در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018 

                                                                                    

                       
وارونه گوئی های ِ رفسنجانی را وارونه بايد خواند !پيش از اين بارها گفته ام که تصميم گيرنده و جانی ِ کبير و اصلی درايران رفسنجانی ست ـ بی آنکه اين گفته باری از دوش ِ جانی ديگر ( خامنه ای ) بردارد . خامنه ای ِ ابله ، " رهبری " ست که می خواهد داده های 1400 سال ِ پيش را درايران ِ امروز پياده کند و بنوعی می توان گفت که درگفته های ِ احمقانه اش " صادق " است . اما رفسنجانی ـ عليرغم عبا وعباده اش ـ ، مارمولک و سياستمداری ست که چهار دست و پای ِ " ماکياول " را از پس و پيش بسختی بسته است . شاگرد ِ کوچک ِ خمينی ( که خود قهار ماکياولی بود ) ، بعدها به نوعی استاد ِ " استاد " شد و خمينی بدون ِ نظر ِ او حتی آب هم نمی خورد !
خامنه ای هرآنچه که در کلهء پوک دارد ، " صادقانه " ، به زبان می آورد . اما رفسنجانی آنگاه که چاله دهانش را باز می کند ، درست آن می گويد که به آن اعتقاد ندارد و اين را به سياستمداران و تصميم گيران ِ " غرب " هم رسانده است و آنها به خوبی می دانند که می خواهد " خام خر کنندهء ملتش " باشد ( که ابدا خام و خر نيستند ) و با وارونه خوانی ِ گفته هايش ، پی به " پيام ِ رهبران ِ ايران " می برند .


نگاهی کنيم به اين :
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي - خارجي
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با شبكه‌ي خبري الجزيره با سوالات خبرنگار اين شكبه‌ي خبري عربي زبان پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران متن كامل اين مصاحبه كه بصورت سوال و جواب تنظيم شده است؛ به شرح زير مي‌باشد:

و با وارونه خوانی پاسخ هايش بيا بيم حقايق را :

سوال:
آقاي رفسنجاني اگر سخن خود را از تحولات عراق آغاز كنيم و شما آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
- من نگرانم از وضعي كه در عراق پيش آمده [...] حقيقتا يك فاجعه پيش آمده
يعنی : خوشحالم از وضع ِ پيش آمده وازاين بهتر نميشد .

اگر [ آمريکائی ها ] فكر مي‌كند كه در عراق مي‌توانند افراد دست نشانده‌اي پيدا كنند كه عراقي باشند، اما فرمان آمريكا را ببرند اين هم خيال خامي است.
يعنی نگران نباشند ، حتما پيدا خواهند کرد .

[ آمريکا ] بايد ابتكار كند، كه آمريكا نشان داده است اهل ابتكار نيست.
يعنی که هستند .

به كساني كه [... درعراق ] دوست ما هستند مي‌توانيم نصيحت بكنيم كه كمك كنند وضع از اين بدتر نشود. اوضاع از دست نرود. به شكلي قابل حل باقي بماند براي مدت ديگري كه ممكن بشود. از اين كارها مي‌توانيم بكنيم.
يعنی اگر با ما راه نيآئيد ، درست عکس اينها را خواهيم کرد .

اين كه ما نمي‌خواهيم آمريكا در عراق بماند، اين درست است. ما قطعا نمي‌خواهيم در عراق شرايطي باشد كه آمريكايي‌ها آنجا تشويق بشوند كه حضور داشته باشند.
اما فعلا بد نيست که بمانند .

ما فكر مي‌كرديم كه آقاي حكيم براي مردم عراق مي‌توانند مفيد باشند
اما نبود .

قطعا آقاي حكيم مخالف حضور آمريكا در عراق بود و ايشان حتما مسايل منطقه را مساله فلسطين، لبنان، مسايل عراق و افغانستان را اينها را مثل ما تحليل مي‌كردند.
پدر سگ تا پايش را از ايران بيرون گذاشت ، ديگر مثل ِ ما فکر نمی کرد !

