در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                lundi, 30. juillet 2018   

      

  

    سال دوم ، شمارهء 3 ، خرداد 1364  يان ريشار (برگردان : حميد احمدی): :  علی شريعتی ، انقلابی شيعه محمدجواد  صاحبی  :       کسروی و مخدوشگری در انديشهء اسلامی      سال دوم ، شماره 4 ، تير 1364      مهدی هاشمی :   شخصيت فرهنگیِ [...] محمد منتظری

  سال 2 ، شمارهء 12 ، اسفند 1364         روژه گارودی در تهران

  سبزواری ، شاعر شعرها و سرودهای انقلابی      شمارهء 11 ، بهمن 1363           محمدتقی شريعتی ، مدافع شريعت در برابر الحاد و طاغوت  

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه