در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

           m.ilbeigi@yahoo.fr                                                lundi, 19. août 2019 

   82

     تاريخی / متفرقه

  1. آخرین نطق سالوادور آلنده

  2. آشنائی با ایرانیان یهودی  • عزیز دانش راد : یهودیان در ایران باستان 

  3. آگاهی ، عبدالحسین  : تاریخ احزاب سیاسی در ایران

  4. آمار دارالخلافهء ايران (اسنادی از تاريخ اجتماعی تهران در عصر قاجار) . سيروس سعدونديان - منصوره اتحادیه (نطام مافی)

  5. آمیر ، پل (برگردان : ذبیح الله منصوری) : حسن صباح ،    1    2   3

  6. آلمانی ها در ایران: نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسه. الیور باست. ترجمه حسین بنی احمد.  

  7. آوریانوف و همکاران : تاریخ عصرجدید - جلد دوم

  8. ابن اسفندیار :تاریخ طبرستان   1     2

  9. ابوبکر نَرشَخی : تاريخ بُخارا

  10. اساطیر و افسانه های ِ ایرانیان ارمنی  

  11. اوليانفسکی ، ر : مسائل  معاصر آسیا و آفریقا 

  12. ایران در دورهء جنگ جهانی اول

  13. باهنر ،محمد جواد  / علی اکبرهاشمی رفسنجانی: ایران در عصر بعثت  

  14. بخشی از کتابِ « لو دوکا Lo Duca  » : تاریخِ سینما

  15. بهمنش  ، عطاء الله : تاریخ شفاهی مطبوعات ایران

  16. بیهقی دبیر ، ابوالفضل محمدبن حسین : تاریخ بیهقی

  17. پارسی ، آرشام  : پیشینه پرچم هزاران سالهء ایران

  18. پیرن ، ژاک  (برگردان : رضا مشایخی ) : عهدنامه ورسای و ایجادگروههای سیاسی در اروپا   (۱)  

  19. پیرنیا ، حسن . ایران باستانی    1    2   

  20. تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در دورهء معاصر (از آغاز سلطنت قاجارها تا پايان نخستين جنگ با روسيه)

  21. تاریخ ایران زمین(تاریخ ایران از دورترین دوران تا سال 628میلادی)

  22. تاريخ عصر جديد ( ازانقلاب انگلستان تا کمون پاريس)

  23. تاريخ عصر جديد (از کمون پاريس تا انقلاب اکتبر)

  24. تاريخ ماد (ا.م.دياکونوف / برگردان : کريم کشاورز)     

  25. تاریخچه آموزش زبان و ادبیات كُردی در ایران

  26. تاریخچه تکامل پرچم ایران /  آرش داور : سیر تحول پرچم ایران

  27.  « تاریخ سیستان »

  28. تامر ، عارف  (برگردان : حمیرا زمردی ) : « اشتراکیت در جنبشِ اسماعیلیه - قرامطه» + مراتبِ دعوتِ اسماعیلیه - قرامطه 

  29. تقوی مقد ، مصطفی م : تاریخ سیاسی کهکیلویه

  30. پیرنیا ، حسن  : ایران باستان - جلد سوم

  31. جمالزاده ، محمدعلی : تاريخ روابط زوس و ايران

  32. حاجبی تبريزی ، ويدا : دادِ بی داد (نخستين زندان سياسی زنان 1357-1350 )   1    2

  33. خامه ای ، انور  : پان تركیسم وارزش علمی وتاریخی آن

  34. خاورشناسان فرانسوی : تمدن ايرانی

  35. خنجی ، امیرحسین  : تاریخ ایرانزمین

  36. خنجی ، امیرحسین  : نهضت مساوات طلبانه بابک   خرم دین  

  37. دانشگاه تهران ( گذر از فرمانبری به استقلال ــ  و بالعكس )

  38. دانشنامهء ایران و اسلام : آذربایجان و زبانِ آذری

  39. دریفوس ،  روبرت  : بازی شیطانی 

  40. دورانت ، ویل  : تاریخ ِ تمدن     جلد اول   1   2   3   4    جلد دوم  1   2   3    جلدسوم   1   2   3    جلد چهارم    1   2   3   4     جلد پنجم    1   2   3   4    جلد ششم      1   2   3   4    جلد هفتم    1   2   3   4    جلد هشتم    1    2    3   4     جلد نهم   1    2   3   4   5   6     جلد دهم    1   2   3   4   5   6     جلد یازدهم    1    2   3   4

