m.ilbeigi@yahoo.fr                                 mercredi, 01. janvier 2020     

     

       احمد شاملو

  شاملو در سرمقاله شمارهء اول "کتاب جمعه" ، اینچنين شروع کرد : روزهای سياهی درپيش است . دوران پُرادباری که [...] ازهم اکنون نهاد تيرهء خودرا آشکارکرده است و استقرار سلطهء خودرا بر زمينه ای از نفی دموکراسی ، نفی مليت ، و نفی دستاوردهای مدنيت و فرهنگ و هنر می جويد . [...] نسل ما و نسل آينده ، در اين کشاکش اندوهبار ، زيانی متحمل خواهد شد که بی گمان سخت کمرشکن خواهد بود . چرا که قشريون مطلق زده ، هرانديشهء آزادی را دشمن می دارند و کامکاری خود را جز به شرط امحاء مطلق فکر و انديشه غيرممکن می شمارند [...]

متن کامل اين نوشته ، با عنوان "اول دفتر..." را در اينجا بخوانيد .

شمارهء 5 ، 8 شهريور 1358

 

 

شمارهء 4 ،اول شهريور 1358 شمارهء 3 ، 18 مرداد1358 شمارهء 2 ، 11 مرداد1358 شمارهء 1 ، 4 مرداد1358
12 مهر 58 5 مهر 58 29 شهريور 58 22 شهريور 58 15 شهريور58
  24 آبان 58 17 آبان 58   10 آبان 58 3 آبان 58 19 مهر 58
  6 دی 58 29 آذر 58 22 آذر 58 15 آذر 58 1 آذر 58
  4 بهمن 58 27 دی 58   20 دی 58 13 دی 58

 

   شمارهء 23 ، 27 دی و شمارهء 24 ، 4 بهمن 58آنتوان دو سنت اگزو په ری (برگردان : احمد شاملو) : شاهزاده کوچولو  1        2     

شمارهء 23 ، 27 دی 1358        ژاک پره ور : اپرای ماه + شعرهای کودکان (کانادا، کره،فلسطين،سیاهپوست آمریکائی)   

     

  شماره 33 ، 11 ارديبهشت 1359        ويژه نامهء  "روز کارگر"

     

     هانس کريستين اندرسون (برگردان:محمد قاضی):قوهای وحشی

     

     فرخ صادقی : در بارهء تاریخ ادبيات کودک در ايران + بازسازی نقش ادبیات کودک

     

    سيروس طاهباز : قدیمی ترین شعر برای کودکان

     

 

     شماره 20 ،... و 21 ، 13 دی 1358      هنری ميلر (برگردان : هما ناطق) : آمريکا ، جامعه مجانين  +  چارلز بوکوفسکی : زندگی در يک نجيب خانهء تگزاس             

  شمارهء 20 ، 28 آذر 1358     محمد مختاری : بررسی شعارهای دوران قيام + قدسی قاضی نور : کتابهای درسی جدید

     

     زيور آندلژ : انقلاب در دهکدهء ما

     

   شماره 19 ،... و 22 ، 20 دی 1358      نامه ای از لوئی آلتوزر به رژيس دبره + میشل بوسکه : هربرت مارکوزه ، استاد آزادی + تزهائی در بارهء فوئرباخ

     

   کريس کوچرا : کردستان و حمهوری مهاباد

     

   شمارهء 19 ، 21 آذر 1358       فرناندو آرابال : همهء عطرهای عربستان

     

     ماکسيم گورکی : انسانی زاده می شود + انديشه های نابهنگام

     

   شمارهء 17 ، 15 آذر 1358        داستايوسکی و نوشته هايش + ديدگاه های شولوخُف در بارهء ادبيات و زندگی  

     

  شمارهء 18 ، 22 آذر 1358       آندره ی آنيکين : سفر پنجم گاليور

     

          شمارهء 15 ، 24 آبان 1358     بهرام مقدادی : نوشته های سياسی کافکا

     

  آلبرت اينشتین : در بارهء آزادی (آزادی دانشگاهی ، فاشيسم و علم ، آزادی ، روش های نوين تفتيش عقايد،حقوق بشر) 

     

      1 آذر 1358    ارنست فيشر : تقسيم کار و بيگانگی + گفتگوئی درباب انجطاط (سارتر ، فيشر ، گلدشتوگر، کوندرا)

     

   بهرام بیضائی : مرگ ِ يزدگرد (نمايشنامه)

     

    محمد مختاری : شوراهای شهر (استقبال یا عدم استقبال ؟)

     

        غلامحسين ساعدی : نصرت کريمی و صورتک هايش

     

     مرامنامهء جمعيت اجتماعيون ايران + سندی از جنبش شورائی ايران

     

   شمارهء 13 ، 10 آبان 1358  و شمارهء 16 ، ...          دو شعر از برتولت برشت : اگر کوسه ماهی ها آدم بودند ... / سرود صلح

     

           شماره های 15 و 14 ، 17 آبان 1358محمد قاضی : رومن رولان

     

  کاميليو تورز(برگردان:آزاده) : گروه های فشار چگونه در حکومت نفوذ می کنند+ کاميليو تورز: پلاتفرم جبههء متحد خلق کلمبیا+ چه گوارا (برگردان:م.معلم):يادداشت های روزانه

     

     نسيم خاکسار: سِدی +هارولد پينتر: درخواست دهنده +ياروسلاو هاشک : خاطراتی از ادارهء امنيت+تاریخچهء کتابسوزان

     

         ويژه نامهء "شيلی" : آخرین نطق آلنده/نرودا:آلنده/مرگ پابلو/تقويم زندگی نرودا/خارا:استادیوم شيلی/شبنامه برای پینوشه/آخرین ساعات زندگی آلنده/آراگون :مرثیه برای پابلو/تقویم کودتای شيلی

     

 شماره 7 ، 22 شهریور 1358          برانيسلاو نوشيچ : کودک با استعداد من + روديس روفوس : سيم - جین

     

              ايگلتون:ادبيات و ایدئولوژی + پلخانوف: هنر برای هنر + آرنولد هاوزر:تبليغ،ايدئولوژی وهنر

     

    هاوارد لاوسن (برگردان : محسن يلفانی) : سینمای شوروی و انقلاب اکتبر + سرگئی آیزنشتاین و ... (برگردان :احمد ضابطی جهرمی) : بیانيه ای در بارهء فیلم ناطق

     

       شمارهء 6 ، 15 شهریور 58         يادنامهء صمد

     

          محمود دولت آبادی : فيلمنامهء "سربداران"

     

    شماره 7 ، 22 شهریور 1358         کاميليو تورز : سخنی با کارگران

     

    نادر ابراهیمی: يک روز قبل از هميشه ...

     

          اعلامیهء رفع تبعیض زنان + اسنادی از قوام السطنه ، تقی زاده و خلع سلاح مجاهدین و فدانیان

     

        اسلاومير مروژک : جشن تولد + آنتوان چخوف : نشان شير و خورشيد

     

شماره 1 ، 4 مرداد 1358           محس يلفانی : ملاقات

     

  شماره3، 18 مرداد58     میلان کوندرا : کلاه کلمنتیس

     

          خ. کیانوش : يک خانواده و دو کودتا ، يک سرنوشت + سند رابطهء سيد ضياءالدین با انگلیسی ها + سندی در بارهء "پيکار"

     

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه