xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

               

                                    
  ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۱   ۱۲   ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷
در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...

  499 - مرآت خاوری : "خمينيه"وتحول تاريخی تشيع

 500. روشنک منصور : چهره زن درجرايد مشروطيت 

 

 496 - نوشته هائی از مارکس و انگلس در بارهء ايران   

 497-     نامه ايرج اسکندری به "کميته مرکزی ح . ک شوروی " 

498-  حسين محمدزاده  صديق : عاشيقلار 

493-  با بختياری ها

 

494- ابراهيم مير فخرائی : سندِ منتشر نشده ای از سردار جنگل 

495 - « جبههء ملی (سنجابی،  بختيار )  در رابطه  با جمهوریِ اسلامی» 

490 -   جهان بينی مادی وجهان بينی الهی (ميزگردِ مصباح يزدی/ سروش/ طبری/ نگهدار )

491 - دوشهادت نامه ازجهانِ کارگران («بگذار سخن بگويم » / « مادر جونز » ) 

492 - «سهند » ، دفترِ اول ، بهارِ 1349  (با نوشته ها و طرحهائی از : فروغ ، مسعودی ، شاملو ، ميرفطروس ، زهری ، نيری ، امه سزر ، حاج سيدجوادی ، آريانپور)

 487 - کرامت دانشيان : " من بايد از عقيده ام دفاع کنم"  ( پرحجم است و کمی دير باز می شود) 

488-   محمدتقی شريعتی ، « مدافع شريعت در برابر الحاد و طاغوت » 

  489. گاهنامه آنزمان /  اينزمان  - داستانی از اصغرِ الهی : يلدا  /   سهرابِ دادستان  :   گشت و گذاری در «کوچه باغهای نيشابور »  /  خسرو گلسرخی : تو !  /   طرح هائی از : محمودِ موحد  ( پرحجم است و کمی دير باز می شود )

484 -   در سرآسياب دولاب با "سيد" [ نواب صفوی ] 

 485- سرمقالهء «نبردخلق» (شمارهء7، خرداد 1355) 

486 - اسنادي از  پرويز يعقوبي :  در رابطه با  "مجاهدين" 

  481 - دو شعر از : حسن هنرمندی 

482 - "رهنمودهایِ اقتصادیِ " حسينعلی منتظری 

483 - زندگينامه و "آثار ِ" علی شريعتی  

  - 478  چند شعر از : حسنِ هنرمندی (همراه با  کارنامه های ِ "زندگی " و "ادبیِ" او )

 479 - صمد بهرنگی : «تعليمات روستائی چگونه بايد باشد  » 

 480 انتشارگفتگوئی [ با « به آذين » ]  که پس از8 سال زندان ، مدت ها انتظارش می رفت

  475 -  مطبوعاتِ گيلان در جنبشِ مشروطيت

  476-کاريکماتورهای پرويز شاپور 

477 -  اسماعيل پوروالی: دنيا را آب برده ... و چشته خورده ها را خواب !

 472 - " ائمه و زنان "، برچيده هائي از کتاب ِ  شجاع الدين شفا : توضيح المسائل (پاسخهائی به پرسشهایِ هزارساله /  دربارهء تشييع  دين و تشييع دکانداران دين)

473- چند کاريکاتور از "آهنگر " (در تبعيد ) + يک طنز ِ کوتاه از "صمد بهرنگی

 474- جليل دوستخواه: نيمايوشيح کيست و حرفش چيست ؟ + دوشعر از نيما (شهر صبح  و  مرغ سحر ) + يدالله رويائي : نيمايوشيج

 469- احمد  محمود : بريده اي از رمانِ  مدارِ صفر درجه 

470- برچيده هائی از : " قرآن ِ مجيد ِ " (فارسی) ابوالقاسم پاينده 

  471 - برچيده هائی از   : " واژه هایِ قرآنی" ، نوشتهء : حبيب الله پيمان

466-    سبزواری ، شاعر «شعرها و سرودهای انقلابی» 

 467-  علی کشتگر : بی نيازی از تملق ، شرط آزادگی است ؛  اسماعيل خوئی : جدالی درونی با احمد شاملو ؛  اسماعيل خوئی : پيوند "کانون" با "کليت" آزادی در ايران .

468-   جلال آل احمد : پيرمرد  چشم ما  بود  + دو نامه از " نيما" 

463- «اربابان ِمنبر » در ضرب المثل های ِ فارسی (1) به نقل از «امثال وحکم » علی اکبر دهخدا

 

464 -«اربابان ِمنبر » در ضرب المثل های ِ فارسی (2) به نقل از «کتاب کوچه»   احمد شاملو

465 - جهان وهم آلود پنداربافان حرفه ای (درنقدنوشته ای از علی شريعتی)

 

460-  اشعاری از ميرزا آقا خان

+ نامه ای از « وزير اکرم » در بارهء چگونگیِ دستگيری و قتلِ روحی ، ميرزا آقا خان و خبيرالملک

 461- گوشه هائی از زندگیِ "فلاکت بارِ" خاندان پهلوی

 

 462- کاميلا گری / سيما کوبان : انقلاب اکتبر و هنرمندان

   457 -   شاهرخ مِسکوب : تاريخ نويسی و استنباط دينی از تاريخ

458 فنِ ورزش

 ( دووميدانی )  

459- مصطفی شعاعيان : دست ِ کم انتقاد ِ مارکسيستی را نکُشيم  

454 -   ايرج افشار : زندگينامهء طالبوف (+تاليفات +  مکتوبات + اشعار + سفرها + مآخذ )   

 455 - بخشی از خاطرات "اکبر محمدی"

 456 -   «صحنه هائی از رويدادهایِ 18 تير 1378 »  ( به نقل از کتابِ «انديشه و تازيانه» - « خاطراتِ اکبر محمدی » )

451 - Frantz Kafka: (Biographie + )  L’Artiste du jeûne

452 - Gilbert Badia : Marx en Algérie

  453- حبيب يغمائی : [ از خودگوئی ها و دربارهء ]  فردوسی در شاهنامه

بالای صفحه