در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

 

                                           

[photogallery/photo00004059/real.htm]

بالای صفحه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free counter and web stats