در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 09. novembre 2018   

                نما

 

فيلم ِ سينمائی
  برج میلاد  
 شیلا نهرور  : کاکوله

 

  پری زنگنه : پیام زرتشت
محمد رضا شجريان : گرز فریدونی کشم ضحاک را سر بشکنم عليرضا قربانی : منظومه سمفونی مولانا
حشمت رجب زاده (لُری) مختاباد :  تا کی به تمنای وصال تو یگانه

سیزده بدر

سیزده بدر امسال...بسیج در بدره امسال        سیزده بدر در ايران         سیزده بدر گچساران      مطهری: نوروز و سیزده بدر نحس و چهارشنبه سوری احمقانه ست        سیزده بدر       سیزده بدر- تهرانپارس- پارک پلیس 1388

 

نوروزانه

فرهاد : بوی عيدی          عیده و امسال عیدی ندارم ...         دلکش : آمد نوبهار ...         شمس : سنبل به چمن باز آمد / گل به گلستان باز آمد         آی مريم (گيلکی)        بهبود رشيدوف : بهار دلکش

صدیق تعريف / فريدون مشيری : از نگاه یاران به یاران ندا می رسد : دورهء رهائی فرا می رسد ؛ اين شب ِ پريشان ، سحر می شود ...  
آواز خواندن هدیه تهرانی به زبان کردی سيما بينا

پرواز همای :

  سزای پریدن تفنگ نیست !      

  بيا بنشين و با مردم مدارا کن !

یک ترانه فولکلور  گیلگی
شاهین نجفی در کنسرت کپنهاک با آهنگ چیز در همستگی  مهرانگيز : بگو به باران ( ديگر ترانه های ِ فارسی و گيلکی ِ اورا در اينجا بشنويد)

پريسا : تصنيف ِ دشتی   

 

محسن نامجو : بیابان را سراسر مه گرفته است ....
   محس نامجو : دههء شصت رقص سنتی ايرانی

  رقص رشتی - آفريقائی در دالاس   

رقص پيرزن قاسم آبادی

 اکروباسی ِ روسی  

شاهين نجفى : براى احمد شا ملو و جاودانگيش بامداد   

اين زن را، که زيبائی ميدهد به زنده گی ، بايد کُشت - بی حجاب !  

سيما بينا              1    2    3    4     5     6     7      8      9     10    11   12   13        

افسانه صادقی       1       2      3      4   

رقص ِ باله با يک پا

حسن زيرک : کردی    

1     2     3     4     5

رقص ِ پای ِ گروهی       

 روايت هایِ "تام وجری"  فارسی ، ترکی ، کردی ، افعانی ، عربی و ...       1     2      3     4     5     6    7     8    9    10     

آندره آ  بوچلی

 پرويز مشکاتيان   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

 

 

   چند ترانه از محمد  نوری

عليرصا افتخاری : صياد  ابی : به رهائی بگو آره که جهان  زيباشه
 پری زنگنه : لی لی دامانه ديلمان - خواننده : فريدون خواننده: پوررضا
  آرتوش :     نفرين       سنگ قبر آرزو     فريدون فروغی : آدمک
محمدرضا شجريان : ترك غارتگر   گفتم غم تو دارم
فريدون فرخزاد 1   2   3   4   5   6   7   شِل نده شلوار !
 رقصِ قاسم آبادی رقص جميله