در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                

نما                       

 

فيلم ِ سينمائی
 کودکانی که هرگز دوران کودکی نداشته اند این سند جنایت خمینی است

 کودکان

 

 

گزارشی از کار ِ یک "سرباز- معلّم" در کوچک‌ترین دبستان ایران در روستایی د ر کرانه‌ی ِ خلیج فارس

 

آی لالو ، آی کودک افعان !  1    2  کودکان کار
   ناصر عبداللهی : کودکانِ خيابانی    ترياک کشی کودک در نُه سالگی !