m.ilbeigi@yahoo.fr          

نما                  فيلم ِ سينمائی

 

مجيِد مجيدی : بچه های آسمان    
عباس گيارستمی : زندگی و ديگر هيچ بهرام بيضائی : وقتی همه  خوابيم   1    2 عباس کيارستمی : زيرِدرختانِ زيتون
ابراهيم وحيدزاده : تاکسی نارنجی مسعود کيميائی : تيغ و ابريشم

سيروس الوند : زن دوم

محسن مخملباف : سکوت عباس کيارستمی : طعم گيلاس

تهمينه ميلانی : تسويه حساب

منيژه حکمت : سه زن اصغر فرهادی : شهر زيبا سميرا مخملباف : سيب
مسعود کيميائی : روز واقعه مرضيه مشکينی : روزی که زن شدم بهرام بيضائی : سگ کُشی
رنگ خدا خسرو معصومی : رسم عاشق کُشی عليرضا رئيسيان : ريحانه
مجيد مجيدی : پدر پرويز شيخ طادی :  پشت پردهء مه اصغر فرهادی : رقص در غبار
علی حاتمی : مادر محسن مخملباف : نون و گلدون عباس کيارستمی : نمايه نزديک (کلوزآپ)
بهمن فرمان آرا : خانه ای روی آب رخشان بنی اعتماد / محسن عبدالوهاب : خون بازی محسن عبداوهاب : لطفا مزاحم نشويد
علی حاتمی : حسن کچل علی حاتمی : کمال الملک محمدابراهيم معيری : کتانی سفيد
بهمن زرين پور : هفت ترانه   داريوش مهرجوئی : هامون مسعود اسدالهی : همسفر
احمد امينی : غريبانه فريدون جيرانی : قرمز   بهمن قبادی : گمشگشته ای در عراق
 فرزاد موتمن : انتهای جاده محسن مخملباف : گبه سيامک ياسمی : گنج قارون
داريوش مهرجوئی : درخت گلابی تهمينه ميلانی : بجه های طلاق  تهمينه ميلانی : ديگه چه خبر ؟
عليرصا رئيسيان : چهل سالگی فرامرز قريبيان : چشمهايش پرويز صياد : در امتداد شب
مجيد مجيدی : بيد مجنون عبدالرضا کاهانی : بيست بهمن فرمان آرا : بوی کافور عطر ياس

بهرام بيضائی  رگبار

  ايرج کريمی : باغ ِ کوندلوس مازيار مبری : به آهستگی
تهمينه ميلانی : آتش بس پرويز شهبازی : عيار 14 جعفر پناهی : آينه
خسرو سينائی : عروس آتش محمد جعفری : اتل متل توتوله حسن هدايت : سايه روشن
سميرا مخملباف : تخته سياه امير نادری : دونده اصغر فرهادی : چهارشنبه سوری
محمد علی طالبی : بيد و باد بابک پيامی : رای مخفی مجید مجیدی : باران
داريوش مهرجوئی : اجاره نشين ها جعفر پناهی : آفسايد بهرام بيضائی : باشو غريبه کوچک
  رسول صدر عاملی : من ، ترانه ، 15 سال دارم رفيع پيتز : زمستان است   رخشان بنی اعتماد / محسن عبدالوهاب: گيلانه
  عباس کيارستمی : خانه دوست کجاست؟ جعفر پناهی : دايره رسول ملاقلی پور : میم مثل مادر
بهروز افخمی : جهان پهلوان تختی ناصر تقوائی : کاعذ بی خط علی رفيعی : ماهی ها عاشق می شوند
ناهید پرسون سروستانی : چهار همسر و یک مرد   فريدون گُله : دشنه داريوش مهرجوئی : گاو
بهمن قبادی : لاک پشت ها هم پرواز میکنند(به زبان ِ کردی) مسعود کيميائی : گوزنها عباس کیارستمی : مسافر
  کامران شيردل : اون شب که بارون اومد ... يا ... حماسه روستازادهء گرگانی  کامران شيردل :ندامتگاه [زنان]

کامران شيردل : تهران ، پايتخت ايران است

 خسرو سينائی : گفتگو با سايه [در ارتباط با "صادق هدايت"]

کامبوزيا پرتوی : کافه ترانزيت

فيلمی از کامران شيردل : قلعه ("شهرنو")

 حسن هدايت ( براساس ِ داستانی به همين نام از "صادق هدايت" ) : گرداب

امیر نادری : تنگسير

بهمن قبادی : زمانی برای مستی اسب ها

علی حاتمی : سوته دلان مسعود کيميائی : رضا موتوری

 سریال ِ تله ويزونی ِ اميرکبير   

1    2    3    4   5    6    7    8  

 

علی حاتمی : خواستگار مسعود کيميائی : قيصر

شاليزه عارف پور   : حيران

بيژن مفيد : شهر قصه مجيد مجيدی : آواز گنجشک ها

 نمايشنامهء "روزنهءآبیِ" اکبر رادی

 

جعفر پناهی  : بادکنک سفید مسعود کيميائی : بلوچ  کوتاهي ازچند فيلمِ سينمائي :  - خانه دوست  کجاست              - گلنار    - ناصرالدين شاه اکتور سينما      - کلوز آپ       - اجاره نشين ها       - باي سيکل ران      مادر

 "آرامش در حضور ِ مرده گان" ، فيلمی از مهرداد فربد

فريدون جيرانی : ستاره بود

فروغ فرخزاد : خانه سياه است
کاظم معصومی : طبل ِ بزرگ زير ِ پای ِ چپ     اصغر فرهادی : در بارهء اِلی ...

فيلمی از داريوش مهرجوئی : [علی ] سنتوری  

 

  فيلم ِ "رستم و سهراب "  ( ساخته در تاجيکستان)

   ميرزا کوچک خان جنگلی

 

  سريالِ "دايی جان ناپلئون ِ" ناصر تقوائی 

     فيلم جنجال برانگيز ِ هلندیِ فتنه فيلمی از مسعود کيميايی : حکم

فيلم ِ " مرگ ِ يزدگرد ِ" بهرام بيضائی

 

  مسلم منصوری :  سياه پوش ها     آبی  1   2  کُما
    مارمولک  پُل سيزدهم   1   2