در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

               

 

تجاوز‌ به مریم صبری در زندان احمدی نژاد

 

تجاوز در زندان های ایران، شاهد سوم

 

گوشه کوچکی از خاطرات یک زندانی سیاسی که در نوجوانی در سیاه چالهای رژیم اسلامی به بند کشیده شد بود

 

٩ سال در زندانهاي قرون وسطائي رژيم اسلامي، مینا زرین از آزارهای جنسی وتجاوز می گوید

کتايون آذرلی : گزارش تجاوز در زندان اوین

 

 

مارینا نعمت : گزارش تجاوز در زندان اوین

 

 

گزارش تجاوز جنسی مصاحبه با آذر آل کنعان

 

گزارش تجاوز جنسی مصاحبه با مهناز اجوداني

 

 بابک داد : گزارش تجاوز در شکنجه گاه کهریزک