در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr           

هرآنچه در " آوا " می آید  از ديگرانست  و اشکالاتشان ، بالطبع ، از آنانست  ـ نه از من .

آوا                     حميد متبسم

 

   ( تار و سه تار ) 

     1     2 ( با : شهرام ناظری )            4 (با : صديق تعريف - خراسانی )      5 (با :  پريسا )     6 (با : پريسا )       7 (با : بهنام سامانى )        8 ( با : سيما بينا )        9 (با : پژمان حدادى، حسين بهروزى نيا)     10      11    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free counter and web stats