697.1

ويژه نامهء "آرش" پس از "مرگ ِ" ناگهانی ِ "صمد بهرنگی"

(شمارهء 18 ، آذرماه 1347) - بخش اول ، با اين نوشته ها :

بيانيهء "کانون نويسندگان ايران" / اسلام کاظميه : چرا صمد مُرد؟ / جلال آل احمد : صمد و افسانهء عوام / مفتون امينی : زخم شيشه / غلامحسين ساعدی : گجه دور ، باخ ، گجه دور - هست شب ، آری شب/ منوچهر هزاخانی: جهان بينی ماهی سياه کوچولو / اسد بهرنگی : ياد برادر

بخش دوم                       بخش سوم

اينها را هم در مورد ِ "صمد" بخوانيد :

- صمد بهرنگی : تعليمات روستائی چگونه بايد باشد   

کتابهای ِ او :

کتابخانهء "خلوت" / نويسنده گان 1

بالای صفحه