xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      mercredi, 26. juin 2024   

       :  245 کتاب و نشريه                  

خرافات

آ آخوندوف: تماشاخانه (برگردان : قرچه داغی)

 

سرود سحرگاهی / مجموعه اشعار آمريکای لاتين

مثنوی معنوی 

فرهنگ فارسي ـ آلمانی

 

نامه های جامی

 اسماعيل جمشيدی : سليمان حييم، آقای لغت ، در يک گفتگو  دستور ساختن واژه نامه (استاندارهای بين المللی )

فرهنگ امثال فارسی

 رضازاده شفق : تاريخ ادبيات ايران برای دبيرستانها  محمود سپاسی : مجموعهء ادبيات برگزيده از نُه جلد شاهنامه فردوسی  نفیسی ، سعید :  تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی. تا پایان قرن دهم هجری.  1 4       3    2  
 آخوندزاده ، ميرزا فتحعلی : مقالات فلسفی  ميرزا آقاخان کرمانی ، پدر فلسفهء تاريخ ايران  جليل محمد قلی زاده (ملانصرالدين) : قربانعلی بک و نُه داستان ديگر

خاطرات بزرگ علوی

 گلشيری ، هوشنگ : بره گمشدهء راعی  شفا ، شجاع الدين : ايران در ادبيات جهان (1 ادبيات فرانسه)
 آريان پور ، اميرحسين : فروديسم (با اشاراتی به ادبيات و عرفان

عليزاده ، غزاله : دادرسی

 تنکابنی ، فريدون : يادداشت های شهر شلوغ

هويدا ، فريدون : قرنطينه

 رحيمی ، مصطفی :  اصول حکومت جمهوری  رحيمی ، مصطفی : اُديپ شهريار
  جمالزاده ، محمدعلی : رجل سياسی  مسکوب ، شاهرخ : نگاهی به شعر متعهد فارسی در دههء سی و چهل   گفتگوی علی بنی عزيزی با شاهرخ مسبکو  نجدی بيزن : دوباره از همان خيابانها  ابراهيمی ، نادر : سفرهای دور و درازِ هامی و کامی در وطن  آريان پور ، اميرحسين : دربارهء استبداد ايرانی
 پيرانفر ، اسد : دارکوب باران خورده (نقدی برآثار منصور ياقوتی)

دربارهء انتشارات پروگرس به فارسی

کتابهای چاپ شوروی در تهران

واژگان فارسی در زبان گرجی

فرهنگ فارسی - انگليسی

 هنرمندی ، حسن : سفری در رکاب انديشه (از جامی تا آراکُن)
 مارکز ، گابريل گارسيا : آقایی خيلی پير با بالهایی خيلی بزرگ

 بنتاک ، گاوين (برگردان : احمد ميرعلائی) : ايکور

  کائن ، ژاک فرنان : ادبيات آمريکا  نيچه ، فردريش  (برگردان : علی عبداللهی ) : آواره و سايه اش

 ولتر : بابک

 رحمانی نژاد ، ناصر : تئاتر حرفه ی من است
 هگل ، گئورگ  ويلهم فريدريش (برگردان : يداله موقن) : شعر حماسی  مروايا ، آلبرتو  (برگردان : داود نوابی) : دو اقليم  سينکلر ، اپتون (برگردان: ابوتراب باقرزاده) : جنگل  آندرسون ، هانس کريستين [برگردان : رويا اسلمی) : شمع سوزان  هاشک ، ياروسلاو : خاطراتی از ادارهء امنيت  بکت ، ساموئل (برگردان : نجف دريابندری) : همهء افتادگان
 گوگول ، نيکلای : افسانه ها  فلاچی ، اورژانا (برگردان : ويدا مشفق) : پنه لوپه به جنگ می رود  مارکوز ، هربرت (برگردان : محسن مويدی) : انسان تک ساختی  پوشکين ، الکساندر (برگردان : ابوالقاسم لاهوتی) : حکايت ماهيگير و ماهی  فرانس ، آناطول : عصيان فرشتگان  دوراس ، مارگريت : بعداز ظهر آقای آنده ما
سلين ، لویی فردينان (برگردان : فرهاد غبرانی) : بريده ای از رمان در انتهای شب  وايلد ، اسکار : در زندان ردينگ  سارتر ، ژان پُل (برگردان : هوشنگ طاهری) : رئاليسم در ادبيات و هنر  پوشکين : چند چامه و درام  تولستوی ، لئون : اين راز پُرمهر  منتسکيو : نامه های ايران
 شاملو ، احمد : ضرب المثل ها و شوخی با پرويز شاپور  شعفيی کدکنی ، محمدرضا : در لحظه حضور (پنجاه شعر)  شعفيی کدکنی ، محمدرضا : اصول هنر قصه گوئی ، در ادب فارسی

 قائم مقانی ، عالمتاج (ژاله) :  ديوان

 هنرمندی ، حسن : برگزيده شعرها  هنرمندی ، حسن : بنياد شعر نو در فرانسه و پيوند آن با شعر فارسی
 زندگی تولستوی ، نوشته ی رومن رولان  کوندرا ، ميلان : شماشاخانه ی ذهن  ولتر : رساله ای در باب بردباری و مدارا گری ، رومن ( برگردان : مهدی نسرين): ستاره بازان دوبوآر ، سيمون (برگردان :  امين قصایی) : آيا بايد ساد را بسوزانيم؟  راسل ، برتراند (برگردان : فرهاد ابراهيمی) :الفبای شهروند خوب
          شعيفی کدکنی ، محمدرضا : اصول هنر قصه گوئی ، در ادب فارسی  پهلوان ، چنگيز : نمونه های امروز شعر افغانستان

 

1    2

   1

2

3

 
  1   

 

1    2
افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار (فريدون آدميت - هما ناطق)

 اندیشه ترقی و حکومت قانون (عصر سپهسالار). فریدون آدمیت. 

