاد   423- بخشهائی از کتابِ « تحليل آموزشی بيانيهء اپورتونيستهای چپ نما» ی ِ مجاهدين
392- دلارام مشهوری : اقليت هایِ مذهبی در ايران    402- ويليام م. ميلر (برگردان : کمال مشيری ) : عيسی مسيح چگونه متولد شد و چه کرد ؟  409- مهدی بازرگان: اسلام ِ جوان 
382- فرزين غفوری : اسلامشناسی در ايران [مختصری از زندگیِ حميد عنايت ] 383- شيرين عبادی : جامعهء مدنی و قوهء قضائی 388- جلال گنجه ای : چرا « لعنت بر خمينی»؟
377 - چند عکس از : کاشانی، مصدق ، رزم آرا ، فدانيان اسلام ، مکی و ... 380- هما ناطق :  قربانيانِ دو نظام و يک فرهنگ     381-  هُما ناطق : در معرفیِ يک سند  يا در مشروطهء مشروعه 
367- خان ملک ساسانی : ترجمهء احوال سيد جمال الدين  اسدآبادی  371- مهدی بازرگان : توحيد ، طبيعت ، تکامل 374 -  فريدون آدميت : مشروطگی از نظرگاه ملايان  
359-   جواد طباطبائی :  منحنی تحول انديشهء سياسی ِ  غزالی

 363-روژه گارودی :   " چرا مسلمانم ؟ " 

 

365- چهار جناحِ جمهوری اسلامی (دهه هایِ 1360 و  1370)  
350- بخشی از کتابِ «خيانت به اميدِ »  ابوالحسن بنی صدر : گروگانگيری  351- بخشی از کتابِ ناصر مکارم شيرازی : طرح حکومت اسلامی  357- عقيقی بخشايشی  : « ... کاشانی مرد سياست  و دين»
 347- يان ريشار (برگردان : حميد احمدی): :  علی شريعتی ، انقلابی شيعه   348-   برچيده هائی از کتابِ عباسعلی محمودی [قاضی دادگستری]: مفسد فی الارض و مستضعفين  349-  علی اصغر حاج سيدجوادی : الله اکبر ... اين  صدایِ انقلاب ايران است
  335-زياد ابو عمرو : جنبش حماس / علت وجودی ، موقعيت و خطر آن   345- مهدی هاشمی :  « شخصيت فرهنگیِ [...] محمد منتظری»

 346- محمدجواد  صاحبی  :       «کسروی و مخدوشگری در انديشهء اسلامی» 

 

 296 -تاريخچهء حوزهء علميهء قم  308 - کمال رفعت صفائی :   خودکشی شاعر   329- مصطفی رحيمی: در حکومت جمهوری  حاکميت برچه پايه ای استوار  است  ؟ 
  287- بخشي از : انجيل متي    289-  « پيام امروز » : 1- پس لرزه هاي 29 بهمن      2- نطق آتشينِ هاشمي      3 - انتقام ، انتحار يا فداکاري    295 - مصطفي تاج زاده : 30 خرداد – متن و حاشيه 
278 - محمد جواد باهنر / علي اکبرهاشمي رفسنجاني: ايران در عصر بعثت  

279- اتحاديهء انجمنهاي دانشجويان مسلمانِ  دانشگاهها و مدارسِ  عالي  :  « آيت الله کاشاني و نهضت ملي به رهبريِ دکتر محمد مصدق» 

282- محسن‌ خليلي: «بايستگي‌ پديداري‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در ديدگاه‌ امام ‌خميني»
   257 - مهدی بازرگان : سيمایِ دولتِ موقت ( از ولادت تا رحلت)   272 -   محمود طالقاني : پايه هاي اقتصادي اسلام و ريشه هاي احکام آن (بخشي از کتابِ : «اسلام و مالکيت» ) 

 273- فرقه هايِ اسلامي   

    1   2   3   4 

  240 - مروری بر پيش درآمد جنبش دوم خرداد و چهار سال رياست جمهوری محمد خاتمی    1   2   3   4   5   6    246 - منصور فهمی (با برگردانیِ : تراب حق شناس ) : تاريخ دينی حجاب    251 - آذر طبری : ظهوراسلام و تأثير آن بر وضعِ زن 

  226-زندگينامه وآثارو تصاويرِخامنه ای

 

+ زندگينامهء خمينی  

236 - بهروز بهاران : دين حکومتی در ايرانِ پيش از اسلام  

 

  237 - ص . توانا : عصري كه درهاي آسمان گشوده مي شود [ عصرِ « امامِ زمان » ]

213- کشور صاحب الزمان : ايران شيعه خانه ماست 

220- • حسن يوسفی اشکوری   : روحانيت و انقلاب  شيرين عبادی : حقوق زنان پس از انقلاب؛ • ناصر فربد : علل سقوط رژيم محمد رضاشاه  225- بخش هائی ار کتابِ مهدی بازرگان : « اسلام / مکتب مبارز و مولد » ،   تاريخ ِ انتشار : احتمالا سال 1342 

