در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mardi, 29. janvier 2019    

                

                                  

                                                                                           

     

 

393 -  افراشته : کمدی خودکشی 

 

 

زندگينامه            به آذين : افراشته " شاعرتوده "       احسان طبري : افراشته ، نه دستش شكست و نه قلمش !        گفت‌وگو با نصرت‌الله نوح درباره زندگي و آثار محمدعلي افراشته      احمد زاهدی لنگرودی : يادي از شاعر توده‌ه،گيلِه مرد، سَحَر دَمِه         نصرت‌الله نوح  :  شعر او طنز نبود، درد و غم مردم بود        نمايشنامه : آتشي مزاج ؛   بخشی از  مفتخورالاعيان            اشعار :   پالتو چهارده ساله ؛      حيا كنيد ؛        بمب اتم (خانمان سوزتر[ از ] بمب اتم وافور است ) ؛        دهاتی  ؛        نامهء يک زارع که به تهران سفر کرد

 بالای صفحه