فريدون ، دانشی که رفت ... (زندگينامه )    کمی بلند    PDF   HTM   کوتاه    HTM     PDF 

آخرين همسفر ( اشعار )  PDF     HTM    

پراکنده ( ترجمه ها )

 عکسها

 

برچيده هائي از توضيحات ِ فريدون ايل بيگي در کتاب ِ : " ما توپاماروها"  (جلد ِ سوم)

     

 

  اسلام بربسترچه شرايط تاريخي بوجود آمد؟  ( مروري در کتاب "محمد"  اثر ماکسيم  رودنسون)  

            (1)  (2) (3)  (4)  (5)  (6)

 فدائيان اسلام / تقلب در تاريخ ،  سکهء رايج در جمهوری  اسلامی

1  2  3  4  5  6

 در یک بخش

     

قانون اساسي ايران يا شمشير چوبين مبارزه

جلد اول  ( پيشگفتار )  -   متنِ کامل        يا در اينجا

 

 

.- برچيده هائي از كتاب : قانون ِ اساسي ِايران ياشمشيرِ چوبين مبارزه

     

 از مبارزهء جاری تا مبارزهء توده ای  [نوشته ای مشترک  فريدون  با "کسی  ديگر]       "بيانيهء الجزاير" :  سند پرداخت وجوه شرعيه به امپرياليسم امريکا ! "احکام اسلام" يا تلاش برای استحکام حکومت آخوندی   "بندج" ريسمان ِ پوسيده برای ِ بندبازی ِ جديد        توضيحي بر يخشي از کتاب ِ حسن ماسالي

     

نگاهی به " ميثاق " بنی صدر" برای استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی " و گذشتهء بی افتخار او

 د . قباد (فريدون ايل بيگی) : کمونيست ها و ضرورت برخورد با دين   

   

م . شاهين [ فريدون ايل بيگی ] : جنگِ دو رژيمِ حاکم بر ايران و عراق /  1 - کی ، چگونه و چرا آغاز شد ؟

و . رازی [ فريدون ايل بيگی ] : سير مشروعه طلبی در ايران

Text Box: آوردن اين مطالب ، نه به معنای تائيدست ونه به تبليغ ؛ قصد من تنها آوردن نوشته های فريدون است .
  

 

   

 و . سخن (فريدون ايل بيگی) : انقلاب پنجم يا گروگانگيری دوم