سوال:
آقاي رفسنجاني نيروهاي آمريكا سابقا فقط در آبهاي خليج مستقر بودند، اما اكنون در عراق و افغانستان و حتي آسيا ميانه مستقر شده‌اند؛ آيا شما از اين نيروهاي آمريكايي نگران نيستيد؟
-اصلا نمي‌ترسيم. ما فكر مي‌كنيم آمريكاييها الان در محاصره ايران هستند.
يعنی واقعا در محاصره هستيم .

ما چرا بايد بترسيم.
يعنی شلوار ِمانرا واقعا خراب کرده ايم !

اين‌گونه نيست كه هميشه بترسيم كه حالا آمريكا اين‌جاست يا آنجا
يعنی : پيش از اين هم گفته ام که به " تِر ِکمون " افتاده ايم .

آمريكا ما را مي‌شناسد يادتان هست اواخر جنگ كه دست ما هم خالي بود، آمريكا در خليج فارس هر عملياتي عليه ما كرد، جوابش را همانجا ديد. حتي بدتر از آن را هم ديد.
اينجا ديگر ، به نوعی ، وارونه وارونه گوئی می کند : از يادتان نرود که چقدر از شماها را در لبنان و جاهای ِ ديگر با انفجار ِ بمب ها که نکشتيم! هرچه که دلتان می خواهد از ما بخواهيد ، اما از حکومتِ مان برنداريد که برای در حکومت ماندن به ملت ِ خودمان رحم نخواهيم تاچه برسد به شما .

علي اي حال، ديوانگي قدرتمندان مستبد، هميشه قابل توجه هست يك وقتي امام(ره) مي‌گفتند كه از گاو وحشي بايد ترسيد چون عقل ندارد، شاخ هم دارد. يك وقت ممكن است مزاحم بشود.
خداکند همچين روزی پيش نيآيد .

اسراييل اگر ديوانگي بكند آن چنان ضربه‌اي از ايران مي‌بيند كه براي سالها ديگر فراموش نمي‌تواند بكند.
واقعا ترسمان است که اسرائيل دست به چنين ديوانگی ای بزند .

وضع ما الان بهتر از هر زمان ديگري است؛ اين طور نيست كه از گذشته وضع بدتر باشد، هم كارهاي داخليمان بيشتره و هم در دنيا الان راهكارهاي بهتري در پيش راهمان هست
از وضع ِ مان نپرسيد که وحشتناکست !

آنها نمي‌خواهند ايران اين تكنولوژي [ اتمی ] را داشته باشد؛ بحث اصلي‌شان در حقيقت اين است و ما هم تصميم داريم اين را داشته باشيم و خواهيم هم داشت؛ كسي نمي‌تواند جلوي ما را بگيرد.
نمی خواهند داشته باشيم ، خُب نخواهيم داشت . قضيه حل شد ؟

از اين تهديدها كه ما نمي‌ترسيم چه مي‌توانند كنند؟
هرچه می خواهند بکنند ، بکنند ، اما بگذارند که بمانيم .

آمريكاييها [ ...] بايد به منافع خود و ملت‌هايشان توجه كنند
پس يقهء مارا رها کنند ومنافع ِ شان تامين !

ما مي‌خواهيم آمريكا شرارت نكنه عليه جمهوري اسلامي
اينجا ديگر وارونه نمی گويد .

سوال:
پيش گفته شد كه آقاي هاشمي رفسنجاني هياتي را براي گفت‌وگوي سري با آمريكا راهي اين كشور كرده است؛ اما مثل اين كه واشنگتن تمايل يا آمادگي براي انجام اين گفت‌وگوها ندارد، آيا شما اين چنين خبري را تكذيب يا تاييد مي‌كنيد؟
- كاملا دروغ است، مخلوق ذهن است و يا مخلوق جنگ رواني است. من الان مسووليت اين كارها را ندارم كه كسي را بفرستم و هيچ وقت هم انفرادي اقدام نمي‌كنم؛ اگر بنا باشد رهبري پيش از همه بايد در جريان باشند؛ ايشان تصميم بگيرند؛ نظام بايد تصميم بگيرد؛ آن موقع هم من نبايد بفرستم؛ آقاي رييس جمهور بايد بفرستند. به نظر همين شايعاتي كه با اهداف خاص خلق مي‌شود قبلا كه رييس جمهور هم بودم هيچ وقت كسي را تعيين نكردم كه با آمريكا حرف بزند.
بر پدر ِ دروغ گو لعنت !