201- متنِ دو سخنرانيِ گُلمراد مرادي: زنان و اديان ! (توجيه گران دين در برخورد با حقوق زنان) 

 نگرشي بر سركوب اقليتهاي مذهبي در ايران بعد از اسلام  

202-مقالاتي از «کيهان » در بارهء "زن = فاطمه »  : «جايگاه زن در انديشه امام خميني (ره) / بيان يكي از فضايل حضرت فاطمه (س) از زبان حضرت امام خميني (ره / ...و فاطمه آمد / مژده كه انسيهء حورا رسيد"  208-  صانعي :  واژه نامه و اصطلاحات فقهي
  177- بهائيان از زبانِ خودشان ( به نقل از «سايت رسمي ديانت جهاني بهائي » ) / بيت العدل اعظم     (1)   (2)    186- اديان ايراني : •مسعود گلستان حبيبي : پيش از اسلام /• محمد رجبي: اسلام در ايران

191- کاشاني و نهضت ملي شدن نفت

 

174 - بخشي از«توضيح المسائل ِ» علي مشکيني (مترجم : جنتي)

 

175- عبدالله شهبازي : جُستارهايي از تاريخ بهائي گري در ايران 

 (۱)    (۲)      (۳)

 

176- دو بيان (نه الزاما تاريخي) از: قتل عام ارامنه توسط مسلمانان / قتل عام مسلمانان توسط ارامنه
 165- آشنائي با ايرانيان يهودي  • عزيز دانش راد : يهوديان در ايران باستان  166-     عبدالله شهبازی : جُستارهايي از تاريخ بهائي گري در ايران

172 - خشونت عليه مخالفان / همه عليه خشونت [ قتل هاي زنجيره اي ] وقايع ايام کانون نويسندگان ايران : نويسندگان آماج خشونت     (۱)   (۲)  

 137- رودرو ، صريح و بی پرده با فلاحيان    (پيام امروز ، شمارهء 45 ، ويژه نوروز 1380)   

(۱)    (۲)     (۳)     (۴)

148- هُما ناطق : سرآغاز ِاقتدار ِ اقتصادی و سياسی ِ مُلايان  164- اساطير و افسانه هاي ِ ايرانيان ارمني  
     125.اسب‌ ستارخان‌ بي‌ سوار برگشت / منشاء دين چيست؟/ نگاهي‌ به‌ رويدادهاي‌ مهم‌ ايران‌ و جهان‌ در  سال1382 130- • « امام خمينی از ولادت تا رحلت» : • «انديشه های عرفانی و شعر امام خمينی » /• «يک غزل و يک شعر منتشر نشده از امام خمينی »/ • «وصيت نامه سياسی »    136- محمدباقر صدر : پايه های فکری و اساسی جمهوری اسلامی
109. پيشگفتارهای  ِ مجموعهء  "روزشمار ِ انقلاب ِ اسلامی" محمود راسخ : زمينه های تاريخی - سياسی - اقتصادی و اجتماعی قيام 22 بهمن  123- بهائيت , مذهب استعمار ساخته براي مقابله با اسلام
   78 .  باقرمومنی : اسلام موجود و اسلام موعود  91. احمد اشرف / علی بنوعزيزی (برگردان: منوچهر پورمصلح) : حکومت ، طبقات و شيوه های بسيج در انقلاب ايران

 

 
 63 . لايحه قانونی  انتخابات مجلس شورايملی  ، مصوب ِ " شورای ِ انقلاب ِ جمهوری اسلامی"(روزنامهء رسمی ، 16 اسفند 1358 ) 67. "خمينی گفته ها "ی ِ پيش از 22 بهمن 57  (1)     (اعلاميه ها ، پيام ها ، مصاحبه ها )

 68. برچيده هائی از " ترجمه روان فارسیِ قران "  (پيشگفتار + "معجزه رياضی قرآن")

 

 30 . محمد باقر مجلسی: ولادت مهدی   

  34 - برچيده هائی از "اوشو : عشق ، رقص زندگی"

 

36. "خودزندگی نوشت " محمد حسين طباطبائی و شمه ای از نظرياتش در باب "فلسفهء اقتصاد اسلامی "

10. برچيده هائی از آخوندنويسانه ای در موردِ آخوند خمينی

 

  28. برچيده هائی از کتاب " علی اصغر حاج سيد جوادی " در بارهء " پيام انقلابی محمد ابن عبداله "  :  طلوع انفجار يا پيام و پيام آور

   29 . خليل الله صبری: طبقات آيات     آزادی ، فرهنگ ، موسيقی ، آب ، دست چپی ، دست راستی ، نشرياتِ مضره و...

بالای صفحه