xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      lundi, 14. février 2022   

   183

             

 

قباديانی

 1. دشتی ، علی  : [ناصر خسرو ،] شاعر ِ پرخاشگر

 2.  دیوان

 3. سفرنامه             

 4. کوتاه زندکینامهء " ناصر خسرو"

 5. مينوی ، مجتبی : ناصرخسرو

گنجوی

 1. خردنامه   1    2

 2. خسرو وشیرین

 3. خسرو و شيرين (انتخاب و شرح : سعيدی سيرجانی)

 4. خسرو و شیرین  (گزیده‌هائی از متن كتاب)

 5. خسرو و شیرین به زبان نثر

 6. داستان دختر بیزانس

 7. ریاضی ، حشمت الله  : داستاتها و پیام های نظامی گنجوی

 8. طرب نامه

 9.  لیلی ومجنون

 10. مجموعه آثار              

 11. مخزن الاسرار

 12. هفت پیکر

 13. هفت هوس نامه

 14. مرد خشت زن

 1.  خُلد برین     

 2. دیوان اشعار

 3. رباعیات

 4. رنجبر ، احمد  : وحشی بافقی

 5. منظومه ناظر و منظور

 1. آریان پور ، امیرحسین :پايگاه جهانی ابن سینا

 2. ابوالعلاء سودآور : شاهنامه و ظفرنامه مستوفی

 3. ابوالمعالی نصراله منشی : کلیله و دمنه

 4. ابوبکر نَرشَخی : تاریخ بخارا    1    2    3      نسخهء کامل

 5. ابن بلخی (تصحيح و تحشيه: گای ليترانج-رينولدآلن نيکلسون: فارسنامه     1    2    3   4    5

 6. احمدی ،نعمت: زندگی و آثار فخرالدین عراقی

 7. اقبال : جاويد نامه

 8. الهی ، بیژن  : ترجمه شعرهای حسین بن منصور حلاج

 9. المُعجم فی معايير اشعار الُعجم (شمس الدين محمد بن قديس الرازی / به تصحيح : محمد قزوينی)    1    2    3    4    5    6

 10. امير ارسلان نامدار

 11. بخش هایی از کتاب هزارو یک شب

 12. بی کوج ، جرج (برگردان:ذبیح الله منصوری) : ابن سينا

 13. تاریخ بیهقی    1   2   3

 14. تبريزی  ، ميرزا محمد کريم : برهان جامع

 15. جنيد شيرازی ، معين الدين ابوالقاسم : مزارات شيرازی (المزارات)

 16. جهانگشای جوينی (برگزيده)

 17. حسین کرد شبستری

 18.   1  2    3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13حلاج : مجموعهء آثار (برگردان : قاسم ميرآخوری ) :

 19. خاقانی : رباعيات

 20. خواجه عبدالله انصاری : تحفه الملوک   1   2

 21. خواجه نظام الملک : سيرالملوک

 22. خوارزمی : محبت نامه

 23. داستانهای شيرين بهلول دانا

 24. داودی ، عليمراد : عقل در حکمت نشاء (از ارسطو تا ابن سينا)

 25. دستور زبان فارسی (ياسمی ، بهار ، فروزانفر ، قريب ، همائی)   1     2

 26. دستور ساختن واژه نامه (استاندارهای بين المللی )

 27. دیوان اشعار

 28. دقیقی : گشتاسپ نامه 

 29. دهلوی ،امیر خسرو :دیوان اشعار

 30. - ، -  : شيرين و خسرو

 31. ـ ، ـ : مجنون و ليلی

 32.  دل آبادابو علی سینا

 33. دمی با فارابی ( درکوچه ها  پس کوچه های شهر باستانی و تاريخی دمشق)

 34. رضازاده شفق : تاريخ ادبيات ايران برای دبيرستانها

 35. سمك عیار      جلد اول      جلد دوم

 36. سنایی :رباعیات

 37. - ، - : ديوان

 38. سیف فرقانی :گزيدهء اشعار           

 39. شاه نعمت الله ولی :گزیده اشعار     1     2

 40. شبستری ، شیخ محمود :گلشن راز       

 41. شبستری :دیوان اشعار

 42. شفا ، شجاع الدين : ايران در ادبيات جهان (1 ادبيات فرانسه)

 43. صفا ، ذبيح الله : گنج سخن (شاعران بزرگ پارسی گوی و منتخب آثار آنان / از رودکی تا انوری)

