xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      mercredi, 19. juillet 2023   

                   

                                   

    ۱  ۲  ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷

در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...
  اسنادی  از پرویز یعقوبی و سازمان مجاهدین خلق  ایران  فعالیت های صنفی - دموکراتیک 852 و .ت. ستيس ( برگردان : حميدعنايت): فلسفهء هگل ـ اخلاق احتماعی
   792. يکم آذر (صورتجلسهء نشست ِ  احمد کسروی با "پاک دينان")، 1323     793. حسينقلی سررشته - خاطرات من (يادداشتهای1334-1310): توطئهء ربودن و قتل سرتيپ افشار طوس  801. ناصر پاکدامن : دربارهء "اشك تمساح" (مقاله ای ناشناخته از صادق هدایت )
    779. آلبرت اينشتین : در بارهء آزادی (آزادی دانشگاهی، فاشيسم و علم، آزادی ، روش های نوين تفتيش عقايد،حقوق بشر)  782. ایرج هاشمی زاده: حزب توده ايران به روايت حزب توده ايران ( در مسير انقلاب / پا به پای روزنامه "نامهء مردم" ، ارگان حزب توده ايران) 790. محمد مختاری : بررسی شعارهای دوران قيام + قدسی قاضی نور : کتابهای درسی جدید

 گفتگوی "ويدا حاجبی" با"ناصر پاکدامن"   در بارهء 16 آذر و جنبش دانشجوئی

 775. محمد مختاری : شوراهای شهر (استقبال یا عدم استقبال ؟)
اعلامیهء رفع تبعیض زنان + اسنادی از قوام السطنه ، تقی زاده و خلع سلاح مجاهدین و فدانیان  755. ضياءالدین شادمان : هویدا و مسجد جمکران ("ایران شناسی" ، سال 16 ، شمارهء 2 ، تابستان 83) غلامحسين صدیقی : در بارهءانحلال مجلس و رفراندوم ("ایران شناسی"،سال ِ18 ، شمارهء 2 ، تابستان 85)
738. انديشهء نو ، شمارهء 3 ، 10 بهمن 1327 (با نوشته هائی از: خلیل ملکی، محمدعلی خُنجی، نيما ،زاوش، محمود نوائی، حسين ملک،مارکس،س.شرار،  قندهاريان، فريدون توللی ، انورخامه ای) 741.  1. يادوارهء "نيوشا فرهی"

 2.  "بولتن اطلاعاتی " در رابطه با خودسوزی  و مرگ ِ  " نيوشا فرهی

747. خ. کیانوش : يک خانواده و دو کودتا ، يک سرنوشت + سند رابطهء سيد ضياءالدین با انگلیسی ها + سندی در بارهء " پيکار"
733."انديشه نو" ،شمارهء 1، 15 آذر 1327 (با نوشته هائی از: خلیل ملکی، زنجانی ، نيما ، زاوش ، محمود نوائی ، حسين ملک ، مارکس ، س.شرار، نادرپور ، انورخامه ای) 735.اندیشه نو ، شمارهء 2 ، 10 دی 1327 (با نوشته هائی از:زنجانی،قندهاریان،  رحمت الهی،فضل الله گرگانی،ابراهیم گلستان، حسين ملک، نادرپور، انورخامه ای) هايده مُغيشی : فمينيسم پوپوليستی و "فمينيسم اسلام" ("کنکاش" ، شمارهء13 ،پائيز76)
724. هلن کروليش- قاسملو (برگردان:شيدا نبوی): معمایِ قاسملو   725. شيدا نبوی: آبادان ، 28 مرداد 1357 ، سينما رکس 726. رضا : مرثيه ای برای [محمد] جعفر [پوينده]

617. کشتار در تابستان 67 (پنج گزارش)

720. م. رها : سنگ شدگان زندان زنان   721. مهدی اصلانی: کلاغ و گُل سرخ (خاطراتی از زندان و کُشتار ِ 67)
711. آرامش دوستدار : نوسازی نادانی برای نادانی نوخواه 712. علی [اصغر] شيرازی : قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و واقعيت حکومت   716. مهدی بازرگان (برگردان :فرهاد مرندی نيا) : آينده هولناک است
  651 . ابوالفضل قاسمی : قرباتيان استعمار در ايران 653.انورالسادات : سرزمين من مانند قلب من بروی ايرانی ها باز است / شاه بروايت هيکل / علی امينی : نا اميدی از جوانها مرا به ميدان کشاند / فروهر امريکائی   660. مهدی پرهام : استعمار ماوراء نو / استعمار مافوق نو / فرهنگ سکوت / خود سانسوری
647.  برچيده هائی از کتاب ِ "25 سال سانسور در ايران " 649. "قصهء پُر عصهء" اسماعيل پوروالی 650. هوشنگ گلاب دژ : گذری در کتاب ِ  "خاطرات  ابتهاج "

