در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018

هرآنچه در " آوا " می آید  از ديگرانست  و اشکالاتشان ، بالطبع ، از آنانست  ـ نه از من .

آوا                

 

  حميد متبسم ( تار و سه تار )

علينقی وزيری

 

 پويان عبدُلی ( تار )

  فرامرز پايور : سنتور ( تنبک : محمد اسماعيلی ، آواز: شجريان ، ويولون : ابوالحسن صبا ، حسين فرهادپور)
      سازهایِ سنتی :     تار   جليل شهناز  1  2   3   4     دف    1   2   3   4      نی   حسن کسائی  1  2      سه تار      احمد عبادی   1   2    3   4   5      تنبک      تنبور   1   2   3             سنتور     ورزنده   1   2

  روح الله خالقی

 

  جواد معروفی : خواب های طلائی     ژيلا     کوکو     رويايِ شيرين و...

 

  پرويز ياحقی      سه تار :    برومند   صُفوت     دفتری      طلائی    لطفی