تعدادی از مطالب ِ سايت ، لينک به سايت هایِ قديمی "خلوت" می دهند :  xalvat.com ; xalvat.org  لازمست که آنها را تبديل به xalvat.info  کرد . و تعدادی ديگر که از سايت ها و وبلاگ های ديگر آورده بودم ، ديگر مشاهده نمی شوند - دريغ و درد ؛ يا آنهارا "مرحوم" کردند و يا خود به کارِ خود خاتمه دادند . سعی می کنم آنهارا از جائی ديگر بياورم. ـ م.ايل بيگی

               

          

mercredi, 19. décembre 2018                                                            m.ilbeigi@yahoo.fr                                
آگاهی نامه

(مجموعه ای از اخبار روز89)

از نگاه ِ ديگران نشرِ ديگران کتاب خانهُ خلوت عکس ـ نوشت های م. ايل بيگی ازنگاهِ م. ايل بيگی ازنگاهِ فريدون ايل بيگی
از اين و آن تارنما فرستاده های ديگران عکسها و طرحها ايران در نشرياتِ فرانسوی زبان آوا و نما صفحاتِ اولِ نشريات ِ ساليانِ پيش

"راه ورسم ِ" من در "خلوت"

گفتگوی " مجيد خوشدل " با م. ايل بيگی دربارهء "خلوت" تاریخ انجام مصاحبه: ششم نوامبر ۲۰۱۰    تاریخ انتشار مصاحبه: ۱۲ نوامبر ۲۰۱۰

 گفت‌وگو [ی راديو زمانه ] با م. ایل‌بیگی، مدیر کتابخانه‌ی مجازی"در عظیم  خلوت من"  : یک کتابخانه‌ی مجازی پر از کتاب‌های نایاب تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۸۹

 فیدوس: سری به انبار "خلوت" بزنید

 

 

 

 

 

گاه روزانه ها

بخشهائی از کتاب:

 قانون اساسی ايران يا شمشیر چوبین مبارزه

نويسنده : د.بهروزی [ فريدون ايل بيگی]

تاريخ نگارش : مهر ـ آبان 1357

تاريخ انتشار : آذر 1357

در اولین روزهای مهر ماه ۱۳۵۷ که این قسمت از پیشگفتار نوشتۀ می شد، این فقط یک "حدس" بود و یک ماه بعد، با پیام ۲۳ ذی العقدۀ ۸۹ (۴ آبان ۵۷ )، شاهد از "غیب" رسید. رهبر جناح [خمینی] با عبارت "سلام اینجانب را به روسای محترم ارتش برسانید"، هرگونه سایۀ شک یا پرده تردید را در این زمینه، کنار زدند. [صفحه ۳۵ ]

 [خمینی] بی آنکه هیچگاه قانون اساسی را تأئید کند، رژیم را به تخطی و به تجاوز به آن محکوم می کند. با اینهمه، می دانیم که جناح "رادیکال" عمیقاً با قانون اساسی فعلی ایران ( یا هر قانون اساسی دیگر ) مخالف است. قانون اساسی "حکومت اسلامی"، قرآن است (جناح "رادیکال" با قوانین عرفی هم دشمنی دارد. این خود بحث جداگانه ایست). [صفحه ۳۵ ]

البته جواب رهبر جناح فقط گنگ و مبهم نیست ( اگر کیفیت این "اصلاح" را توضیح می داد خیلی از دیرباوران یا زودباوران روشن می شدند ) بلکه بی ربط هم هست. "امام" اگر دروغ نمی گفت باید چنین جوابی می داد: ما با قانون اساسی فعلی ایران یا هر قانون اساسی دیگر مخالفیم؛ "حکومت اسلامی" نیازی به قانون اساسی ندارد. [صفحه ۳۵]

اما جناح "رادیکال" مذهبی*. این جناح فلسفۀ علمی جالبی دارد که می توان بشرح زیر فرموله اش کرد:
اگر بشود قوانین تکامل تاریخی جامعه را منکر شد ( که ما منکریم ) و اگر شود ( انشاء الله ) چرخ تاریخ را چهارده قرن به عقب برگرداند و اگر امپریالیسم ( به امید خدا یا با وسوسۀ شیطان ) مغز خر خورده باشد، رویای سیدجمال الدین را به ابعاد کوچک تر متحقق خواهیم کرد (گذشت زمان و واقع بینی سیاسی، میزان توقعات را اجباراً پائین آورده و به جای اتحاد حکومت های اسلامی به استقرار حکومت اسلامی در یک کشور، فعلاً اکتفاء می شود ).
[صفحه ۳۹ ]