  635. مصدق از نگاه ِ "تاج الملوک" 

639. موريس دو ورژه : سلاحهای ِ پيکار / استراتژیهای سياسی   642 .چند نوشته از "محمود عنايت" در بارهء مصدق ، شاه و علم

572-  ماکياول ( شرح حال / فلسفه سياسی ) 

579- کريم حقی : سخنی چند با آقای مهدی سامع 633- صفر قهرمانی در بيدادگاه شاه

546-  خ . فروغی  :  نقدی  بر کتابِ "شعبان جعفری "

556 - در نشستی با  يوسف اردلان 

  (1)   ( 2)   (3)

 

558- نمونه هائی از سرمقاله هایِ حسين فاطمی در "اخترِ امروز"

 

511-پوراندخت سلطانی : [ کيوان ] مردی که شب به سلامِ آفتاب رفت

537 - خليل ملکی     1- تراژدی قرن ما (9 مقاله از "ملکی" )؛       2 - حسين ملک: برادرم خليل ملکی 

 541- حسين مکی:  جنگهای ِ تنکابن يا خاتمهء  نهضت جنگل
495 - " جبههء ملی (سنجابی  ،  بختيار )  در رابطه  با جمهوریِ اسلامی"  502- ژوزوئه دو کاسترو (با برگردانی : منير جزنی )  : "تابو" یِ گرسنگی  510-  شاهرخ مسکوب : در مقامِ دوستی [ با "مرتضی کيوان" ]

465 - جهان وهم آلود پنداربافان حرفه ای (درنقدنوشته ای از علی شريعتی )

  

477 -  اسماعيل پوروالی: دنيا را آب برده ... و چشته خورده ها را خواب ! 486 - اسنادي از  پرويز يعقوبي :  در رابطه با  "مجاهدين" 
 455 - بخشی از خاطرات "اکبر محمدی"  456 -   "صحنه هائی از رويدادهایِ 18 (به نقل از کتابِ "انديشه و تازيانه"  خاطراتِ اکبر محمدی " )  461- گوشه هائی از زندگیِ "فلاکت بارِ" خاندان پهلوی
445 -   ابراهيم خواجه نوری :   1- مدرس و نخست وزيریِ سردار سپه 2- مدرس و جمهوريت  3- مدرس برهم زنندهء جمهوريت  4- مدرس و مظفريت  446- مهدی بازرگان  :   " انقلاب ما به کجا می رود؟ " -447   دفاعيهء امير انتظام از زندان اوين +  پاسخِ "رضا براهنی" به امير انتظام + بازرگان : شورایِ انقلاب در جريانِ کارهایِ امير انتظام و ميناچی بود.
416- مصطفی رحيمی:"چه عواملی در سقوطِ مصدق اثر داشت ؟" + حشمت شهرياری:  " آيا هويدا [...] بهائی بود؟" 419-  ابوالحسن بنی صدر  : "جلسهء تاريخیِ 25 اسفند 1359" + اعلاميهء سنجانی و اصلاحيهء خمينی + قره باغی : قضيهء پيغامِ خمينی و پيامِ فروهر    429-    "مصاحبه با رفقا حسين روحانی و تراب حقشناس پيرامون تماسِ  [مجاهدين] با آيت الله خمينی در نجف"

405-روابط ِ شاه با قوام ، علی امينی و تيمور بختيار   

406- ساواکِ درونمرزی و  برونمرزی

 +  گفتگو با سه رئيس ساواک 

408- احمد جعفری عليزاده  (تکثير از :        "کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی") : بيادِ شهدایِ سی ام تير
 399- آيا احسان طبری پيش از مُردن ، مُرده بود؟" + مرگ احسان طبری + فريدون کشاورز: آيا احسان طبری راحت شد ؟  403- تاثير نخست وزيران انگليس بر ايران 

