xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr           

    پراکنده (ترجمه ها)

      کمی بلند :          کوتاه :           

       

  

  

آندره  ژيد: داستايووسکی

[نقل از دستنويسِ فريدون]

Gide 1920 cropped.jpg

[عکس ژيد در1920]

 

" داستايووسکی ... تنها کسيست  که در روانشناسی بمن چيزی آموخته است ... کشف او برایِ من ، مهمتر از کشف استاندال بوده است . "                                                    فردريک نيچه

 

تقديم به : ژاک پری وی ير

                    آندره ژيد

 

به : پی ير دومينيک دوپوئی

 

تودهء عظيم تولستوی [ ابر ] هنوز افق را اشغال کرده و در برمی گيرد ؛ ولی - همانطوريکه در سرزمين کوهستانی پيش می آيد ، انسان اين توده عظيم ابر را بر فراز نزديک ترين قله مشاهده می کند .

 

خطابه خوانده شده در   وی يو کولومبيه

به منظور :   تجليل از يکصدمين سالگرد داستايووسکی (1)

 
ستايشگران  داستايووسکی ، الان چند سالی ميشود که از نظر تعداد  باندازه قابل ملاحظه ای کاهش يافته است ؛ ولی همانطوريکه غالبا پيش ميآيد، وقتيکه اولين ستايشگران از ميان افراد نخبه و برگزيده برخاسته باشند ، بزودی تعدادشان بطور مداوم و پيوسته رو بافزايش می نهد ، و تالار وی يو  کولومبيه  امروز  برای در برگرفتن همه آنها کوچک است .

اين امر چگونه پيش می آيد که پاره ئی از صاحبان عقل و فهم هنوز در مقابل اثر ستايش انگيز او رام نشدنی و سرکش باقی میيمانند ، اين مطلبيست که قبل از هر چيز  می خواستم مورد سنجش و بررسی قرار دهم . زيرا برای بدست آوردن پيروزی در مقابل يک موجود فاقد ظرفيت تفاهم و ادراک ، بهترين راه عبارتست از اينکه اورا موجودی صادق و صميمی تلقی کردن و برای درک و فهم او تلاش کردن .

آنچه را که در داستايووسکی بنام منطق غربی مان بويژه قابل سرزنش دانسته اند ، تصور می کنم عبارتست از خصيصه نامحق و فاقد دليل بودن ، نامصمم و عير منجز بودن ، خصوصا تقريبا فاقد مسئوليت بودن قهرمانان آثار اوست . اين همه آنچيزيست که در سيمايشان از او شکلک درآورنده و بيخودی جلوه کند .

بما می گويند که اين يک زندگی واقعی نيست که او معرفی ميکند . آيا اينها کابوسند . من تصور می کنم که اين مطلب بطور کامل  ساختگی و نا درست باشد ؛ ولی بطور موقت با آن موافقت کنيم ، و راضی نشويم که بکمک فرويد به آن پاسخ دهيم  که در روياهايمان ، بيش از اعمال زندگيمان ، صداقت وجود دارد .

بهتر است به آنچه که داستايووسکی بشخصه در مورد رويا ها و پوچی و ناممکنی آشکار آنها بزبان می آورد گوش فرادهيم، روياهائی که خيالبافی مان را افزايش می دهند ، و که شما آنها را بلافاصله مورد قبول قرار ميدهيد  تقريبا بی آنکه از آن احساس غافلگيری و شگفتی کنيد ، حتی در آن وقتی که در قسمت ديگر هوش و ذکاوت شما قدرتی نامعمول و خلاف عادت را بکار می گيريد .

او ادامه ميدهد : برای چه وقتيکه از خواب بيدار می شويد و وارد دنيا می گرديد  تقريبا هميشه و گاهی اوقات با  شادابی و  دل زندگی نادری احساس می کنيد که خيالبافی در همين ترک گفتن شما ، چونان معمائی ، بوسيله خود شما رويای غير قابل پيش بينی را با خود بهمراه می برد ؟

__________________

(1)  اين  مقاله در سال [ 1921 ]  بمناسبت  يکصدمين  سالگرد  تولد  داستايووسکی  نوشته  شده  است . زيرا  که او  در  سال [ 1821] تولد و در سال [  1881 ] وفات يافته است . م

[باافزودن عکس]

 

بالای صفحه