این جناح، علی رغم عبارت پردازیهای بظاهر رادیکال و انقلابی اش، برای طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان ــ در صورتی که برنامه هایش امکان پیدا کند که در سطح جامعه فعلیت یابد ــ آنچنان خطرناک خواهد بود که می تواند مبارزات رهائی بخش طبقاتی شان را سرکوب کند. بگمان ما پاره ای از مارکسیست ها میزان عظمت خطر را چنان که باید و شاید حس و درک نکرده اند. بسیاری از نیروهای دمکرات و آزادیخواه متوجه نیستند که ضدیت این جناح با قانون اساسی و رژیم سلطنتی نه از یک موضع انقلابی، بلکه از یک موضع فوق ارتجاعی است.

اگر در دهۀ دوم شهریور ماه ۱۳۵۷، این جناح ، بفرض محال، بقدرت می رسید، زندانها و شکنجه گاهها مجددا از کمونیستها پر می شد و صحنه های شلاق زنی از زندانها به خیابانها کشانده می شد. این جناح پس از استقرار و استحکام پایه های قدرتش سرنوشتی برای زحمتکشان تدارک می دید که اگر نه بدتر، بهتر از وضعیتی که قدرت حاکم امروز برایشان فراهم کرده است نمی بود*. رهبر جناح "رادیکال" در مصاحبه با بخش فارسی رادیوی بی. بی. سی (در ۱۷ اکتبر ۷۸) اظهار داشت که اگر کمونیستها "براه راست" بر گشتند ما با آنها کاری نداریم ولی اگر خواستند "خیانت" کنند ما با آنها رفتار دیگری خواهیم کرد. [صفحه ۲۸ ]

"۲ ــ توجه به ماهیت واقعی طبقاتی رهبری جناح‌های درگیر در مبارزه (چه مذهبی و چه غیر مذهبی)، نه به موضعگیری‌های مصلحتی و رنگ پذیری های موسمی آن‌ها.

آنچه در یک تحلیل علمی اهمیت دارد این است که از ورای شعارهای انقلابی، مواضع رادیکال، رنگ پذیری‌های موسمی، تغییر پذیری‌های مصلحتی و تنوع شیوه های تاکتیکی، از طریق تعمیق در جهان بینی و توجه دقیق در پراتیک و عملکرد یک فرد یا یک گروه، ماهیتِ واقعیتِ موضع طبقاتی و اهدافِ استراتژیک آن فرد یا گروه شناخته و شناسانده شود. این کار با متوقف نشدن در سطح و با کنار زدن پوسته‌ها، مقدور خواهد بود. برخورد ما در نوشتۀ حاضر با جناح‌های درگیر در مبارزۀ کنونی (چه مذهبی و چه غیرمذهبی) یک برخورد علمی و متکی به پیشروترین و انقلابی‌ترین جهان‌بینی‌هاست و از این نظر، امروز "نه"‌ها و فردا "آری"‌های آنها و بالعکس، شکافی در آن به وجود نمی آورد. جناحهای درگیر در مبارزه (جناح رادیکال مذهب، کمتر و جناحهای دیگر مذهبی و غیرمذهبی، بیشتر) هر قدر که بخواهند می‌توانند رنگ بگیرند و رنگ ببازند و یا به نوع متفاوتی جلوه گر شوند. آن چه در این میان، رنگ ناپذیر و تغییرناپذیر می‌ماند، ماهیت واقعی و موضع طبقاتی آنهاست. در این نوشته آن چه دقیقاً مورد توجه ما قرار داشت، ماهیت واقعی و موضع طبقاتی آنهاست، نه رنگ پذیری موسمی و موضع گیری‌های مصلحتی آنها. خواننده اگر از این نقطه حرکت کند، هیچ جا (حتی در آنجائی که توضیح اضافی را زائد تشخیص داده‌ایم) تضاد یا "شکافی" در تحلیل ما از موضع واقعی این جناح ها ــ با آن چه که امروز می گویند یا فردا خواهند گفت ــ نخواهد یافت."(صفحه ۸)

این جناح در صحنۀ مبارزۀ ایران شرایط بسیار حساس و ظریف و دشواری را بوجود آورده است که اگر کمونیستها و نیروهای آگاه جامعه با هشیاری با آن برخورد نکنند، زیان های بسیاری ببار خواهد آورد. این شرایط بسیار حساس و ظریف و دشوار، دو جنبۀ متفاوت دارد: از یک طرف، حمایت بی قید و شرط از این جناح، کمک به پراکندن این توهم است که گویا این جناح مواضع انقلابی و یا حداقل مترقی دارد و نتیجۀ این کار، تحمیق توده ها و خیانت به خلق است، از طرف دیگر، مثبت ندانستن جنبه هائی از مبارزۀ ضد رژیمی این جناح ــ با علم به اهداف و برنامه های فوق ارتجاعی آن ــ و بهره برداری نکردن آگاهانه از آن جنبه ها، چپ روی و بنوعی کمک به ادامه حیات رژیم حاکم است. در موقعیتی این چنین دشوار و حساس، به عقیدۀ ما ضمن اینکه باید از خصلت ضد رژیمی این جناح ( برای سرنگونی رژیم وابستۀ شاه) بشدت دفاع کنیم، در عین حال باید موضع و ماهیت فوق ارتجاعی این جناح را ( برای آگاهی دادن به توده ها )، با صراحت و شدت افشاء نمائیم. کمونیستها و نیروهای آگاه جامعه باید این دو جنبه از یک مسئله را از همین امروز تواماً در نظر داشته باشند. و اهمیت هر یک از این دو جنبه کمتر از دیگری نیست. [صفحه ۵۲ ]

ما بر خلاف کسانی که بروی کاغذ مارکسیست اند و نه در تحلیل ... معتقدیم که اگر همین امروز، در این لحظات بسیار حساس از تاریخ کشور ما، بر علیه این جناح [خمینی] موضع نگیریم و ماهیت واقعی آن را افشاء نکنیم به جنبش خلق و طبقه کارگر خیانت کرده ایم . وظیفه امروز ما افشاء کردن ماهیت ضد پرولتری و فوق ارتجاعی این جناح است نه اتحاد خاموش با آن. بیان حقیقت امروز دشوار است و خیلی ها را شوکه خواهد کرد و حداقل به تاسف وا خواهد داشت و فردا ، هیچ کاری از ارائه "تحلیل های علمی " و انتقاد از خود ، ساده تر نخواهد بود". [صفحه ۳۰]

کاملِ کتاب را در اينجا يا اينجا بخوانيد

در عظيم خلوت من

فريدون ايل بيگی

در عظيم خلوت من
لحظه ها را سرود دلتنگی ست
لحظه ها را سرود بيزاری ست
لحظه ها را سکوت بيداری ست .

در عظيم خلوت من
لحظه ها گريه های بيرنگی ست
لحظه ها گريه های بدنامی ست
لحظه ها عقده های ناکامی ست .

در عظيم خلوت من
لحظه ها در هوای تنهائی ست
لحظه ها در هوای خاموشی ست
لحظه ها بندی فراموشی ست .

در عظيم خلوت من
هيچ غير از سرود خلوت نيست
هيچ غير از سکوت خلوت نيست
هيچ غيراز شکوه خلوت نيست .

در عظيم خلوت من
لحظه نيست
هست نيست
خلوت نيست .
تهران 29-4-41

افسانهء باد و سرگذشت باد

[ این شعر حال و هوای سال 39 ایران را دارد (تفس کشی که نفس کشيدن را به پشيزی نمی گرفت و نيم که نفس کش ، چندان هم ـ که می نماید - ، "قدر قدرت" : بند نفسانی که خيال حنجره پاره کردن داشتند که نيست ... ـ م.ایل بيگی ]

 

برف می بارد و يخ بسته هوا .

سخت بسته است در و پنجره ها .

نه فغانی است بجز نالهء رعد .

نه خروشی است بجز غرش باد .

- ناله گر هست چنان کوتاهست

کايچ نتراود بيرون زاتاق -

دردل هر آواز

غرش باد چنان بيم و هراس افکنده ست

که عبث پندارد هر فرياد

دردل شام چنين سرد و سيه می ماسد .

باد ميغرد :

"کيست کز وحشت سرمای چنين طاقت سوز

بتواند که برون آيد از کلبهء خويش ؟"

پاسخ باد :

سکوت است ، سکوت !

دنباله

 دريا کابوسهايمان را نخواهد شست؟     م.ايل بيگی

امشب ستارکان ، 
به خواب من نخواهند آمد .

امشب ماه ،
گذری در روياهايم نخواهد کرد .

دنباله

 عکسها و طرحهایِ اردشير محصص

 

نشريات

صفحات اول ِ شماره های گوناگون ِ تمام اين نشريات  را در اينجا ببينيد :

( کلِ نشريات را با روی جلدها در اينجا ببينيد )

بر روی هر نام که کليک کنيد ، شماره های گوناگون  آنرا خواهيد يافت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 218   

 

آ

آدينه    آرش (داخل) زیر نظر : اسلام کاظمیه یا سيروس طاهباز    آرش (خارج)  پرويز قليچ خانی   آزادی  جبهه دموکراتيک ملی ايران     آژير جعفر پيشه وری    آغازی نو     آفتاب    گاهنامهء آنزمان / اينزمان    آهنگر به جای "چلنگر" (داخل و درتبعيد)    آيندگان    آينده  ايرج افشار   

ا   

اختر    ادبيات ما    اصغرآقا   هادی خرسندی    اطلاعات بانوان    اطلاعات جوانان    اطلاعات دختران و پسران    اطلاعات هفتگی    الفبا   غلامحسين ساعدی    اميد ايران    انتقاد کتاب    انجمن تاريخ  ابراهيم صفائی     انديشه    انديشه آزاد (کانون نويسندگان ايران)     انديشهء رهائی نشريهء خارج از کشور "سازمان وحدت کمونيستی"    انديشهء نو  (انشعابيون حزب توده)    انديشه و پيکار  بازماندگان "سازمان پيکار..." درخارج ازکشور ( حق شناس و...)    انديشه و هنر  ناصر وثوقی مجلهء ايران شناسی    نشريهء ايران شناسی (کتابخانهء پهلوی)    ايرانشهر      ايرانشهر لندن (حسين باقرزاده)    ايران نامه  بنياد مطالعات ايران     ايران وجهان شاهين فاطمی - اسلام کاظميه  

ب

باختر امروز (حسين فاطمی)    باختر امروز (سازمانهای جبهه ملی ايران در خاورميانه)    بامشاد   اسماعيل پوروالی (بخش ادبی: شاملو )    بخارا  علی دهباشی    بررسی کتاب  ضميمهء "انتشارات مرواريد"    بررسی های تاريخی        بسوی آزادی   هواداران  آزادی کار (فدائی) - آلمان    بوطيقای نو   منصور کوشان

پ

پاسدار اسلام دفتر تبليغات اسلامی حوزهء علميهء قم     پر    نامهء پژوهشکده بررسيهای فرهنگ و توسعه  پست ايران   عليرضا نويزاده     پيام آزادی   شورای متحد چپ     پيام امروز    پيام يونسکو    ماهنامهء يونسکو      پيکار  سازمان پيکار       پيوند    ارگان تحقيقی فدراسيون دانشجويان ايرانی مقيم ايتاليا       پيوند  ويژه نامهء نيما  نشريهء ايرانيان خارج از کشور  

ت

 تازه های کتابخانه     تحقيقات    روزنامه نگاری    تکاپو   منصور کوشان    تلاش    تماشا   تلويزيون ملی ايران     توده  سازمان انقلابی حزب توده     هفته نامهء فکاهی توفيق  

ج

جامعه سالم    فيروز گوران     جگن  دورهء اول : فريدون گيلانی / فريدون ايل بيگی    جگن   (دورهء دوم)   به مسئوليت : فريدون گيلانی ، ناصر رحمانی نژاد، آربی آوانسيان ، سعيد سلطانپور    جنگل (نشريهء مجاهدين خلق ايران)    جنگل (ارگان جنگلیها، میرزا کوچک خان )    جنبش  علی اصغر حاج سيدجوادی / اسلام ناظميه    جُنگ سحر    جُنگ مرجان   (گروه فرهنگی مرجان)/ محمد حقوقی    جُنگ هنر و ادبيات امروز   حسين رازی    جوان    جوانان امروز    جهان هواداران"اقليت"  در خارج از کشور   جهان نو هواداران"اقليت"  در خارج از کشور    جهان نو   امين عليمراد

چ

چراغ   ناشر : سيما کوبان (اولین زن ناشر)    چشم انداز  به کوشش : ناصر پاکدامن / شهرام قنبری/ محسن يلفانی / شيدا نبوی    چشم انداز ايران لطف الله ميثمی    چوک ماهنامهء الکترونيکی ادبيات داستانی    چيستا   

ح 

حقوق بشر     ارگان جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران      

خ

خندق    دانشجويان ارشاد (احسان شريعتی؟)    خوارزمی ما   گروه فرهنگی خوارزمی    خواندنيها    خوشه 

د

داستان     دانشمند    دانش و مردم    دبيره   دفترهای زمانه     سيروس طاهباز   سيروس طاهباز    دنيا   نشريهء تئوريک و سياسی کميتهء مرکزی حزب تودهء ايران    دفتر هنر   بيژن اسدی پور    دنيای سخن    دنيای ورزش     دهقان روز    ديدگاه 

ر

راه آزادی  جمعيت اقامه    راه کارگر    راهنمای کتاب     رستاخيز جوان    روزگار نو (اسماعیل پوروالی)    روزن    يداله رويائی ، احمدرضا احمدی ، ابراهيم گلستان     روزنامهء ايران  (دورهء ناصرالدين شاه)    روزنه ("هديه")  احمد شاملو / فرهنگ فرهی     رهائی  گروه اتحاد کمونيستی / سازمان وحدت کمونيستی   رهبر ارگان حزب توده

ز

 زمان نو    زنده رود احمدمير علائی    زن روز  س

سامان نو    سپيد و سياه    سخن (پرويز ناتل خانلری)    سروش تلويزيون اسلامی    سمرقند  علی دهباشی   سوسياليسم علمی و مبارزهء طبقاتی    سوسياليسم و انقلاب    سهند    علی ميرفطروس    سهند (پاريس)    سيمرغ   مرتضا ميرآفتابی

ش

 شاهد   مدير مسئول : مهدی کروبی    شرق    شعر    شمال ايران    شورا ماهنامهء شورای ملی مقاومت ايران 

ص

صبح امروز    صدا    ويژهء هنر و ادبيات / رحمان کريمی    صحنهء معاصر  (انجمن تئاتر ايران)   

ط 

طوفان   (فرخی يزدی)   

ع

عصرپنجشنبه    عصر عمل   زيرنظر : فريدون ايل بيگی    علم و جامعه  

ف

فردوسی (هفتگی)     فردوسی ماهانه    فروغ   معرفی ادبيات زنان     فرهنگ توسعه    فرهنگ نوين    فرهنگ و زندگی    فصل کتاب    فصلنامهءهنر    فصلی در گلسرخ  عاطفه گرگين    فصلهای سبز   هرمز رياحی    جُنگ فلک الافلاک گردآورنده:غلامحسين نصيری پور    فهرست مندرجات مجله های علمی و علوم اجتماعی    فيلم مستند    حميد نفيسی (دانشگاه آزاد ايران) 

ق

قيام ايران    نهضت مقاومت ملی ايران (شاپور بختيار)    قرن بيستم (ميرزاده عشقی

ک

کار (اکثريت)    کارگران    کارنامه (داخل)    کارنامه (خارج)    کاوه   محمد عاصمی (به زبان های فارسی و آلمانی)     کتاب آبان (ناصر رحمانی نژاد)    کتاب امروز      ("کتابهای جيبی")    کتاب جمعه  شاملو    کتاب جمعه ها خسرو شاکری    کتاب زمان      انتشارات زمان ( منوچهر هزارخانی ؟ )    کتاب ماه جلال آل احمد    کتاب نيما  کانون فرهنگی نيما     کتاب هفته (کيهان هفته)     هشترودی ، شاملو ، حاج سيدجوادی، به آذين     کِلک علی دهباشی    کنکاش    کودک و زندگی    کيهان سال   کيهان بچه ها    کيهان لندن    کیهان فرهنگی    کيهان ورزشی 

گ 

گردون عباس معروفی    گنجينهء اسناد    فصلنامهء تحقيقات تاريخی    کفتگو فصلنامهء فرهنگی و اجتماعی    گونه گون   نشريهء انجمن تاکسيران [پاريس ]     گوهر    گيله وا     فرهنگی ، هنری و پژوهشی (به زبانهای گيلکی و فارسی) 

م

ماهنامهء ارتش شاهنشاهی       متين    مجاهد (دنبالهء "جنگل")    مجاهد از  مرداد 1358     نامهء مردم  ارگان مرکزی حزب توده    مجلهء مردم شناسی    معارف    معرفی کتاب    کتابهای فارسی منتشر شده در خارج از کشور به کوشش: معين الدين محرابی      منجنيق    مهر   برای نوجوانان (بنياد شمس پهلوی)    مهرگان    ستاره درخشش    مهرگان (محمد درخشش ؟)  اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی، هنری     مهرنامه     ماهنامهء علوم انسانی     ميزگرد    ميهن علی کشتگر 

ن

نامهء پارسی   (کنفدراسيون دانشجويان)    نامه کانون  نويسندگان ايران (داخل)     نامهء کانون  نويسندگان ايران (در تبعيد)    نامهء نور بنياد فرهنگ و هنر ايران (فرهنگسرای نياوران)    ندای وحدت    نقطه (و "کتاب نقطه")    نگرشی برادبيات امروز    نگين محمود عنايت (دوره های ايران و آمريکا )    نيمهء ديگر   

و

وارليق (ماهانهء فرهنگی فارسی-ترکی آذری)     وحيد سيف الله وحيدنيا    وقايع اتفاقيه [جديد]    وقايع اتفاقيه   [قديم]  روزنامچه اخبار دارالخلاقه طهران    ويسمن    ويژهء سينما و تآتر  

ه

هشت مارس    نشريهء سازمان هشت مارس (ايرانی- افغانی)    هفتمين   هنر بهمن مقصودلو    همشهری    هنر و ادبيات امروز  (در "پرچم خاور ميانه")     هنر و مردم انتشارات وزارت فرهنگ و هنر     هنر و معماری

ی

يغما

ويژه نامه ها

آدميت ، فريدون

ابراهيمی ، نادر

اسکندری (فروهر) ، پروانه 

 افراشته ، محمد علی

اوصياء ، پرويز

بهبهانی ، سيمين

 پاکدامن ، ناصر

پاکنژاد ، شکراله

پوررضا ، فريدون 

تختی ، غلامرضا

جزنی ، بيژن

دهخدا ، علی اکبر

رحمانی ، نصرت

 ساعدی ، غلامحسين

سلطانپور ، سعيد

شيون فومنی

صادقی ، بهرام

فرخی يزدی

کسروی ، احمد

گلسرخی ، خسرو

محصص ، اردشير     

مجموعه ای از نشريات و انتشارات "راه کارگر" 

ملکی ، خليل

مومنی ، باقر

ناطق ، هُما

نجدی ، بيژن

نوشته هائی از"روزگار نو" و اسماعيل پور والی

نوشين ، عبدالحسين

 نيستانی ، منوچهر

ويژه نامهء نشريهء " آرش " پس از مرگ "ناگهانی " صمد بهرنگی

يادنامهء صمد ("کتاب جمعه" )

ويژه نامهء " روز کارگر "

ويژه نامهء شيلی

" يِاد و يادآواره " های نشريهء " آزادی " از " رفته گان "

نشر ِ ديگران

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 813

فهرستِ موضوعی :

فهرست الفبائی اشخاص و کتاب ها

ادب و هنر

 يک       دو       سه       چهار        پنج   شش      هفت 

تاريخی

دينی

سياسی 

مارکسيستی

ويژه نامه ها

 ديگر نشر :

 يک       دو       سه       چهار        پنج   شش      هفت    هشت         نُه         ده      يازده      دوازده      سيزده    چهارده    پانزده         شانزده     هفده

 

از نگاهِ ديگران

هنر و ادبيات ِ ايران / يک

هنر و ادبيات ِ ايران / دو

هنر و ادبيات ِ ايران / سه

هنر و ادبيات ِ جهان

تاريخ و جغرافيا / يک

تاريخ و جغرافيا / دو

دينی

سياسی / يک   

سياسی / دو

فرستاده های ديگران

ادبی

تاريخی

دينی

سياسی

قومی

 متفرقه

ايران در نشريات فرانسوی زبان

 يک       دو       سه       چهار        پنج  

فريدون دانشی که رفت ... (زندگینامه)

 کمی بلند    PDF   HTM 

 کوتاه    HTM     PDF

آخرين همسفر(اشعار)    PDF     HTM  

نوشته های سياسی

نوشته های پراکنده (ترجمه ها)

عکسها

کلِ نوشته     خودژندگی نوشت    عکسها      "دری وری" های گاه به گاه    مثلن حرفی برای گفتن 

انشرهای 1381    نشرهای1382        نشرهای 1383        نشرهای 1384     نشرهای 1385

فهرست موضوعی نوشته ها :

 ازخودم و "زادگاه"م             اسلاميون

      "رحوی"يان و جداشدگان

       "شاهی"يان     

 طيف های گوناگون "فدائيان" 

تاريخی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 938

پيش و پسِ 22 بهمن 57

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 50

(صفحات اول روزنامه های اطلاعات و کيهان از اين دوره راهم ببينيد)            

جنبشِ مشروطيت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 146

شاهی يان 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 99

مجاهدين و سی خرداد شصت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 62   

مصدق / فاطمی / کودتا

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 50

( " کمونيستی و کارگری " :