سوال:
ايران چگونه با آرژانتين برخورد و تعامل خواهد كرد؟
- ما الان تلاشمان اين است كه مساله را مسالمت آميز حل كنيم؛ با انگليس صحبت مي‌شود، با آرژانتين صحبت مي‌شود، اگر ببنيم كه منطقي پشت حركت آنها نيست، طبعا ما هم دست خالي اين جور نمي‌مانيم؛ يك حركتي خواهيم داشت.
يعنی رها کنيد مارا وماهم هيچ غلطی نخواهيم کرد .

سوال:
چه كاري ممكن است كنيد؟
- اگر بگوييم كه لو مي‌رود؛ وقتي كه كرديم آن موقع معلوم مي‌شود.
يعنی حرفم را جدی نگيريد .

سوال:
آقاي رفسنجاني شما به ياد مي‌آوريد كه در سالهاي قبل بسياري از جناح اصلاح طلب در برابر شما در انتخابات شوراي اسلامي ايستادند و اكنون وقتي با برخي از اصلاح طلبان سخن مي‌گوييم مي‌بينيم پنهاني يا گاهي آشكار پشيماني خود را از اين اقدام ابراز مي‌كنند؛ حال اگر دو جناح اصلاح طلب و محافظه كار از شما بخواهند در انتخابات آينده شركت كنيد و اصرار كنند، قبول خواهيد كرد؟
- اولا اين كه روزي به من حمله كنند و پشيمان شوند، خيلي براي من تفاوت نمي‌كند، ما در همه عمرمان مواجه بوديم با دوستان، با دشمنان و مخالفاني؛ اين طبيعي است؛ در سطحي كه ما هستيم من ترجيح مي‌دهم بعد از دوره رياست جمهوري اين بوده كه جوانترها با افكار نو و با انرژي بيشتر، با اميد و انگيزه بيشتر بيايند در ميدان و آنها كشور را اداره كنند، هميشه بدم مي‌آمد از اين كه كساني كه انقلاب كردند تا آخر عمر بخواهند در همان مسووليت‌هايي كه دارند بمانند، از اين، قبلا در دوران جواني‌مان اين افكار شكل گرفته واقعا آن چيزي كه براي من مطلوب است اين است كه من در همين شغلهاي حاشيه‌اي يا كم مسووليت اينها باشم؛ ديگران اداره كنند كشور را و من هم به آنها كمك كنم؛ هنوز هم دنبال اين راه‌ام. اين را درست مي‌دانم، حالا اين كه يكي خوب و يا بد باشد، بايد براي كشور خوب باشد، براي من چه اهميتي دارد.
سوال:
يعني اين كه شما به عنوان نامزد جديد براي رياست جمهوري شركت نخواهيد كرد؟
- من حتما، انتخاب اوليه اين است كه ديگر برنگردم به كارهاي اجرايي.
سوال:
مطلقا؟
- انتخاب اولم است، يعني همان سياست را سعي مي‌كنم كه ديگران جوانترها و افكار جديد بيايند و يك تحولي را بتوانند به وجود بياورند.
سوال:
ولي اگر از شما خواستند كه به منصب رياست جمهوري برگرديد چه؟
- حالا طلب كه هميشه مي‌شود، بايد خودم تشخيص بدهم كه لازم هست يا نه، ولي فعلا نظرم اين است كه ديگران اداره كنند.
ديگر بيشتر از اين نمی توان وارونه گوئی کرد . چقدر وقيح است !

ول کنم بقيهء وارونه گوئی ها و مزخرفاتش را .