xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr         

        صحنه هائی از رويدادهایِ 18  تير1378

عکسهای ِ سياه و سفيد  به نقل از کتابِ

عکسهای رنگی به نقل از :

 


 

[../../../photogallery/photo22434/real_p.htm]

در اين رابطه ، اينها را هم ببينيد :

 

كبريت را كى كشيد و چرا؟

تأمل بر آنچه شامگاه 18 تير 1378 در خوابگاه دانشگاه تهران گذشت

مشاهدات چهار دانشجو

 

 كاملترین روایت تصویری از 18 تیرماه 1378

روز 18 تيـر ماه سال 1378 چه گذشت ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free counter and web stats