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 333

 ارانی ، تقی (7 نوشته)

 پيشه وری و آذربايجان (15 نوشته)

" پيکار " (و منشعبين

مجاهدين) (18 نوشته)

 حزب توده (160 نوشته)

جزنی ، بيژن (15 نوشته)

راه کارگر (10 نوشته)

 شعاعيان ، مصطفی (9نوشته)

طيف های گوناگون "فدائيان"

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :56

[ صفحات اوليهِ تعدادی از شماره های کار اقليت   و کار  اکثريت  را هم ببينيد ]

متفرقه  (44 نوشته)

متفرقه

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :

 

جغرافيا

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 50

دينی و دربارهُ اديان

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 628

اسلام      بهائيت      زرتشتی

يهوديت و مسحيت

 

کسروی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 54

سياسی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 225

 

آوا و نما

آوا

اديبان    

سازها    

سنتی    

سياسی/اجتماعی  

سبکِ فرنگی    

قديمی    

 کلاسيک    

محلی    

متفرقه

 

نما    

اديبان   

ايران ، ايران !   

رقص و ترانه    

 زنان 

زندان و کشتار   

سياسی/اجتماعی    

فلاکتِ اسلامی   

فيلمهایِ سينمائی(تاکنون  106 فيلم) 

کودکان  

 متفرقه

عکسها و طرحها

عکسهائی از آنجا و اينجا

عکسها و طرحهای روزانه   

 ( عکسها /

طرحها )

شاعران

نويسندگان

سياسيون

مذهبيون

 مارکسيست ها

شاهی يان

متفرقه  (قيام 57 ، عکسها و طرحهایِ اردشير محصص ، طرح هائی از "کِتِه کولويتس" ، براد هولاند ، قتل عامِ ارامنه ، 18 تير 1378 ، تختي ، علامرضا ، يحيی تدين ،   "مادر جونز" ،  صحنه هائی از رويدادهایِ 18   تير 1378     ( به نقل از کتابِ "انديشه و تازيانه " - بخشی از خاطرات "اکبر محمدی"   شاهي يان  ،  طرحهای خاور ، يحيی تدين )

 

ويژه نامهُ خيزش پس از باصطلاح "انتخابات"

 

شمارهءيک    شماره ُدو    شماره ُسه     شمارهُ چهار   شمارهُ پنج      شمارهُ شش    شمارهُ هفت    شمارهُ هشت   شمارهُ نُه  شمارهُ ده   شمارهُ يازده   

  نماهای ِ تظاهرات :  

  يک       دو       سه       چهار        پنج   شش      هفت      هشت         نُه         ده      يازده      دوازده      سيزده    چهارده    پانزده      

 "نما"های تجاوزِ جنسی 

ترانه ـ سرودها :

  يک       دو       سه       چهار        پنج   شش      هفت      هشت         نُه         ده      يازده      دوازده 

طرحهائی برای تظاهرات

     عکسهای تظاهرات     

عکسها و اسامی کشته سدگان و زندانيان    

عکسهائی از ندا آقاسلطان

 

( مجموعه ای از اخبار روز 1389 )

آبان 1389

آذر 89

دی 89

بهمن 89

   

   

 

کتاب خانهُ "خلوت"

( آمده ها در "کتابخانه" ، تاکنون : 4128)

تازه افزوده شده ها

ادبيات

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 1653

 نويسندگان

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 638

آ ـ ژ

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 244

  آخوتدزاده      آل احمد ، جلال     آريان پور، امير حسين      ابراهيمی، نادر      احمد محمود      بزرگ علوی     به آذين (محمود اعتمادزاده)     بهرنگی، صمد     بيضائی،  بهرام      پزشکزاد، ايرج      جمالزاده، محمد علی     چوبک، صادق دانشور، سيمين     درويشيان، علی اشرف     دولت آبادی، محمود     دهخدا، علی اکبر      دهقانی، بهروز    رادی، اکبر

س ـ ی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 207

ساعدی، غلمحسين     صادقی، بهرام     طياری، محمود     فصيح، اسماعيل     فقيری، امين     قاصی نوری،    قدسی    ميرزاآقاخان کرماتی        کوشان، منصور     گلستان، ابراهيم     گلشيری، هوشنگ         ميرسادقی، جمال     نجدی، بيژن     هدايت، صادق

ديگران

 آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 187

 (آشوری، اسلامی ندوشن، افشار، بابا مقدم، افغانی، بهروز، پويان، پيفون، ترقی، تقوائی، ، خانلری، دوستدار، رحيمی، شاپور، شفا، صفا، طاهباز، طياری، عنايت، فخرائی، فرسی، کشاورز، کيانوش، مدرسی، مسکوب، مقدم، ياقوتی، يلفانی و ...)

