در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

     

    (گروه فرهنگی مرجان)/ محمد حقوقی

  دفتر سوم ، 1351      جلال آل احمد: پيرمرد  چشم ما  بود  + دو نامه از " نيما" 

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه