در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

           m.ilbeigi@yahoo.fr               

      

     بهمن مقصودلو

  کتاب 4 ، تير 1352   کتاب 3-2 ، دی 1351   کتاب 1، آبان 1351
    کتاب 6 ، اسفند 1352   کتاب 5 ، دی 1352

همچنين به اينجا برويد :

                             

بالای صفحه

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Free counter and web stats