xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr           

                

                                  

                                                                                           

            

يادنامه ای برای خسرو گلسرخی

 با اين نوشته ها :

خفته در باران سروده‌ای از خسرو گلسرخی / ترانهٔ شقایق‌ مرثیه‌ای از اردلان سرفراز  / تا گل سُرخ شدن مرثیه‌ای از ایرج جنتی‌عطایی / قبل از اعدام آخرین سرودهٔ خسرو گلسرخی

 

عکسهای ِ خسرو گلسرخی