در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr              

      

      بنياد فرهنگ و هنر ايران (فرهنگسرای نياوران)

شماره 8 و 9 ، خرداد 1359  :           با بختياری ها

شمارهء 6 و 7 ، بهمن 1358  :    

  ديوارنوشته هایِ انقلاب   

 اشعاری ِ از شاعرانِ ايل ِقشقائی : زندگی و شعر ِ محزون / زندگی و شعر ِ يوسف علی بيک

شمارهء 4 و 5 ، آذر  1358:           هفت ترانه لوليان [کولی های ايرانی ]

 

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه