xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                      lundi, 14. février 2022   

                                 55

   تاريخی/ پيش و پس 22 بهمن57         

 

 1. اسکندری (فروهر) ، پروانه :   ویژه نامه       2   3 

 2. اشرف ، احمد  / علی بنوعزیزی (برگردان: منوچهر پورمصلح) : حکومت ، طبقات و شیوه های بسیج در انقلاب ایران

 3. انقلاب ایران و سقوط پادشاهی (رادیو فردا)

 4. انتظام ، امیر  : دفاعیهء از زندان اوین +  پاسخِ "رضا براهنی" به امیر انتظام + بازرگان : شورای انقلاب در جریانِ کارهای امیر انتظام و میناچی بود.

 5. بازرگان ، مهدی :   " انقلاب ما به کجا می رود؟ "

 6.  بازرگان  : سیمای دولتِ موقت ( از ولادت تا رحلت)  

 7. بازرگان : شورای انقلاب در جریانِ کارهای امیر انتظام و میناچی بود.بازرگان : شورای انقلاب در جریانِ کارهای امیر انتظام و میناچی بود.

 8. بازرگان : (تراب حق شناس : بازرگان ، آئينهء اوج و افول ِ بورژوازی ِ ايران+  16 سال آشنائی با بازرگان)

 9. بختیار ، شاپور : بخش هائی از کتابِ   : سی و هفت روز  ، پس از سی و هفت سال

 10. بختیار : شوروی مخالف سلطنت در ایران نیست

 11. بختيار : من مرغ طوفانم (دربارهء شاپور بختيار )

 12. بختیار :  یكرنگی

 13. بختیار  : « جبههء ملی (سنجابی  ،  بختیار )  در رابطه  با جمهوری اسلامی»

 14. بختیار : رحیم شریفی : چرا بختیار به میدان آمد ؟!  +  ابراهیم یزدی : سیاست « هویج و چماق ِ » بختیار !  (همراه با نامه ای از حسن نزیه)  + ا.ع. تافته :  چه کسی بختیار را نخست وزیر گرد؟ (روابط تیمور بختیار با شاپور بختیار)

 15. بنی احمد ،احمد : "برگزیده ای ازنامه های ارتشبد فریدون جم"

 16. بنی صدر، ابوالحسن  : "جلسهء تاریخی 25 اسفند 1359" + اعلامیهء سنجانی و اصلاحیهء خمینی + قره باغی : قضیهء پیغامِ خمینی و پیامِ فروهر

 17. بنی صدر  : اصغر آقا ، شمارهء 75 ، 17 مرداد 60 ( اندر حدیثِ فرارِ بنی صدر و رجوی)

 18. بهار ، همنشين  : خاطرات ِ خانهء   زندگان       (850 کتاب و مقاله درمورد زندان)

 19. « پیام امروز » : 1- پس لرزه های 29 بهمن      2- نطق آتشینِ هاشمی      3 - انتقام ، انتحار یا فداکاری 
 20. پرواز بی فرود ایرباس
 21. تاج زاده ،  مصطفی : 30 خرداد – متن و حاشیه
 22. حق شناس ، تراب  : بازرگان ، آئينهء اوج و افول ِ بورژوازی ِ ايران+  16 سال آشنائی با بازرگان
 23. حق شناس  : ("مصاحبه با رفقا حسین روحانی و تراب حقشناس پیرامون تماسِ  [مجاهدین] با آیت الله خمینی در نجف")
 24. چهار جناحِ جمهوری اسلامی ( دهه های 1360 و  1370)  

 25. حاج سید جوادی ، علی اصغر : برچیده هائی از کتاب در بارهء " پیام انقلابی محمد ابن عبداله "  :  طلوع انفجار یا پیام و پیام آور

 26. حاج سیدجوادی  : الله اکبر ... این  صدای انقلاب ایران است

 27. حوزهء علمیهء قم (تاریخچه)

 28. خاتمی ، محمد : مروری بر پیش درآمد جنبش دوم خرداد و چهار سال ریاست جمهوری محمد خاتمی    1   2   3   4   5   6

 29. خاندان پهلوی : گوشه هائی از زندگی "فلاکت بارِ" خاندان پهلوی

 30. خشونت علیه مخالفان / همه علیه خشونت [ قتل های زنجیره ای ] وقایع ایام کانون نویسندگان ایران : نویسندگان آماج خشونت     (۱)   (۲)

 31. محسن‌ خلیلی: «بایستگی‌ پدیداری‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در دیدگاه‌ امام ‌خمینی»

 32. « دیوارنوشته های انقلاب » 

 33. روزشمارِ 18 تیر: پنج روز  پُرتلاطم و روزششم     (۱)     (۲)

 34. "روزشمار ِ انقلاب ِ اسلامی" (پيشگفتارهای  ِ مجموعه)

 35. ساواکِ درونمرزی و  برونمرزی  +  گفتگو با سه رئیس ساواک

 36. سبزواری : شاعر «شعرها و سرودهای انقلابی»

 37. سنجانی ، کريم : اعلامیهء سنجانی و اصلاحیهء خمینی

 38. غريب  ، علی : ايستاده بر آرمان (روايت فروپاشی يک انقلاب) 

 39. فاروقی ، احمد  / ژان  لوروریه : چشم وگوش ِ شاه [ساواک]

 40. فروهر ، داریوش  :  تصویری از  زندگی

 41.  فرهی ، نیوشا : " بولتن اطلاعاتی " در رابطه با خودسوزی  و مرگ ِ  " نیوشا فرهی

 42. فوکو  ، میشل : « میشل فوکو و انقلاب اسلامی ایران»

 43. قره باغی : قضیهء پیغامِ خمینی و پیامِ فروهر

 44. جلال گنجه ای : چرا « لعنت بر خمینی»؟

 45. مکارم شیرازی ، ناصر :بخشی از کتابِ  : طرح حکومت اسلامی

 46. منتظری ، حسينعلی  : بخشی از خاطراتِ در بارهء"زندان"، "مجاهدين"  ... و "نجاستِ کمونيست ها"  

 47. "مجاهدين انقلاب اسلامی " : نقش نيروهای داخلی ، سمتگيری و عمکردشان در انقلاب

 48. نبوی ، شيدا  : آبادان ، 28 مرداد1357 ، سينما رکس

 49. نوری زاده  ، عليرصا [؟] : داريوش فروهر "بينانگزار جماعت اوباش حزب الله"

 50. روحانی ، حسین  : "مصاحبه با رفقا حسین روحانی و تراب حقشناس پیرامون تماسِ  [مجاهدین] با آیت الله خمینی در نجف"

 51. هایزر ، ژنرال : سخنان

 52. هایزر : سفر و ملاقات با مخالفین رژیم شاه 

 53. هاشمی ، مهدی  :  « شخصیت فرهنگی [...] محمد منتظری»

 54. یزدی ،  ابراهیم  : سیاست « هویج و چماق ِ » بختیار

 55. یوسفی اشکوری ، حسن   : روحانیت و انقلاب