xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

                 

                                    
    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲   ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷
در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...
400- سياوش کسرائی : از قُرُق تا خروسخوان     
  397- رحيم شريفی : چرا بختيار به ميدان آمد ؟!  +  ابراهيم يزدی : سياست هويج و چماق ِ بختيار !  (همراه با نامه ای از حسن نزيه )  + ا.ع. تافته :  چه گسی بختيار را نخست وزير گرد؟ (روابط تيمور بختيار با شاپور بختيار)  

398- جلال خالقی مطلق :  ذبيح الله صفا

 

 399- آيا احسان طبری پيش از مُردن ، مُرده بود؟ + مرگ احسان طبری + فريدون کشاورز: آيا احسان طبری راحت شد ؟ 
   394 - اشرف دهقانی : "فرار از زندانِ قصر" در روايت غيرواقعی / حقايقِ ناگفته در رابطه با فرارِ من از زندان    395- چکامه سرايانِ امروزِ تاجيکستان

396- علی اکبر سياسی : دانشگاهِ تهران و گذشتهء آن  

 

391- برچيده هائی از کتابِ  بيش ازحد "مهربانهء" علی دشتی در موردِ رضا ميرپنج  392-دلارام مشهوری : اقليت هایِ مذهبی در ايران 393 -  افراشته : کمدی خودکشی   
388- جلال گنجه ای : چرا لعنت بر خمينی؟   389- عبدالحسين زرين کوب : قلمرو عرفان 390 - ناصر پاکدامن : بازهم در بارهء قتل کسروی
384- صابر امامی : حافظ و هويتِ فرهنگی ايران

385- محمد رضا روزبه : غزلسُرايانِ مشروطه 

386- مصدق در لغت نامهء دهخدا 387- يورگن هورلمان : آيا تلاشی اتحاد جمهوری شوروی دال بر پريايان يافتن سوسياليسم است [؟]
  381-  هُما ناطق : در معرفیِ يک سند  يا در مشروطهء مشروعه  382- فرزين غفوری : اسلامشناسی در ايران [مختصری از زندگیِ حميد عنايت ] 383- شيرين عبادی : جامعهء مدنی و قوهء قضائی
378-  شيرين سميعی : ... با مصدق "در خلوتش" (همراه با عکسهائی نادر از او) 379 - امير پرويز پويان : استحاله 

 

380- هما ناطق :  قربانيانِ دو نظام و يک فرهنگ  
375 - فريدريش انگلس / برگردان "ستخر " ( ستوان توپخانه خسرو روزبه) : سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی  

376 -  احمد کسروی : جنگهای ِ ايران و يونان

 

377 - چند عکس از : کاشانی، مصدق ، رزم آرا ، فدانيان اسلام ، مکی و ...
372- رحيم نامور : زمينه هایِ تاريخی انقلاب مشروطيت ايران  373-   ابراهيم صفائی :  چند سند  در مورد ِ " ميرزا حسينخان سپهسالار اعظم " 374 -  فريدون آدميت : مشروطگی از نظرگاه ملايان  

 

 

 

369- چند شعر از محمد زُهری 

 

370- رونالد گری (برگردان: م.ت.فرامرزی) : زندگی و زمان برشت   371- مهدی بازرگان : توحيد ، طبيعت ، تکامل
  366- صمد سرداری نيا : علی موسيو  (رهبر مرکز غيبی تبريز  )  367- خان ملک ساسانی : ترجمهء احوال سيد جمال الدين  اسدآبادی  368- نيما  : پنج مقاله در شعر و نمايش 

 

 363-روژه گارودی :   " چرا مسلمانم ؟ " 

 

 

364-   " قصهء منتشر نشده ای از ساعدی :  ميهمانی

365- چهار جناحِ جمهوری اسلامی ( دهه هایِ 1360 و  1370)  
360- " بولتن اطلاعاتی " در رابطه با خودسوزی  و مرگ ِ  " نيوشا فرهی

361-  غلامحسين صديقی  :     مفتاح ... جاسوسِ انگليس در دولت مصدق 

 

 

 

362-  سخنان  ژنرال هايزر   

357- عقيقی بخشايشی  : ... کاشانی مرد سياست  و دين 358- علی اکبر نيک خلق : تک نگاری 359-   جواد طباطبائی :  منحنی تحول انديشهء سياسی ِ  غزالی
354- بخشی از کتابِ"ادوارد براون " : تاريخِ مطبوعات و ادبياتِ ايران در دورهء مشروطيت 355-  سزان معمارِ هنر نقاشی 

 

 

 356 - داستانی از علی اصغر حاج سيد جوادی : دفترچهء کارپانتيه 

351- بخشی از کتابِ ناصر مکارم شيرازی : طرح حکومت اسلامی 

 

 

 

352 -  يادداشتهای خصوصیِ " يپرم خان" : از انزلی تا تهران  

353 پُل والری (برگردان :  پرويز مهاجر ) : مفهوم هنر   

 

بالای صفحه