404 - شاه و جبههء ملی ( روابط با مصدق ، مکی و سنجابی ) 

386- مصدق در لغت نامهء دهخدا 391- برچيده هائی از کتابِ  بيش ازحد "مهربانهء" علی دشتی در موردِ رضا ميرپنج    397- رحيم شريفی : چرا بختيار به ميدان آمد ؟!  +  ابراهيم يزدی : سياست"هويج و چماق ِ" بختيار !  (همراه با نامه ای از حسن نزيه )  + ا.ع. تافته :  چه گسی بختيار را نخست وزير گرد؟ (روابط تيمور بختيار با شاپور بختيار)  
365- چهار جناحِ جمهوری اسلامی ( دهه هایِ 1360 و  1370)   378-  شيرين سميعی : ... با مصدق "در خلوتش" (همراه با عکسهائی نادر از او) 383- شيرين عبادی : جامعهء مدنی و قوهء قضائی
360- " بولتن اطلاعاتی " در رابطه با خودسوزی  و مرگ ِ  " نيوشا فرهی  

361-  غلامحسين صديقی  :     "مفتاح ... جاسوسِ انگليس در دولت مصدق"  

 

 

 

362-  سخنان  ژنرال هايزر    

  340- مسعود بهنود : جبهه بی مصدق و مصدق بی جبهه ؛ حسين مکی : مصدق را اصرار ِ من به سياست کشاند . 350- بخشی از کتابِ "خيانت به اميدِ "  ابوالحسن بنی صدر : گروگانگيری 

 

 

 

352 -  يادداشتهای خصوصیِ " يپرم خان" : از انزلی تا تهران  

  334-    قيام افسران خراسان   335-زياد ابو عمرو : جنبش حماس / علت وجودی ، موقعيت و خطر آن   337- سفر هايزر و ملاقات با مخالفين رژيم شاه 
 331- زمينه های تاريخی اختلافات ايران و عراق  332- تصويری از  زندگی ِ داريوش فروهر     333- ايران در دورهء جنگ جهانی اول 
  328- اصغر آقا ، شمارهء 75 ، 17 مرداد 60 ( اندر حديثِ فرارِ بنی صدر و رجوی)   329- مصطفی رحيمی: در حکومت جمهوری  حاکميت برچه پايه ای استوار  است  ؟    330- زندگينامه و نظرکاه هائی در موردِ مظفر بقائی  
321 - به کارگران جهان ، به همه اتحاديه ها و سازمانهاي مترقي / هجوم به اعتصاب ما را محکوم کنيد / اطلاعيه سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ( با  ترجمهء فرانسوی )  322- " ديوارنوشته هایِ انقلاب "  

325- باقر پرهام : ماکس وبر و نظريهء قدرت   

  303 -  بخش هائی از کتابِ شاپور بختيار : سی و هفت روز  ، پس از سی و هفت سال   309-سعيد نفيسی :  تاريخچه ای از روابطِ ايران و انگليس  310.روابط ايران و روسيه تزاری و امتيازاتی که روسها در ايران تحصيل کرده اند

  292 - اسکناس هايِ دورانِ پهلوي (... و آخرين " وليعهد " او : خميني )  

 294- همسرانِ رضا شاه 

299 - روزشمارِ کودتا [ي 28 مرداد 1332]   

  283- عباس زمانوف : شناختِ جليل محمد قلي زاده     286 - احمد کسروي :  تاريخچه شيرو خورشيد      291- چند مقاله از  روزنامهء "شرق" : كامبيز توانا: اعطاي نخستين نوبل / محمد قراگوزلو : نگاهي به جغرافياي تاريخي خليج فارس   نامي براي تمام فصول / اميد پارسانژاد: واقعه توپخانه /  كامبيز توانا : والت ديزني /  بهزاد كريمي : مروري بر حادثه " بلواي نان" در 17آذر ۱۳۲۱ : قوام ، گشنمونه / اميد پارسانژاد : آرتور ميلسپو  
  270 - پُرسش و پاسُخ [ با ايرج اسکندری ] در کليسا 274 -   محمود محمود : اثرات شوم قرارداد 1907 در ايران 