  41. راسخ ، نرگس  : زنان دوره ی هخامنشی 

  42. راوندی ، مرتصي : حکومتِ هخامنشيان     1- ايران در عهدِ هخامنشيان           2- وضع اجتماعی و اقتصادی ملل در دورهء هخامنشی

  43. راوندی ، مرتضی : تاريخ تحولات اجتماعی

  44. رائین ، اسماعیل : فراموشخانه و فراماسونری در ایران    1    2

  45. رناسی ، احمد  : فراگشایی  تاریخ معاصر ایران   1   2   3   4   5   6 

  46. زرین کوب ، عبدالحسین : دو قرن سکوت

  47. زعیتر ، اکرم  ( هاشمی رفسنجانی) : تاریخچهء فلسطین

  48. زمینه های تاریخی اختلافات ایران و عراق

  49. سفری ، محمدعلی : تاریخ  شفاهی مطبوعات ایران

  50. شرح حال کلنل محمدتقی خان پسيان

  51. سیاسی ، علی اکبر  : دانشگاهِ تهران و گذشتهء آن

  52. شهبازی ، عبدالله  : جُستارهایی از تاریخ بهائی گری در ایران 
  53. شهبازی ، عبدالله  :«پنهانكاری انگلیسی»و اسرار دو كودتا

  54. صفا ، ذبيح الله : سرگذشت سه هزار و پانصد سالهء ايران

  55. طبری ، محمد ابن جریر  : تاریخ طبری یا تاریخ‌ الرسل‌ و الملوك   1‌    2    3   4   5   6    7   8    9    10   11   12   13   14   15   16

  56. علیزادگان ، امیر ‌ : تاریخچه‌ تئاتر در تبریز 

  57. غفاری ، فرخ  : ناریخِ سینمایِ ایران

  58. عکسهائی از پایان قاجار تا کودتای دست نشانده گان استعمار

  59. فرهمند ، جلال  : دروازه هایِ دارالخلاقهء طهران 

  60. قاسمی ،  ابوالفضل  :سه قهرمانِ ضدِ استعمارِ

  61. قیام افسران خراسان

  62. کحال زاده : یکی از رازهای مهم جنگ بین الملل اول

  63. کسری ، نیلوفر  : فعالیت مدارس فرانسوی در ایران

  64. کوزمیجوف و همکاران : تاریخ عصرجدید - جلد سوم

  65. گیلانی ، شیخ علی  : تاریخ مازندران

  66. لوموند دیپلوماتیک : رویای شکسته شده سالوادور آلنده

  67. ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری

  68. متین ، افشِن  : دربارهء تاریخ بیست سالهء کنفدراسیون     • بیاسن تبال : بیانیهء کنفدراسیون محصلین ایرانی دراروپا • برگزاری کنگرهء هالدبرگ (مصاحبه با بهمن نیرومند)  

  69. محجوب ،  محمد جعفر  : شهریار و شهر ِ یاران

  70. مِسکوب ، شاهرخ  : تاریخ نویسی و استنباط دینی از تاریخ

  71. مظاهری ، علی اکبر (برگردان : عبدالله توکل) : خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام    1    2

  72. نوری اسکندری ، اسدالله : تاریخ خانواده اسکندری

  73. ناجی ، مهدی  : پايان تمدن کاريزی درايران

  74. نعمانی ، فرهاد : تکامل فئوداليسم در ايران

  75. نفیسی ، سعید : بابک خرم دین ، دلاور آذربایجان

  76. نیویورک تایمز : چگونه سیا آلنده را هدف گرفت       

  77. محمد جواد باهنر / علي اکبرهاشمی رفسنجانی: ايران در عصر بعثت

  78. م.ح.کوير : انقلاب شوروی

  79. نهرو ، جواهر لعل (برگردان : محمود تفضلی) : نامه های پدری به دخترش

  80. هایزر ، آرنولد  (برگردان سیمین دانشور): تاریخ اجتماعی هنر /  تمدنهای شهرنشینی شرق باستان

  81. هُلوی ، ران  ( با برگردانیِ : سروس شهرزاد ) : فراماسونی چگونه بوجود آمد ؟ 

  82. یاسمی ، رشید  : تاریخ کُرد ؛ • تحقیقات علماء درخصوص لفظ کُرد      (۱)   (۲)

   

 •