در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 09. novembre 2018

زندان و کشتار و شکنجه

نما          

 

فيلم ِ سينمائی
طنین صدای فرزاد کمانگر تاریخچه اعدام سیاسی در ایران
نامه ء فرزاد کمانگر به احسان فتاحيان برای فرزاد کمانگر-دوست داشتنی ترین معلم ایران زمین
اعدام گل شب ، شعر ، شکنجه ( نامه ای از فرزاد کمانگر)

 

آوايی از "شوان" , با ياد 5 زندانی سياسی فیلمی از فرزاد کمانگر، در میان شــــاگردانش
  نه به اعدام ! مرثيه ء "حسین عليزاده" برای آنانی که به ناانسانی ترين وجهی از ما جدايشان کردند

کشتار کردان در "حلبچه"

 کشتارِ 67

 

  کشتارهایِ صادق خلخالی ( به انگليسی )   عکسهایِ جهانگير رزمی از اعدامها در کردستان

  جنايت مقدس ( ترور های حکومت اسلامی در خارج از کشور )

شکنجه هائی که بر منصور اسانلو روا داشتند و گفته هایِ او         1  2   3   4  

   فيلمي از مراسم يادبود امسال [1385 ] در خاوران

 

   رضا علامه زاده : شبِ بعد از انقلاب  (رنج سانسور در کشور شاه و شيخ زده‌مان )