m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mercredi, 10. juillet 2019

           

   ( شوفار )      خوشه

یک شوفار کوچک اشکنازی از شاخ قوچ

شوفار (به عبری: שופר) نوعی سازی بادی است که به‌طور معمول در آیین‌های یهودی از دوران کهن تا به امروز استفاده می‌شود. این ساز را یهودیان در هنگام نبرد سرزمین کنعان در پشت دیوارهای شهر اریحا استفاده کردند. آن روز یوشع این ساز را نواخت. در سنت یهودی شوفار را در جشنهای روش هشانا و یوم کیپور می‌نوازند تا نشان دهند که روزه به پایان رسید و وقت افطار است. شوفار تنهاسازی است که یهودیان از دوران باستان تاکنون حفظ کرده‌اند. این ساز با استفاده از شاخ یک حیوان حلال گوشت معمولاً قوچ ساخته می‌شود.

 
یک شوفار بزرگ به سبک یهودیان یمن از شاخ کودو

واژهٔ شوفار و شیپور احتمالاً هردو از یک ریشه هستند.

 

شمارهء 5 ، مرداد 61 شمارهء 4 ، تير 61 شمارهء 3 ، خرداد 61 شمارهء 2 ، ارديبهشت 61

شمارهء 9 ، دی 61

شمارهء 8 ، اآذر 61

شمارهء 7 ، آبان 61 شمارهء 6 ، شهريورـ مهر 61
شمارهء 15 ، تير 62 شمارهء 14 ، خرداد62 شمارهء 13 ، ارديبهشت 62

شمارهء 10 ، بهمن61

شمارهء 19 ، آبان ـ آذر 62 شمارهء 18 ، آبان 62 شمارهء 17 ، شهريور 62 شمارهء 16 ، مرداد 62
شمارهء 24 ، ارديبهشت 63 شمارهء 23 ، فروردين 63 شمارهء 22 ، اسفند 62 شمارء21ـ20 ، دی ـ بهمن 62
شمارهء 29ـ28 شهريورـ مهر 63 شمارهء 27 ، مرداد 63 شمارهء 26 ، تير 63 شمارهء 25 ، خرداد 63
    شمارهء 32ـ31 ، آذر ـ دی 63 شمارهء 30 ، آبان 63

همچنين به اينجا برويد :

                                     

بالای صفحه