 

 اسناد روابط ایران و روسیه در دوران فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار1263- 1240/ قمری/ 1847- 1824 میلادی. به کوشش  فاطمه قاضیها.  اسناد روابط ایران و روسیه از دوره ناصرالدین شاه تا سقوط قاجاریه 1344-1267 قمری/ 1925-1851میلادی. به کوشش  فاطمه قاضیها.

 سفرنامهء مادام کارلا سرنا : آدمها و آئين ها درايران

 

 آلمانی ها در ایران: نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسه. الیور باست. ترجمه حسین بنی احمد.  
1    2   3   4 1  2 ايران در قرن بيستم
 جمالزاده ، محمدعلی : تاريخ روابط زوس و ايران  اسکندری ، عباس : تاريخ مفصل مشروطيت ايران يا کتاب آرزو  تاريخ مشروطيت ايران . جنبش وطن پرستان اصفهان و بختياری  ملک زاده ، مهدی : تاريخ انقلاب ايران   جلد 1، 2 ،3     جلد 4 ، 5   جلد 6 ، 7  تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در دورهء معاصر (از آغاز سلطنت قاجارها تا پايان نخستين جنگ با روسيه)  کرمانی ، ناظم الاسلام : تاريخ بيداری ايرانيان   1   2
 خاورشناسان فرانسوی : تمدن ايرانی  نعمانی ، فرهاد : تکامل فئوداليسم در ايران  راوندی ، مرتضی : تاريخ تحولات اجتماعی

 Histoire des Samanides

 هويدا ، فريدون : سقوط شاه

 صفا ، ذبيح الله : سرگذشت سه هزار و پانصد سالهء ايران

سفرنامه دُ مورگان

 تاريخ زرتشتيان پس از ساسانيان   1    2

 هوشنگ مهدوی ، عبدالرضا : تاريخ روابط خارجی ايران  حکمت ، علی اصغر : سی خاطره از عصر فرخنده ايران  حکمت ، علی اصغر : يادداشتهائی از عصر پهلوی (روحانيان)  شوستر ، مورگان : اختناق ايران

 

   ر. اوليانفسکی : مسائل معاصر آسيا و آفريقا  ناطق ، هما : ايران درراهيابی فرهنگی

 ايران در بحران

 آمار دارالخلافهء ايران (اسنادی از تاريخ اجتماعی تهران در عصر قاجار) . سيروس سعدونديان - منصوره اتحادیه (نطام مافی)

    

1   2
         

 

 پهلوان ، چنگيز : نگاهی به هيات های مولفهء اسلامی    احمدی ، کسری (شاهرخ مسکوب) : در بارهء جهاد و شهادت  

 

  دوستدار ، آرامش : امتناع تفکر در فرهنگ دينی   معرفی کتاب : دين و دولت در ايران  / نقش علما در دورهء قاجار ( تاليف :  حامد الگار)
 نامهء دبير کل نهضت [بازرگان] به رهبر انقلاب در مورد جنگ  م.کوهيار (شاهرخ مسکوب) : بررسی عقلانی حق ، قانون و عدالت در اسلام  نوری ، فصل الله : کتاب تذکره  الغافل  و ارشاد الجاهل  نائينی ، محمد حسين : تبيه الامه وتنزيه المله يا حکومت از نطز اسلامی  نهصت آزادی ايران : تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه

 ريشار ، يان : شريعت سنگلجی ، روحانی اصلاح گرای دورهء رضا شاه

 

 

   امينی  ، تورج : هما ناطق و آئين بابی  امينی ، تورج : مجلس مناظره باب با علمای تبريز  بيژن معصوميان : بابی-بهائی کُشی و تبعيض در تاريخ نگاری

 رصی ، هاشم : دين و فرهنگ ايرانی در عصر پيش از زرتشت

 

         

مارکسيتی 

1    2

 
1   2   3    4   5   6
     
1 ش 1 ش 2 ش 4 ش   13 ش 10 شماره
بذر نشريه دانشجوئی

ايران نامه  بنياد مطالعات ايران

10 ش

 

 ايران منصور کوشان 23ش
 

50 ش

نشريه کارگران پيشرو صنعت نفت

1 ش 

  2 ش 8 ش

53 ش

   

1 ش
2 شماره 68 ش

50 ش 

 

68 ش
 نامه کانون نويسندگان و شاعران گرگان     1 ش    احمد شاملو

 24 ش 

3 ش   26 ش 24ش  5 ش
     

 

      نقطه ( و "کتاب نقطه")

10 ش 

1 ش

                                                    

بالای صفحه