xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

                

                                    

   ۱   ۲   ۳   ۴  ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲   ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷

در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...

  249 - آذر اوغلی (بابرگردانی : اسماعيل جعفرپور ) : بر آرامگاه حافظ (به آذری با برگردانِ فارسی )  

  250 -   ويژه نامهء  شکراله  پاکنژاد

 

   246 - منصور فهمی (با برگردانیِ : تراب حق شناس ) : تاريخ دينی حجاب   

  247 - لرستان  

  248 - تاريخچه تکامل پرچم ايران /  آرش داور : سير تحول پرچم ايران

   243 - کرمانشاه  

244 -  عليرضا دولتشاهي : گرابوفسكي، پدر شعر اسپرانتو /  بيانيه‌ی جنبش زبان  بين‌المللي  اسپرانتو             (" مانيفست اسپرانتو"

 245 - 2 شعر و زندگينامه و وصيت نامهء ادبی منوچهر نِيِستانی  

  240 - مروری بر پيش درآمد جنبش دوم خرداد و چهار سال رياست جمهوری محمد خاتمی         1   2   3   4   5         6

241 - کمال الدين شفيعی : چارلز اسپنسر چاپلين : از فرود تا فراز   

   242 - امير عليزادگان: تاريخچه‌ تئاتر در تبريز  

  237 - ص . توانا : عصري كه درهاي آسمان گشوده مي شود [ عصرِ امامِ زمان ]

   238 -    بوشهر در دائره‌المعارف‌ بريتانيکا 

   عبدالحسين شريفيان : جنون‌ رقص ‌: درباره مراسم‌ زار در جنوب

  239 -    افشِن متين : دربارهء تاريخ بيست سالهء کنفدراسيون     بياسن تبال: بيانيهء کنفدراسيون محصلين ايرانی دراروپا برگزاری کنگرهء هالدبرگ (مصاحبه با بهمن نيرومند)  

  234- ايزاک دويچر : وجدان کمونيست سابق   

235- محمد آصف جوادي : شعر مشروطيت ايران و افغانستان  

236 - بهروز بهاران : دين حکومتی در ايرانِ پيش از اسلام  

  231 - تاريخ شفاهی مطبوعات ايران : گفتگو با عطاء الله بهمنش  

   232-  شفيعی کدکنی : راه هایِ انتشارِ يک شعر در قديم 

  233 - آخوندزاده : سرگذشت مرد خسيس  

228 - مصاحبه با فريدون کشاورز  پيرامون   انور خامه ای و حزب توده  

229 - خسرو شاکری: پيشينه هایِ جنبشِ انجمنين 

  230 - کارل مارکس : مربوط به مسائلِ ماقبلِ سرمايه داری

225- بخش هائی ار کتابِ مهدی بازرگان : اسلام / مکتب مبارز و مولد ،   تاريخ ِ انتشار : احتمالا سال 1342 

  226-زندگينامه وآثارو تصاويرِخامنه ای

 

+ زندگينامهء خمينی   

   227 -  داستانی از غلامحسين ساعدی : گدا  

   222 - پرويز دستمالچی : نگاهی به زندگی و آثار رايش 

223 - نامهای اصيل فارسی

224 - گفت و گو با محمود طياری نمايشنامه نويس و پيشکسوت تئاتر درباره آثارش  

219- م. ع. جمالزاده: قصه های روزنامه کاوه و قضيه اسدف!   

220- حسن يوسفی اشکوری: روحانيت و انقلاب  شيرين عبادی : حقوق زنان پس از انقلاب ؛ ناصر فربد : علل سقوط رژيم محمد رضاشاه 

  221- محمد جعفر محجوب : شهريار و شهر ِ ياران

216- هفت ترانه لوليان [کولی های ايرانی ]

217- فرهنگ اصطلاحات  ( به نقل از تارنمایِ فرهنگسرا)   

218- جهانگير آموزگار: نفت خليج و اقتصاد جهانی  

213- کشور صاحب الزمان : ايران شيعه خانه ماست 

  214- محمد عاصمی : کاوهء برلين کاوهء مونيخ  

215- احمد شاملو [مصاحبه با ريتا آتانث سرکيسيان       (آيدا ) ] 

   210- مصاحبه هيات تحريريه "انديشه رهائی" با پل سوئيزی

211- يادمان نصرت رحمانی  زندگينامه  چندشعر ...  

212- پرواز بی فرود ايرباس  ايران

 207- مسائل حاد مجاهدين ! يا مسائل حاد ما  

208-  صانعي :  واژه نامه و اصطلاحات فقهي

209 -احمدي موحد  ، محمد : ويژگيهاي جمعيتي ، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي با تأكيد بر "مهاجران افغاني در ايران"

204- زندگينامهء حسين فاطمي به روايتِ حميد رضا مسيبيان ، حسين شاه حسيني و کورش زعيم

  205- محمود افشار: نکاتي چندپيرامون تقي زاده ، مدرس و وثوق الدوله ،  حسين بحرالعلومي : آثار شيخيه

206- ميشل فوکو و انقلاب اسلامي ايران  

201- متنِ دو سخنرانيِ گُلمراد مرادي: زنان و اديان! (توجيه گران دين در برخورد با حقوق زنان) 

 نگرشي بر سركوب اقليتهاي مذهبي در ايران بعد از اسلام  

202-مقالاتي از کيهان در بارهء "زن = فاطمه   : جايگاه زن در انديشه امام خميني (ره) / بيان يكي از فضايل حضرت فاطمه (س) از زبان حضرت امام خميني (ره / ...و فاطمه آمد / مژده كه انسيهء حورا رسيد" 

203- لايحهء نظام صنفي کشور  

بالای صفحه