 44. طاهره قره العین : اشراق ربانی

 45. - ، - : ديوان اشعار

 46. بياد صدمين سال شهادت نابغهء دوران ، قره العين

 47. عنصری :گزیده اشعار

 48. فخرالدین عراقی :دیوان اشعار

 49. - ، - : رباعیات

 50. فخرالدوله و نقیب الممالک : امیر ارسلان نامدار

 51. فخرالدین اسعد گرگانی :خلاصهء داستان ویس و رامین

 52. ـ ، ـ  :  ویس و رامین (چاپ کلکته)

 53. فروغی ، محمدعلی : آئين سخنوری

 54. - ، - : سير حکمت در اروپا (جلدهای 1 ، 2 ، 3 )

 55. - ، - : تاريخ اسکندر کبير (ترجمه و تاليف)

 56. فرهنگ امثال فارسی

 57. قاآنی : پريشان    1    2    3    4    5    6   7    8    9

 58. قائم مقام فراهانی : ديوان شعر

 59. قابوسنامه

 60. قابوس ابن وشگیر : برگزیده قابوسنامه    1    2    3     4

 61. قابوس ابن وشگیر :  قابوسنامه    1    2    3    4    5    6

 62. قابوس ابن وشگیر : منتخب مرزبان نامه     1     2

 63. مسعود سعد سلمان: دیوان اشعار  1     2     3     4    5    6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16 

 64. محمد بن محمد عوفی : برگزیده جوامع الحکایات    1    2

 65. مستوفی قز.ينی ، حمدالله : ظفرنامه و شاهنامه

 66. منوچهری : مسمطات

 67. نامهء تنسر به گشنسب (به تصحيح مجتبی مينوی)

 68. نظامی عروضی سمرقندی : چهار مقاله

 69. نفیسی سعید : تاریخ نظم و نثر درایران و در زبان فارسی. تا پایان قرن دهم هجری.    1    2    3    4

 70. هاتف اصفهانی : رباعیات

 71. هزار و یک شب   1   2   3   4   5   6

 72.  "یادبود ِ ملاصدرا "

 1. افشار ، ایرج  : فهرست مقالات ِ فارسی در نشریات    1   2   3   4   5   6   7    8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21

 2. بخشی از کتابِ"ادوارد براون " : تاریخِ مطبوعات و ادبیاتِ ایران در دورهء مشروطیت

 3. تئودور  نولدکه (برگردان: بزرگ علوی/ پیشگفتار: سعید نفیسی) :  حماسهء ملی ایران

 4. جان محمد : درباره املای زبان دری

 5. خالقی مطلق ، جلال  :  ذبیح الله صفا  

 6. خانلری ، پرویزناتل  : آئین عیاری 

 7. خانلری ، پرويز ناتل : تاريخ زبان فارسی    جلد اول   1    2    3   جلد دوم    1    2     جلد سوم    1    2

 8. خانلری ، پرویز ناتل  : خطابه ای در رثاء صادق هدایت

 9. خط ِ کُوفی : نخستین خاستگاه

 10. داستان جسين کُرد شبستری

 11. رضازاده شفق : تاريخ ادبيات ايران برای دبيرستانها 

 12. ـ ، ـ : ايران در ادبيات (جلد 1) : ادبيات فرانسه

 13. زرّین‌کوب ، عبدالحسین  : دو قرن سکوت

 14. زرین کوب ، عبدالحسین : قلمرو عرفان

 15. صفا ، ذبيح الله : حماسه سرائی در ايران    1    2    3    4    5    6

 16. ضرب المثل های ایران قدیم

 17. فروغی ، محمد علی : آئین سخنوری    1     2     3   4    5    6    7   8    9    10

 18. فروغی ، محمد علی  : سقراط و افلاطون و ارسطو 

 19. فرهنگ اصطلاحات

 20. فرهنگ هندی ـ فارسی

 21. كتابهای تاریخ بخارا،  تاریخ طبرستان، تاریخ گزیده، تاریخ بیهقی، فارسنامه ابن بلخی  

 22. متون كلاسیك تاریخ ایران به‌زبان فارسی

 23. مثقالچی ،  محمود :  کتابهای فارسی درکتابخانه ملی پاریس

 24. محجوب ، محمد جعفر : داستان های کهن ایرانی (زن خیانتکار)  

