در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 09. novembre 2018

نما                 

 

فيلم ِ سينمائی
حدود عورت مرد و زن در اسلام!  
 دو مصاحبه با "خلخالی" "حضرت علی با احترام سر می برید"

"ایران پرستی" احمدی نژاد

رحلت جانگوز امام امت
"مخملباف"های ميوه چين ِ "انقلاب" دشمنی خمینی با مصدق
بيژن غيبی : تاريخ چادر

مجاهدين ، مسعود رجوی و شهر اشرف

سنگسار در ایران روشهای "حال کردن" بادخترهفت ساله
احمدی نژاد ، "پينوکيو"ای که دروغ نمی گويد(!) "گشت ارشاد" در زمان ِموسوی، احمدی نژاد،کروبی،رضایی
با اين "اداء " ها می خواهيد به "آزادی"و "تحمل ِ ديگری" برسيم ؟! Iran: under the mullahs - 1/5 خمينی و صحبتهای مخفيانه اش
 ورود خمينی به ايران ... و مرگ او محمدی تاکندی : "بيست تا ، بيست ها زنهايشانرا بايد گرفت!... "
وحشيانه عاشورا قاضی مرتضوی کیست؟ و زهرا کاظمی را چگونه کشت؟
تلاش برای آزادی از نوعی دیگر- ديسكو يمنی سخنرانی خاتمی در "حسينيه جماران"
 بگوئيد کدام خر بر کدام خر سوار است (ديدار خامنه ای با مصباح يزدی) "شرح اولین خلوت حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع)"
مزخرفاتی در بارهء "علی"

چگونگی انتخاب خامنه ای توسط رفسنجانی در مجلس خبرگان

  جنايات ِ حکومت ِ اسلامی  ( به فرانسه) 

 تا خلايق را با خرافات در دست دارند ...  

 پورش ِ"پليس - چماقدار" به مردم ِ نوشهر   

 

گفتگوی خامنه ای با يک گروگان ِ آمريکائی 

   اينها رفت بريک "آيت الله آزاديخواه ِ" به نام ِ بروجردی ؟    

1    2     3    4

   خود ِشان از فساد ِمالی ِ خود ِ شان می گويند       

   زمانيکه نوسالان را هم به آخوندی واميدارند  

 عربده کشی ِ حسن عباسی

عبدالعلی بازرگان : توجيه " نهضت آزادی" ای برای ِ "ازدواج پيامبر با دختر ۹ ساله! "

آشنايی بيشتر با محمد پيامبر اسلام

    "پسامدرنيسم اسلامی" : کارخانهء کاپوت سازی

    به مرگ ميميرند در گورستان ( اعتياد در شيراز)  

 

 "قر" تو کمر ِ رفسنجانی ...

 

روايت اسلامی از "تام و جری"

 

"ضدور ِ انقلاب اسلامی" : سينه زنی در نيويورک         

 

" دائی جان خمينی ... "     

 

video   "جمهوریِ" ابلهان

 سه دهه حکومت جمهوری اسلامی آخوندی به روايت تصوير
 
 واجبی با آب يا  بی آب "مولا علی (خلافت تا شهادت) "

آخوندِ شاباش جمع کن ...

  وقتيکه آخوند از دختر ها می گويد ...

 

 

 

 

و در اين رابطه : تظاهراتِ صدِ جنگِ دانشجويان ايرانی ( به انگليسی )       

بی احترامی به " مردمِ ايران"؟! /  سخنانِ کاملِ  رئيسِ دانشگاه "کلمبيا" و پاسخ هایِ احمدی نژاد  (به انگليسی و فارسی )

 

گفته هایِ احمدی نژاد در موردِ هولوکاست

محمود اومده ، هُلِش بده ؟

احمدی نژاد و بانو (   يه رئيس جمهوره  عنتر)

 

احمدی نژادم ، من !

صحنه هائي از  سنگسار

  وحشتناک ! کودکان را هم آخوند می کنند !

 

 

پليس زن

  سياهه اي  از سياهه هاي ِ   حکومتِ فلاکت بار ِ اسلامي از نگاه و زبانِ خودشان :    فقر و فحشا ، فيلمي به کارگرداني برادر بسيجي مسعود ده نمکي