شاعران

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 375

آ ـ س

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :94

م.آزاد (محمود مشرف تهرانهی )      ابتهاج، هوشنگ ( ه . ا . سايه )     اخوان ثالث، مهدی ( م. اميد )      اعتصامی، پروين     افراشته، محمدعلی     ايرج ميرزا     بهار، محمدتقی     بهبهانی، سيمين     رحمانی، نصرت     زُهری، محمد      سپهری، سهراب     سعيدی سيرجانی، علی اکبر     سلطانپور، سعيد

ش ـ ی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 207

شاملو، احمد (ا.بامداد ، ا.صبح )شفيعی کدکنی، محمدرضا(م.سرشک)      شهريار (محمدحسين بهجت تبريزی)     عشقی، ميرزاده     فرخزاد، فروغ     فرخی يزدی     کارو دردريان     کسرائی، سياوش     گلسرخی، خسرو     مشيری، فريدون     منزوی، حسين     نادرپور، نادر     نيستانی، منوچهر     نيمايوشيج (علی اسکندری)     

ديگران

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 74

 (آتشی، احمدی اسکوئی، اسدی، باباچاهی، باديه نشين، پرنگ، توللی، حقوقی، رويائی، شاهرودی، عارف، مختاری، نابدل، هنرمندی و...)

کلاسيک + نقد و بررسی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 239

 ابوسعيد ابوالخير    خيام    رودکی     سعدی      سُهروردی     شيخ بهائی     عبيد زاکانی     عطار      فردوسی      مولوی و شمس   ناصرخسرو     نطامی    وحشی بافقی       

 متفرقه + نقد و بررسی

(ابوعلی سينا، اسعد گرگانی، انصاری،  بيهقی، خاقانی، خواجوی کرمانی، دقيقی، دهلوی، سعد سلمان، شبستری، طاهره، عراقی، فارابی،  فروغی، بسطامی، منوچهری، هاتف اصفهانی و ...)

از ديگران (ترجمه)

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :

 نويسندگان

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 246

    آسترياس ، ميکل      آنخلاستريندبرگ، اگوست     اشتاين بک،جان     ايبسن، هنريک     بالزاک، اونوره دو     بکت، ساموئل     بورخس، خورخه لوئيس     پو، ادگار الن     تاگور، رابیندرانات     توان، مارک     تولستوی، لئون     چخوف، آنتوان پاولوويچ     داستايوفسکی، فئودور     دوبوآر، سيمون     دوما، الکساندر     ديکنز، چارلز      راسل، برتراند      رولان، رومن     ژيد، آندره     سارتر، ژان پُل     کافکا، فرانتس     کامو، آلبر     کوئليو، پائولو     گورکی، ماکسيم     گوگول، نيکلای     مارکز، گابريل گارسيا     موپاسان، گی دو     نسين، عزيز     وولف، ويرجينيا     همينگوی، ارنست     هوگو، ويکتور

شاعران

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :

 آخماتووا، آنا     اليوت، ت.اس           بروتون، آندره     پاز، اکتاويو     حکمت، ناظم     درويش، محمود     قبانی، نزار     لورکا، فدريکو گارسيا     نرودا، پابلو     هيوز، لنگستون

ديگران

   آمده ها در اين بخش ، تاکنون :

 (آربال، آرنت،استاندال، آستروسکی، آلبا، البياتی، الوآر، باک، بُل، بوکوفسکی، پروست،پتوفی، پيرآندللو، تسوايک،تورگنيف، جويس، دانته، روسو، زولا،شايرر، شکسپير،شيللر، فاکنر، کوکتو، گوته،لامارتين، ماياکوفسکی، والری، ورلن، ويتمن و ...)

مارکسيستی

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 393

انگلس ـ مارکس     تروتسکی 

      گرامشی

لوکزامبورگ         لنين    

  

  

            ماندل    

ديگران  (پله خانف ،  چه گوارا ، دويچر ،  زتکين ،  سوئيزی ، فروم ،  کائوتسکی ،  متفرقه  )

 

 

با فشردن موش موشک روی طرحها، بزرگتر آنها را خواهيد ديد

                   بالای صفحه