در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 09. novembre 2018   

نما          

  فيلم ِ سينمائی
  بیژن عبدالکریمی :  روشن فکری در ایران  "لوموند" به طنز:تبریک "پول نفت سر سفره" کارگران خشکسالی در قائنات خراسان
وضع اسفناک پناهنده گان افغانی در ایران و جهان شقايق کمالی : سراومد زمستون (آفتابكاران جنگل)

 شاپور بختيار

   فريدون فرهى : سرود انترناسيونال (بی هيچ تبليغ برای ِ "حزب کمونيست کارگری" و "منصور حکمت")

تصاویر پخش نشده ء سال ۱۳۵۷

مجيد ماهيچی : ایران؛ رویای نا تمام، حکومت الله و فقر مردم

 

گفته های ِ "حسين مُشرف" درمراسم بزرگداشت رهبران ِ "شوراهای سراسری خلق ترکمن"

 چه گوآرا

 1  2   3   4  5   6   7    8   9    10 

  ساکو و وانزتی
"ما همه مجيد توکلی هستيم!" (پاريس) مهربانه مستندِ "ناهيد سروستانی" از "فرح ديبا"

تزريق هروئين ِ "حکومت ِ فلاکت بار ِ اسلامی" به کل ِ جامعهء ايران

جنبش دانشجوئی (16 آذر 86) سعيد سلطانپور : سرود کردستان ِ خون آلود + "انترناسيونال" به کردی

ما "انقلاب" نکرديم تا به عقب برگرديم !... دارن قشنگترين گلها ميمرن !...

کاری از "چريکهای فدائی خلق" : "صمد" در قلب ِ من است / رفیق صمد بهرنگی - معلم ما راه صمد راه ما

عليرضا سپاسی : "خر"   گيسو شاکری : سرزمين من

   مجموعه ای از ويده ئو ها در باره ء  18 تير 78  

 
  "شاهزاده" + "آخوندزاده" = رهبران ِحزب ِ توده

عباس : روباه مکار (آهای  عبا بدوشان ، ديگه دووم نداريد ، جلويه اين سيله خروشان)

 تظاهرات کارگران نيشکر هفت تپه در شوش

شاه و "صدای ِ انقلاب ِ مردم"

   تبار ِ  نامبارک ِپهلوی

 

   نان و زندگی 

 

 انقلاب پرتقال : گُل های ِ ميخک ِ 74  

 
  هويدا  
 سنگ و شيشه [اگرچه ، سرآخر ، تبليغ ِ شاهنشاهی ست - که مرا بدور از اين مزخرفات ]  

   گفتگو با داريوش فروهر  

مريم فيروز از خود ، "کيا"و... می گويد   

محلهء افعانی ها در مشهد

 عکسهائی از رضا ميرپنج  

 

  عليرضا عصار : خاک خونين  

 

      کافران جه کسانی هستند؟

پير ِ احمدآباد 

 

  جليل بزرگمهر از خود و مصدق می گويد  

 يکی از مراسم ِ يادبود ِ "پوران بازرگان"   

سرود ی بياد چريک فدائی خلق مرصيه احمدی اسکوئی توسط زنان افغانی

عکس و فيلم از تظاهرات دانشجويان شيراز در اسفند 86      

  ابراهيم يزدی : "هويدا اعدام نشد ، اورا کشتند تا حرف نزند"

 

 مرگ شب (همراه  با صدای ِ "داريوش")

قتل های زنجيره ای    

 

 " تغيير جنسيت دادن يا مُردن " ( به فرانسوی وفارسی)

 

درگيری روز 7 بهمن 86 در کوی دانشگاه تهران

16 آذر 1386 - اوين ، دانشجو می پذيرد !

خاوران ( با شعر ِ "آخربازی " شاملو و "گل لاله" شهريار قنبری )

  منصور اسانلو (آزادی فرا خواهد رسيد)

   همجنس گرائی در ايران ( به فارسی و انگليسی ، با زيرنويس ِ فرانسوی )

رسول نجفيان : رسمه زمونه  (به  ياد مردم زلزله زده بم)

 " تو فضايه شهر تاريک / وقته شورش ميشه نزديک "

 

 

مردم متحدهرگز شکست  نخواهند خورد ( سرود "برپاخيز" - شيلی )

   گيسو شاکری    1   2   3   4   5   6   7    8    9  

  گيسو شاکری: ناتوان می مانی از رفتن ،  ناتوان می مانی از گفتن ...

آخرين روزهایِ تبعيد

 تظاهرات معلمان

 ( اسفند 85 )  

 1    2

سياهکل 49 / 22 بهمن 57

 

فيلمِ دفاعياتِ خسرو گلسرخی در بيداگاهِ شاهنشاهی

   محسن نامجو : اگر تنهاترين تنها شوم

زندگينامه ، صدا ، عکس و فيلم در بارهء مصدق  

    1   2    3   4  

 

سرودِ [ روسیِ ؟ ] حزب توده

     يك با يك برابر نيست

   درد غربت

   داريوش: آهای جوون !  (سرودهء: مينا اسدی )    1     2     3

   داريوش : سقوط

  سرودِ کارگر و سرمايه دار

شهريار قنبري :  گُلِ لاله ( لالا لا لا ديگه بسه:     1- نمایِ   غيرِ سياسی  

 

   بزن باران  !   1   2

داريوش : دوباره می سازمت وطن ! (سرودهء : سيمين بهبهانی )

    سخنرانی ِ " شهلا لاهيجی " در کنفرانس ِ برلين     1   2   3   4

 

 

 با ياد اکبر محمدی

 

 

  بيدادِ اعتياد ( گزارشی به زبانِ فرانسه )

 فيلمی کوتاه از " افتخارآميز " ارتشِ " زپرتیِ " شاهنشاهی

فرق بين آدمها 

 

 

 

  گلپونه ها (بم)

 

گفتگویِ با " اردشير زاهدی" در موردِ روابطِ ايران و آمريکا

 

 

امير عباس هويدا در زندان ( به فرانسه ، انگليسی و فارسی )

 

  شاه و اطرافيانش   ( به فارسی ، انگليسی ، فرانسه ، ترکی و آلمانی )   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    13   14    15   16  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27    28