 25. ـ ، ـ : شهریار و شهر ِ یاران

 26. ـ ، ـ  : در بارهء رسم خط فارسی

 27. ـ ، ـ : مقالات 1

 28. محمدزاده  صدیق ، حسین  : عاشیقلار 

 29. مهدی پور عمرانی ، روح الله  : بررسی چند واژه ی پهلوی باستان در زبان مازندرانی

 30. نوری ، نطام الدين : تاريخ ادبيات و فرهنگ مازندران

 31. همائی ،جلال الدین  : فنون بلاغت و صناعات ادبی

 

 1. رباعیات ( كامل )

 2. شفیعی کدکنی ، محمد رضا   : چند شعر از ابوسعید ابوالخیر

 3. عوارف المعارف

 1. دو بیتی ها

 1. امامی ، صابر  : حافظ و هویتِ فرهنگی ایران

 2. خانلری ، پرویز ناتل  : چند نکته در تصحیحِ دیوانِ حافظ

 3. خرمشاهی ، بهاء الدین  : چارده روایت(مجموعه مقاله درباره شعر وشخصیت حافظ)

 4. دیوان

 5. دیوان غزل

 6. دیوان   1     2

 7. دیوان کامل  1   2   3   4     5   6   7   8   9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 8. ساقی‌نامه‌

 9. شاملو ، احمد  : مقدمه ی ِ حافظ ِ شیراز 

 10. شیبانی ، حسنعلی  : حافظ ، آب جیات

 11. غزلیات     1    2

 12. فالنامه  

 13. فروغی ، محمدعلی : اشعار برگزيده از ديوان خواجه حافظ  شيرازی

 14. کسروی ، احمد  : حافظ چه می گوید

 15. محجوب ، محمد جعفر  : دیوان هایِ چاپی حافظ از آغاز تا امروز     1      2  

 16. مجموعه قطعات      

 17. همایون فر، بهروز : غزلیات خواجه حافظ شیرازی (با برگردان ِ انگلیسی )   1   2

 18. یوهان کریستف بورگل : سه رساله درباره حافظ ـ بررسی حافظ در اندیشه گوته

 19. علوی ، پرتو : عقايد و افکار خواجه (راهنمای مشکلات ديوان حافظ)

 1. رقعات

 2. منتخب بهارستان    1    2     3

 3. هفت اورنگ  1     2

 4. یوسف و زلیخا   1     2     3

 5. تحفه الاحرا

 6. نامه های دستنويس

 1. پيراکه ، هادی : زنگينامه و آثار خيام

 2. ترانه‌های خیّام (صادق هدایت)

 3. درخواست نامه

 4. رباعیات     1    2

 5. رباعیات (با برگردان انگلیسی)

 6. رباعیات (بر اساس قافیه) 

 7.  فروغی ، محمد علی : رباعیات خیام 

 8.  رباعيات    1    2    3

 9. معین زاده ، هوشنگ : خیام و آن دروغ دلاویز

 1. دیوان اشعار

 2. ميرزايف ، عبدالغنی : آثار منظوم رودکی

 1. باب چهارم بوستان

 2. بوستان 

 3. پندنامه

 4. خرمشاهی ، بهاءالدین  : گلهائی از گلستان

 5. غزلیات

 6. گلستان

 7. گلستان ِ محمد علی فروغی

 8. گلستان

 9. ارانی ، تقی : بدايع (افضل المتکلمين شيخ مصلح الدين سعدی شيرازی)

 10. لريماواضح   

 11. مواعظ

 12. هزلیات

 13. هفتاد حکایت برگزیده‌ی داستانی از «گلستان سعدی»

 14. یوسفی ، غلامحسین  : جهان مطلوب ِ سعدی در بوستان

، شهاب الدين

 1. آواز پر جبرییل

 2. المشارع والمطارحات (دانش سوم : الهيات)

 3. حکمه الاشراق  (برگردان : جعفر سجادی)

 4. صفیرسیمرغ

 5. عقل سرخ

 6. قصه های شیخ اشراق

 7. عوارف المعارف

 1. دیوان اشعار

 2. رباعیات

 3. رساله منظوم شیر و شکر

 4. رساله منظوم نان و حلوا

 5. رساله منظوم نان و پنیر

 6. فالنامه

 1. اتابکی ، پرویز  :کلیات + لطایف (مقابله با نسخهء مصحح عباس اقبال و چند نسخهء دیگر)