  277-   محمد ترکمان : اسرارِ قتلِ رزم آرا 

  1   2   3   4 

260 - ران هُلوی ( با برگردانیِ : سروس شهرزاد) : فراماسونی چگونه بوجود آمد ؟     261 - احسان طبری : بررسی شرايطِ ظهور و مراحلِ رشد و مبارزه و خصايص تاريخی حزبِ تودهء ايران   262-گفتگویِ علی لطفی با محسن  ميرزائی در بارهء : تاريخچهء قزاقخانه و قزاق ها  

  255 - ويژه نامهء پروانه اسکندری (فروهر)     

 

  258 - اسمعيل پوروالی : رويایِ " به آذين"     259 - جلال فرهمند : دروازه هایِ دارالخلاقهء طهران 
  239 -    افشِن متين : دربارهء تاريخ بيست سالهء کنفدراسيون     ؛ بياسن تبال: بيانيهء کنفدراسيون محصلين ايرانی دراروپا ؛ برگزاری کنگرهء هالدبرگ (مصاحبه با بهمن نيرومند)     248 - تاريخچه تکامل پرچم ايران /  آرش داور : سير تحول پرچم ايران 253 - [ وزيرِ] تخمِ مرغ دزدِ...  [ دولتِ هويدا و جمشيد آموزگار]  

218- جهانگير آموزگار: نفت خليج و اقتصاد جهانی   

229 - خسرو شاکری : پيشينه هایِ جنبشِ انجمنين 

235- محمد آصف جوادي : شعر مشروطيت ايران و افغانستان   

206-"ميشل فوکو و انقلاب اسلامي ايران"   

209 - محمد احمدي موحد : ويژگيهاي جمعيتي ، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي با تأكيد بر "مهاجران افغاني در ايران"

212- پرواز بی فرود ايرباس  

191- کاشاني و نهضت ملي شدن نفت  

193- روزشمارِ 18 تير: پنج روز  پُرتلاطم و روزششم  

203- لايحهء نظام صنفي کشور  

 يادمانِ خليل ملکی  

  

  181 -   انقلاب گيلان  و قيام  جنگليها     (مقدمهء اسماعيل رائين بر يادداشتهایِ ميرزا اسماعيل جنگلی)     1    

 182- تروريسم ِدولتيِ پهلوي (جزني و ...) 

 169- ژاک پيرن (برگردان : رضا مشايخي ) : عهدنامه ورساي و ايجادگروههاي سياسي در اروپا     170 -  کحال زاده : يکي از رازهاي مهم جنگ بين الملل اول

172 - خشونت عليه مخالفان / همه عليه خشونت [ قتل هاي زنجيره اي ] وقايع ايام کانون نويسندگان ايران : نويسندگان آماج خشونت     (۱)   (۲)  

158- مدرنيته را در بشقاب به هيچ ملتي تعارف نمي‌كنند  (گفت‌وگو با داريوش آشوري

159- دنيا : زنان افغانستان درسراشيب تاریخ  

 162- بخشي از کتابِ      "پدرم ستارخان" بروايتِ دخترش
  144- شاهين فاطمی : در رثاء يک سرباز [ارتشبُد اويسی]       فرشاد بهرامی : مفسدين فی الارض و محاربين با خدا

 145   يرواند آبراهاميان (ترجمهّ لطف الله ميثمی ) :  كودتاي 28 مرداد 1332 در ايران  

  155- محمد گُلبن :  "سه نامهّ منتشر نشده از دکتر محمد مصدق"

 

134- خانه ملت: فرهنگ لغات پارلمانی  

  139- هُما ناطق : سرکوب جنبش دانشجوئی (زمان نو، شمارهء 10، آبان  1364 )  140- دوبرچيده از "گونه گون" ،  نشريهء انجمن تاکسيران [پاريس ] :  مظفر : اول جايمان را بجوئيم ، بعد پايمان را بگذاريم/ مرتضی: مليجک (عزيزالسلطان) 
119. "عريضه"ای از "علم" به "شاه" (با پيشگفتاری از علينقی عاليخانی)   127-  محمد گُلبن :  دو نامه از ايرج ميرزا و سه نامه از مصدق محمدعلی موحد : کودتا و وصايای مصدق / حسن نراقی : دگماتيسم و جزم انديشی ما  132- م . دهنوی :  چند سند منتشر نشده از دکتر محمد مصدق  
108. ناصر پاکدامن : آزادی انديشه 109. پيشگفتارهای  ِ مجموعهء  "روزشمار ِ انقلاب ِ اسلامی" 110. پايان ِ زنده گی ِ شاه
93. احمد فاروقی / ژان  لوروريه : چشم وگوش ِ شاه [ساواک]   100. ناصر پاکدامن : دربارهء قتل کسروی (در حاشيهء قصيهء سلمان رشدی و کتابش)  104.  هما ناطق : مسألهء زن در برخى از مدونات چپ (از نهضت مشروطه تا عصررضاخان)

