در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mardi, 29. janvier 2019    

                

                                  

                                                                                           

                        

·      سالشمار وقايع زندگي و آثار بهرام صادقي

·      غلامحسين ساعدي : هنر داستان‌نويسي بهرام صادقي

·      محمد ايوبی   : که به گردت   مي‌رسد نويسنده؟

·      مصطفا حاجي‌زاده :  بازمانده‌هاي غريبي آشنا

·      عليرضا محمودي.ايرانمهر  : نگاهي به داستان سنگر و قمقمه هاي خالي

·      داستانهای کوتاه بهرام صادقی : تأثيرات متقابل ؛ خواب خون ؛ آدرس شهر « ت » ، خيابان انشاد

·       مجموعه، داستان هاي کوتاه

بالای صفحه