 2. دیوان اشعار

 3. رساله دلگشا

 4. عُشاقنامه

 5. کليات (قصايد ، غزليات ، قطعات ، رباعيات ، مثنويات)

 6. گزیده طنز

 7. متن كامل كتاب موش وگربه      

نيشابوری ، فريدالدين

 1. الهی نامه

 2. جوهر الذاّت    1     2

 3. خسرونامه

 4. دیوان اشعار

 5. فتوت نامه منظوم

 6. گزیده شیخ صنعان

 7. مختار نامه (مجموعه رباعیات)

 8. مصیبت نامه

 9. مظهر

 10. مظهرالعجایب

 11. منطق الطیر 

 12. مهرین ، نصیر  : نگرش تحسین برانگیز به زن در اشعار فریدالدین عطار

 13. نزهت الحباب

 14. وصلت نامه

 15. هیلاج نامه

 1. آداب نکاح

 2. برگزیده کیمیای سعادت      1     2 

 3. كیمیای سعادت

 4. کیمیای سعادت

 5. کیمیای سعادت  1   2

 6. مکاتیب فارسی

 7.  منقد (اعترافات(

 8. میزان العمل

 9. تهافُت الفلاسفه

 1. محمود سپاسی : مجموعهء ادبيات برگزيده از نُه جلد شاهنامه فردوسی

 2. امین دهقان ، معصومه  : مقایسه انسان فرهمند در شاهنامه با ولی در مثنوی

 3. باغداساریان ، ادیک : شاهنامه و ارمنینان

 4. پیشگفتار محمدعلی فروغی بر شاهنامه : مقام فردوسی و اهمیت شاهنامه

 5. چرخ چی ، عباس  :  جایگاه انسان در شاهنامه

 6. حدیدی ، جواد : زنان شاهنامه در داستان های فرانسوی

 7. داستان سیاوش

 8. داستان سرودن شاهنامه

 9. دوستخواه ،جلیل  : رستم و سهراب ، فاجعهء برخوردِ آرمان و عاطفه + صالح حسینی - ذبیح الله بحرانی : تراژدیِ رستم و سهراب

 10. رستم و اسفندیار    1     2

 11. رستم و سهراب     1     2

 12. شاهنامه

 13. شاهنامه فردوسی به زبان انگلیسی ـ ترجمه: هلن زیمن

 14. شاهنامه (به روسی)   1    2   3   4   5   6   7    8    9   

 15. شعبانی ، اسدالله  : قصه های شيرين شاهنامه

 16. شریعتی ، محمد  : مازندران در شاهنامهء فردوسی

 17. عاطفی ، حسن  : زنان نامدار شاهنامه

 18. عبدالحسین نوشین   بنیانگذار تئاتر ایران و محقق بزرگ شاهنامه فردوسی            سعیدی سیرجانی :    "واژه نامك"

 19.  فروغی ، محمد علی : خلاصهء شاهنامهء فردوسی

 20. - ، -  و حبيب يغمائی : منتخب شاهنامه برای دبيرستانها

 21. مهرآبادی ، ميترا : متن کامل شاهنامه به نثر سره ، بدون کاربرد واژکان بيگانه و با حواشی    1    2    3

 22. حبیب یغمائی : [ از خودگوئی ها و دربارهء ]  فردوسی در شاهنامه

 23. زبده شاهنامه

 24. بيژن و منيژه

 

 1. احمدی ، عباس  : "کاشان" سپهری و "نیستان " مولوی

 2. ترجیعات

 3. تشیع مولوی و بعض اشعار او در مدح حضرت مولی

 4. جذبات الهیه ( منتخبات کلیات شمس الدین تبریزی)

 5. جعفری ، محمدتقی  : عوامل جذابیت سخنان مولوی

 6. خنجی ، امیر حسین  : گزیده هائی از مثنوی

 7. رباعیات

 8. ریاضی ، حشمت الله  : داستاتها و پیام های مثنوی

 9. فیه مافیه (کلماتی از کلمات)

 10. گزیده‌هائی از مثنوی مولوی رومی

 11. گلچین عزلیات شمس تبریزی   1     2    3

 12. مثنوی معنوی    

 13. مجالس سبعه

 14. مقالات شمس تبريزی

 15. موحد ، محمدعلی  : نیازهای وجودی انسان معاصر و انعکاس آن در کلام مولانا

 16. مولوی در عرفان ایران

 17. مثنوی معنوی 

                                             

بالای صفحه