87. Homa Nategh :

Le Journal Ganoun (1890-1907) 

89. فرانتس فانون / عليرضا ميرسپاسی : دربارهء فرهنگ ِ ملی  91. احمد اشرف / علی بنوعزيزی (برگردان: منوچهر پورمصلح) : حکومت ، طبقات و شيوه های بسيج در انقلاب ايران
80 -  کتابشناسی ِ مصدق ، نهصت ملی و نفت ( به فارسی و زبانهای ِ ديگر ) 81- ابوالفضل قاسمی : اليگارشی يا خاندانهای ِ حکومتگر ِ ايران ( 2- خاندان اسفندياری)      86. عبدالحسين نوائی : گشايش اولين مجلس  شورای ملی + مجلس اول نخستين بودجهء ساليانه  کشور را چگونه تصويب کرد
72. "مجاهدين انقلاب اسلامی " : نقش نيروهای داخلی ، سمتگيری و عمکردشان در انقلاب 74.  مايکل فاستر : شرح ِ حال  و فلسفهء سياسی ِ سيسرون

  79 - تراب حق شناس : بازرگان ، آئينهء اوج و افول ِ بورژوازی ِ ايران

+  16 سال آشنائی با بازرگان 

 
  66. م. صبا : راستگرائی و فاشيسم در آمريکا (بررسی علل و ريشه ها) 69. دو نوشته از "ناصر پاکدامن" : 1. (با "کوچک اصفهانی") : کاشان ، قزوين ، همدان در  صد سال پيش ؛ 2. گفتار سياسی خمينی : حزب الله  رحمت ، رحمت و معرفت الله    70. ناصر پاکدامن :  صعود آن موعود اصولی
  " ياد و يادواره " های نشريه " آزادی" از "رفته گان" 59-  همنشين بهار : خاطرات ِ خانهء   زندگان       (850 کتاب و مقاله درمورد زندان) 65 . ناصر پاکدامن : روزنامه گردی
50.  نوذر دماوندی : از وفات ِ يک "امام" تا وفات ِ يک "امامزاده"    53. عليرصا نوری زاده [؟] : داريوش فروهر "بينانگزار جماعت اوباش حزب الله"   54- حسين فاطمی : نوشته های زندان و مخفيگاه
   47.  بختيار: شوروی مخالف سلطنت در ايران نيست   48. احمد بنی احمد: "برگزيده ای ازنامه های ارتشبد فريدون جم" 

  49.  ابراهيم فخرائی : عوامل جنبش مشروطه  (1حوادثی که ملت را به پيروزی رساند/  محمد عليشاه مخالف مشروطيت     

 2- مخالفين حکومت ملی در گيلان      /  چگونگی آغاز جنبش) 

38. جلال آل احمد : قضيهء انشعاب و خليل ملکی  40. ابوالفضل قاسمی : قربانيان استعمار در ايران (جلد 1)          از "ابوالفضل قاسمی" اين دردر "گاه روزانه ها ..." آمده است : 351 - ابوالفضل اليگارشی يا خاندانهای حکومتگر ايران( 2.  خاندان اسفندياری)       46. - حسن نراقی : کاشان در آغاز جنبش مشروطه
  28. برچيده هائی از کتاب " علی اصغر حاج سيد جوادی " در بارهء " پيام انقلابی محمد ابن عبداله "  :  طلوع انفجار يا پيام و پيام آور

 

 
  35- پل ساموئلسن: علمِ اقتصاد به چه درد می خورد؟

  

37. جلال آل احمد : روشنفکر چيست ؟  کيست  ؟
8-  احمد کسروی :  عطسه به صبر چه ربط دارد ؟ 18 - پيشگفتارهایِ حميد عنايت بر کتابِ "سياستِ " ارسطو   20- کودتای 28 مرداد  و شکست نهضت ملی و استقرار ديکتاتوری نظامی در ايران ("مسئوليت " جبهه ملی " ... و "حزب توده " در شکست نهضت ملی ايران")

بالای صفحه