در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mercredi, 13. mai 2020   

     

علينقی وزيری          حميد متبسم ( تار و سه تار )         فرامرز پايور : سنتور ( تنبک : محمد اسماعيلی ، آواز: شجريان ، ويولون : ابوالحسن صبا ، حسين فرهادپور)          جواد معروفی  

 آخرين شعرخواني سياوش کسرايي      فروغ فرخزاد : نگاه کُن !         فريدون مشيری : ما همان جمع ِ پراکنده       " ثمين باغچه بان " از خود و کارهايش می گويد      ده شب شعر در انستيتو گوته ، مهرماه ۵۶

 

      سرود ِ "ای ايران ..." به گونه ای که بر "خاک پرستان" خوش نخواهد آمد ...        "بجنگ تا بجنگيم"(تقديم به دانشجويان زنداني)                حميد اشرف

زويا ثابت         حسام الدين سراج       صديق تعريف                 عبدالحسين مختاباد            محمود كريمي   

  

 قمرالملوک وزيری           پريسا : از خون ِ جوانان ِ وطن لاله دميده               ترانه هائي از : نوذر پرنگ              تصنيف هائی از عارف قزوينی ( با صدایِ شهرام ناظری ، محمد رضا شجريان)           عبدالوهاب شهيدی 

 

  افسانه صادقی             ترانه هائی از حسين منزوی (باصدای ِ : داريوش و محمد نوری)         محمد نوري        مهرپويا 

  ناصر وحدتی (محلی-گالشی)      احمد عاشورپور      موسيقی ِ «بندری»  1   2   3   4   5   6   7   8   9    10                منير وکيلي          1   2    3    5         

 

 موتسارت       شوبرت     لوريس چکناوريان

 ترانه- سرودهای ِ فيلم ِ "علی سنتوری" (با آوای ِ : محسن چاووشی)